Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Pastoraat [14nov19] Pastoraat [14nov19]
 
Pastoraat
In de afgelopen weken ben ik niet voor één van onze gemeenteleden in een ziekenhuis geweest. Degenen die thuis te maken hebben met ziekte of herstel wensen we veel sterkte toe.
Intussen zijn er ook jongeren in onze Gemeente van wie in deze fase van het school- of studiejaar veel wordt gevraagd. Zeker als ze aan een voor hen nieuwe opleiding zijn begonnen. Zo halverwege de belangrijke fase vanaf augustus t/m kerst wensen we hen veel sterkte, inspiratie en studiezin toe! Maar ook ruimte en tijd om naast de studie leuke vrije-tijdsdingen te doen.
In de vorige uitgave van dit blad schreef ik al iets over het overlijden van dhr. Ruud Cannemeijer. Omdat ik inhoudelijk niet betrokken was bij zijn uitvaartdienst op 25 oktober, heb ik dhr. Jan Andriese gevraagd voor ons kerkblad een In Memoriam te schrijven. Hij heeft Ruud heel goed gekend. We zijn Jan dankbaar voor de manier waarop hij deze taak heeft uitgevoerd!
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 26-02-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Ontmoetingsbijeenkomst bezoekmedewerkers
datum en tijdstip 27-02-2020 om 14:30 uur
meer details

Meelees-avond
datum en tijdstip 27-02-2020 om 19:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO voorjaarszending [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst


Voorjaarszending 1 maart
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
                                                                            De ZWO commissie
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.