Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
De doop van Gydo Johnno van Hulst De doop van Gydo Johnno van Hulst
Hij is overgegaan...
De doop van Gydo Johnno van Hulst
4 februari 2018. Een zonnige dag. Liever van binnen dan van buiten. Ik ga naar de kerk, mag weer iemand op weg te helpen. Ik voel mijn rol hierin als een 'plank'. Bijna een brug, maar liever zo eentje die je haastig over een sloot aanlegt. Zulk'n zeer eenvoudige brug. Ik moet een jongeman Gydo Johnno van Hulst van de ene kant naar de andere helpen. Nee, ik voel me niet als de Erasmusbrug (zo prachtig stevig ben ik niet), noch als de Magere Brug (ben ook niet zo oud)... Ik voel me als een deel van een kleine gemeente in Woensdrecht die mij continu roept, aanspreekt, liefheeft en aan mij denkt. Ik ben een deel van een groot geheel, samen met alle andere mensen die er op dit moment zijn. Ik ben zeker niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste 'deel' van deze eredienst is God.
God is vandaag in het bijzonder als Vader aanwezig. Hij heeft zijn kind naar de kerk gebracht. Pardon, zijn kinderen: de gemeente. Maar één kind heeft vandaag een bijzondere plaats bij de Vader. Hij zit op de eerste rij. Ik kijk naar hem en ik zie een fantastische glans in zijn bruine ogen. Hij kijkt en luistert naar zijn Vader. Hij wil namelijk vandaag volledig zijn kind worden. Hij WIL het. En HIJ wil het ook! Ze hebben elkaar al lang gevonden en nu komt een stempel op deze ontmoeting. Ze kennen elkaar. HIJ hoeft aan hem niet voorgesteld te worden en hij ook niet aan HEM. HIJ weet alles van hem. HIJ weet dat hij ooit geen weg zag uit de doodlopende straat die je leven noemt. Nu weet hij dat er wel een uitweg is. Christus heeft de muur aan het eind van deze straat afgebroken zodat hij en wij allemaal door mogen gaan naar het eeuwige leven. Die doodlopende straat is een bruisende, levende straat geworden. Ja, het werd niet breder gemaakt...die is smal en er zijn niet velen die daarop lopen...
Ik moet een brug zijn want Gydo moet– symbolisch gezien – over mij heen naar de overkant waar de Vader, met wijd geopende armen op hem wacht. Ik moet dus zo een brug zijn: een onbeschaafde plank waarop Gydo overheen kunt. Ik kijk naar hem en ik zie dat hij het begrijpt, dat hij erop wacht dat hij Gods mag genoemd worden.
Een stapel papier (mijn preek, helemaal uitgeschreven) ligt voor mij op de kansel. En ik peins erover: ik moet nu kiezen... of ik preek in min of meer mooi Nederlands en ik lees mijn preek voor of ik... en ik kijk naar het gezin van Gydo en ik weet het antwoord al: ik preek in een min of meer gebrekkig Nederlands maar ik wil ook voor hem een onbeschaafde ('-Nederlandse') plank, een simpele brug worden zodat zijn vader, moeder, grootvader, grootmoeder, iedereen uit zijn gezin met Gydo en met de gemeente naar Christus toe kunnen gaan. Was Christum treibt – formuleerde Luther het ooit. Wat om Christus gaat. Dat moet vandaag gezegd worden. Voor Gydo die Gods kind wordt. Voor zijn gezin die hun levensweg bewandelen maar zoals alle mensen altijd naar veiligheid en geborgenheid verlangen. En ook voor de gemeente die voor het aangezicht van haar Vader een feestdag mag vieren.
Want er is, na bijna twee jaar pauze weer iemand in deze gemeente die zich wil laten dopen. Die tot Christus wil behoren. Hij kiest voor een onbeschaafde plank als brug, voor de Smalle Weg die niet altijd gemakkelijk is om te bewandelen. En vooral voor een nieuwe Vader. Voor HEM die niet zijn aardse vader is, maar die van zijn Hemelse. Iedereen is blij, de gemeente straalt door bewogenheid. Een stuk hemel is in Woensdrecht, in het kleine kerkje van de Protestanten weer nedergedaald en heeft die plek met glans en pracht gevuld. Gydo zijn dooptekst was: Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. (Joh. 5.24) Gydo is overgegaan...
Ds. Peter Remport 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Online kerkdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.

1. ZWO Missionair werk [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 27-01-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. ZWO Werelddiakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.