Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam dhr. Huib Brunt In Memoriam dhr. Huib Brunt
Het nog jonge gezin Brunt woonde in Hoogerheide. Huib was als werktuigbouwkundig ingenieur betrokken bij de bouw en inrichting van veel fabrieken in het Antwerpse. Hij was een van de mensen van de geweldige schaalvergroting van de industrie van na de oorlog.
In Hoogerheide was hij op zijn plek en hij forensde zonder klagen tussen West-Brabant en zijn kantoor in de randstad. Zijn werk bracht met zich mee dat hij over de hele wereld reisde in een tijd dat dat nog niet gemeengoed was. Door zijn ervaring op al die plekken, maar ook door zijn grote belezenheid had hij een flexibele en nieuwsgierige houding naar de wereld die in rap tempo veranderde. Die openheid had hij ook naar zijn kinderen.
Huib speelde van jongsaf aan piano, ook in de latere jaren toen zijn mentale vermogens afnamen.
Dhr. en mevr. Brunt hadden in de kerk van Ossendrecht hun plek gevonden. Gespreksgroepen, de vieringen en de gezelligheid erna, ze deden er graag aan mee.
Anderhalf jaar na het overlijden van mevr. Brunt waren we op 18 mei weer bij elkaar, nu om afscheid te nemen van Huib. Er waren veel mensen waaronder ook veel medekerkgangers in deze viering van dankbaarheid.
Centrale woord in de uitvaart was: ‘maar de grootste van deze is de liefde’. 
We wensen de kinderen en vele vrienden van Huib Brunt Gods zegen toe.
ds. Ruud Jellema.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Online kerkdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.

1. ZWO Missionair werk [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 27-01-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. ZWO Werelddiakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.