Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Nr. 4607 - Rond de Kerken 10 jan 2019. Nr. 4607 - Rond de Kerken 10 jan 2019.
Niets nieuws onder de zon!
Dat dacht ik toen ik begin december op het NOS-journaal een item zag  over de enorme drukte bij PostNL. Vlak voor Sinterklaas liep de werkdruk daar werkelijk de spuigaten uit en sommige kijkbuiskinderen zouden hun cadeautje misschien weleens niet op tijd kunnen krijgen. Sinterklaas bestelt ook zó veel tegelijk! Maar dan… De camera zwenkte naar een speelgoedzaak. Het was er super-druk, want Sinterklaas deed ook daar boodschappen. Een meneer zei namens de Goedheiligman: Ja, weet u, bestellen via internet kan natuurlijk ook! Maar het voordeel van deze winkel is dat je je aankopen meteen kunt meenemen!
Ik dacht: hé, deden en doen we het op deze manier niet al vele tientallen zoniet honderden jaren lang? Je ging/gaat naar de winkel en kocht/koopt iets. En nu lijkt dat wel nieuw! Meneer, Sinterklaas, blijf dat vooral doen. Want zo behouden winkels in stad en dorp hun klandizie en blijft het gezellig op straat. (Al gun ik ook internetwinkels hun inkomsten.)
En mijn gedachten gingen naar Prediker. Niets nieuws onder de zon! Maar er is wèl een nieuw jaar begonnen. Ik hoop dat het voor jou en u een goed en gezegend jaar mag worden. Zóveel dagen met allerlei mogelijkheden. Maar natuurlijk ook wel eens grauwe dagen. Daar kunnen we niet omheen.
Echter: er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Dat is de volheid van ons aardse bestaan. 
Even terugkijken… naar december
Allerlei kerkdiensten en kerstfeesten liggen achter ons.  En velen hebben zich binnen onze Gemeente enorm ingezet om van de decembermaand iets moois te maken. Sowieso wil ik graag alle vrijwilligers in onze Gemeente bedanken voor al hun werk, het hele jaar door. Want zonder hun actieve inzet zou ik op mijn beurt mijn werk niet kunnen doen.
Als ik er één december-activiteit uit mag pikken: onze TOP-2000-kerkdienst op de 30e! Zo’n kerkdienst is voor sommigen een reden om eens een zondag over te slaan. Daar is iedereen natuurlijk vrij in, alhoewel…dan heb je (u) wel iets gemist. Want voor ànderen is zo’n dienst juist een reden om te komen!
Dit samenzijn was echt een happening, met goede muziek van gospelband Exodus uit Sliedrecht. Mooie lezingen, een ritueel van kaarsen aansteken in verbondenheid met hen die duisternis in hun leven ervaren.  En een klinkende boodschap: Besef dat je geliefd bent! Beloved. Gods geliefde kind. En, zeg ik erbij: heb dan ook elkaar lief! Na afloop waren er diverse consumpties waaronder oliebollen. Echt een mooie ochtend.
Kerkdienst en…
Op zondag 13 januari hoop ik weer uw voorganger te zijn. Volgens het rooster lezen we dan over de Doop van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat jij / u er op die zondag ook bent!
Intussen wens ik u allemaal veel goeds. Ik heb deze keer niets te melden over ziekenhuisopnames. Maar evengoed zijn er gemeenteleden die spannende en moeizame weken doormaken. Sommigen bevinden zich tussen hoop en vrees, in afwachting van de uitslag van een onderzoek. Wat gaat de toekomst brengen? Moge de goede God ons vergezellen. En óók allen die het voor de wind gaat.
Meestal lees je er vlotjes overheen -
overlijdensberichten in dagbladen. Veel namen zeggen je niets. Tot ineens die ene naam…
En dat overkwam mij toen ik op 29 december dagblad Trouw doorbladerde. Daar werd Niek Schuman genoemd door zijn vrouw en kinderen. Hij overleed in de kerstnacht, 82 jaar. Dat bericht deed me wat.
Niek was aan de Vrije Universiteit onze docent Oude Testament in het vierde jaar van de studie en werd later hoogleraar liturgiewetenschap. Het bijzondere aan hem was dat hij deed en ons voordeed
wat hij doceerde. Het OT biedt immers zóveel wat - met de juiste vertaalslag - direct van betekenis is in het dagelijks leven. En de weduwe, wees en ontheemde zijn nooit ver weg.
Rechtvaardigheid stond hoog in het vaandel van deze docent. Zijn theologie is ‘gründlich’ maar nóóit stoffig. En zij raakt aan de samenleving en aan de grote maatschappelijke thema’s. 
Onder zijn leiding gingen we meerdere keren een weekend naar een klooster, in Limburg en in Chévetogne, om daar kennis te maken met de schoonheid van de RK- en de oosters-orthodoxe liturgie. Zo heeft Niek veel betekend in mijn ontwikkeling tot predikant en ook toen ik éénmaal werkzaam was in dit bijzondere ambt. Ik gedenk hem dankbaar.
Eén van zijn bekendere doopgebeden luidt:
Lieve God, die ons bedacht / toen wij nog nergens waren
en die ons blijft gedenken / als wij hier niet meer zijn -,
lieve God, … die trouw blijft als wij vallen / in de diepte die wij vrezen-,
wij danken U voor dit kind / waarin U ons van U laat groeten
en waarin wij iets herkennen / van uw vriendelijk aangezicht.
Ten slotte:
Een hartelijke groet.
W. Lolkema.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

In Rond de Kerken staat vermeld dat in deze dienst het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. In verband met de aangescherpte coronamaatregelen gaat dit niet door. De dienst gaat wel als reguliere kerkdienst door.meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 07-10-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Meelees-avond
datum en tijdstip 08-10-2020 om 19:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 11-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.