Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018. Nr. 4605 - Rond de Kerken 27 nov 2018.
De zon schijnt…
niet altijd maar op deze herfstmiddag half november wel. Overvloedig!  En ik ben op zoek naar de woning van één van onze gemeenteleden. Wàt een mooi land, deze gemeente Woensdrecht!  Het doet me weer héél even denken aan de vrijdagmiddagen op Curaçao als ik met mijn geprinte zondagse liturgie naar het kopiëerbedrijf reed en genoot van het uitzicht op de Caribische Zee (en soms, heel in de verte, Venezuela).
Maar DIT is Zuid-West-Brabant.  Móói land!


De kerkdienst van verbintenis en intrede
op 11 november ligt nog vers in mijn geheugen. En ik wil iedereen (dus ook jou en u persoonlijk!) hartelijk bedanken voor wat u eraan hebt gedaan om deze dienst te laten plaatsvinden èn slagen. Alle ouderen en jongeren die zich hebben ingezet voor de catering. Alle kerkenraadsleden. Cantorij en organiste. Typiste. En anderen die ik niet heb genoemd. Dus ook de consulente en de maakster van de prachtige liturgische schikking die bij ons thuis staat te pronken. En natuurlijk ook collega Hans van der Sterre uit Dordrecht die voorging in de Dienst van de Verbintenis.  Ook heb(ben) ik (we) erg genoten van de brieven die Hans den Daas voorlas.
Enkele mensen hebben op zakelijk gebied buitengewoon veel werk verzet om alles op 11 november te kunnen laten plaatsvinden. M.n. in het contact met de ‘hogere’ organen (classis e.d.) moesten er enkele vrij harde noten worden gekraakt, soms zelfs ‘te elfder ure’. Dat had o.a. te maken met mijn tijdelijk dienstverband èn met de tijdelijke détachering vanuit onze Gemeente naar de PG te Bergen op Zoom.  Het is ook verstandig en te begrijpen dat hier goed op wordt toegezien maar af en toe was het wel behoorlijk spannend. Afijn, op de elfde van de elfde heb ik er amper nog aan gedacht. Toen was er alleen nog maar het gebeuren zelf. En dat was goed! Ik hoop dat jij / u er ook een goede herinnering aan hebt.
 
Op zondag 9 december
hoop ik opnieuw in onze kerkdienst voor te gaan. Ik heb nog niet gekozen tussen (opnieuw) een hoofdstuk uit Openbaring of toch maar liever Lucas 3. Laat u dat er niet van weerhouden om aanwezig te zijn! En verder - zou die er komen? - denken we momenteel met enkele mensen na over een TOP2000-kerkdienst.
 
Pastorale zaken
Momenteel is mij niets bekend van ziekenhuisopnamen van gemeenteleden. Als u of één van uw huisgenoten moet worden opgenomen, hoor of lees ik dat graag van u. In dat geval doe ik mijn best om u een bezoekje te brengen. Als u dat op prijs stelt!
Intussen merk ik wat sommige gemeenteleden in hun rugzak meedragen. Verdriet om wat is gebeurd. Moeilijke elementen in hun levensgeschiedenis… Ik hoop dat zij onze God mogen ervaren, misschien wel vooral door medemensen met een luisterend oor.
Weer anderen hebben het prima naar hun zin. Ze genieten van hun dagelijks leven.  Aanstekelijk! Ook zij mogen worden genoemd en gezien.
 
Bijna drie komma zeven miljoen!
kijkers trok Boer Zoekt Vrouw (BZV) op zondagavond 18 november. Dat schrijf ik op 21 november, de internationale Dag van de Televisie, een initiatief van de Verenigde Naties sinds 1996.  Omroep Zeeland Radio besteedt er aandacht aan, met de vraag: Wat is jouw favoriete programma?   BZV is hèt onderwerp van gesprek. Sommigen moeten er niets van hebben; zij kijken liever naar een documentaire: real life!  Anderen zijn er lyrisch over. Hoe zit dat? Wat is het geheim? - vraag ik me af.
Even hardop denken: het camera- en montagewerk van BZV is subliem. We zien prachtige en romantische en vertederende plaatjes, gefilmd in ons eigen land. Maar we zijn ook getuige van grote tegenvallers en tranen: Jaap kiest immers voor haar en níet voor haar! En soms zien we ook de enorme leegte in een logeerweek. En het harde leven van agrariërs.
We kijken dus naar een intense vorm van wat menselijk leven is en daardoor worden we meegenomen. Het programma gaat over de hunkering naar zinvol samen-leven. Het raakt aan onze eigen levensgeschiedenis, maar het is (heel veilig!) NIET ons eigen leven. In een tamelijk verwarrende tijd zoals de onze voldoet BZV aan een behoefte op de zondagavond - waar we vanuit onze luie stoel naar mogen kijken. Het past ook bij deze tijd, waarin zoveel dingen (die ons vroeger als volk aan elkaar verbonden) zijn verdwenen. Oók elementen van een breed-gedeeld kerkelijk leven. Zo brengt de televisie ons ‘realistische verstrooiing’.
 
Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

In Rond de Kerken staat vermeld dat in deze dienst het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat dit niet door. De dienst gaat wel als reguliere kerkdienst door.meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 07-10-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Meelees-avond
datum en tijdstip 08-10-2020 om 19:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.