Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter In Memoriam dhr. Jan Pieter Cannegieter
Op 22 augustus 2017 is overleden dhr. Jan Pieter Cannegieter. Hij woonde, samen met zijn vrouw Tine, sinds enkele jaren in een “aanleun-chalet” in de achtertuin van zijn schoondochter in Huijbergen. Toen al was dagopname nodig in verband met zijn ziekte en de laatste maanden woonde hij full-time in Mariahove. Een moeilijke tijd voor zowel zijn vrouw als ook hijzelf. Dhr. Cannegieter was geboren in Steenbergen en heeft lange tijd in Zevenbergen gewoond. Hij werkte aan de ontwikkeling van medische apparatuur bij Organon. Als hobby en ontspanning ging hij graag varen met zijn binnenvaartschip. Jan Pieter was van huis uit Remonstrants en Tine kwam uit een Gereformeerd nest. Na de verhuizing naar Huijbergen kwamen ze ook in Ossendrecht over de (kerk)vloer. Door de ziekte van Jan Pieter was dat vanzelfsprekend zeer beperkt.
In de vakantie heeft ds. Henk van het Maalpad dhr. Cannegieter bezocht en in verband met de uitvaartdienst werd de hulp ingeroepen van ds. Willem Vermeulen. Op zaterdag 26 augustus werd in de protestantse kerk van Ossendrecht de uitvaartdienst gehouden. Er waren liederen gekozen,  er werden teksten gelezen en als Bijbeltekst was gekozen voor 1 corrinthiers 13. De liefde centraal! Maar ook wel het moeilijkste. We wensen Tine, de kinderen en kleinkinderen toe dat ze sterkte putten uit deze dienst en de vele goede herinneringen aan hun man, vader en opa. Na de dienst heeft de familie Jan Pieter begeleidt naar het crematorium. Dhr. Jan Pieter Cannegieter werd 76 jaar oud.
terug
 
 
 
 

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 21-08-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-08-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Gezellige middag voor ouderen.
datum en tijdstip 29-08-2019 om 14:30 uur
meer details

Kerkdienst [startzondag]
datum en tijdstip 01-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
Vandaag wordt medewerking verleend door het Duch Christian Choir [DCC]. Dit koor uit Roosendaal is opgericht in 201 en wordt gedirigeerd door Ineke de Vries.

Het DCC reperteert op zaterdagmorgen en heeft in West-Brabant een streekfunctie. Eigenlijk zou je het een zang- en reiskoor kunnen noemen. Voor hun uitvoeringen trekken ze altijd enige dagen uit en daarbij beperking ze zich niet enkel tot Nederland, maar gaan ze ook over de grens heen. Er zijn concertreizen geweest naar o.a. Amerika, Engeland, Oostenrijk en Tsjechië. En vandaag is Ossendrecht aan de beurt.
Hun repertoire bestaat voornamelijk uit Engels- Frans- en Duitstalige religieuze liederen. Natuurlijk wordt er ook in het Nederlands gezonden.
Dit zal een bijzondere dienst worden, waarbij u allen van harte wordt uitgenodigd. Introducés zijn van harte welkom.

 
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.