Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Rond de kerken 12 sep 2019 Rond de kerken 12 sep 2019
Zondag 1 september
is nog vers in mijn herinnering. Het Dutch Christian Choir zette zijn beste beentje voor. Ons kerkgebouw werd gevuld met prachtige zang en met krachtig piano- en djembé-spel. En ook met mooi orgelspel door Gertie van Elsäcker. En van sommigen kreeg ik te horen dat ik mij goed aan het PKN-jaarthema had gehouden en ‘Een Goed Verhaal ‘ had gekozen en verteld. Daarna volgde een groot aantal ontmoetingen tijdens de koffie/thee, de pubquiz en de soep-met-stokbrood. En daarmee is het seizoen 2019-2020 gestart. De sfeer was zonder meer uitstekend. En allen die zich ervoor hebben ingezet om van deze zondag iets moois te maken verdienen onze hartelijke dank. Wel hadden we bij het programma vanaf de pubquiz graag iets meer belangstelling gezien…en zo blijft er tòch altijd iets te wensen over.
Na deze zondag kwam maandag 2 september, met ’s avonds de vergadering van onze kerkenraad.
Ook hier was de sfeer prima. We hebben o.a. een iets gewijzigde liturgie voor de vieringen van het Avondmaal vastgesteld en gesproken over de mogelijkheid om belijdeniscatechese op te zetten.
Zorgen zijn er ook - en wel met name omtrent (in 2020 en daarna) aftredende ambtsdragers.  We moeten op zoek naar opvolgers, want gemeenteleden die als diaken of ouderling hun beste krachten aan het kerkenwerk hebben gegeven, hebben er op zeker moment - en op een bepaalde leeftijd - recht op om de ambtelijke fakkel over te dragen. Het verder vertellen van Het Goede Verhaal (op allerlei manieren) vraagt immers altijd weer opnieuw om nieuwe menskracht. Dus…we gaan op zoek.
 
Een nieuw seizoen… een parabel.
Allerlei gemeentewerk is belangrijk. Zowel werk dat in de schijnwerpers gebeurt als achter de schermen. Ook in het nieuwe seizoen zal ik af en toe denken aan onderstaand verhaal. Het is bekend als een parabel = gelijkenis.  Je kunt er onder andere uit afleiden dat alle werk wat voor de kerk of elders gedaan wordt van belang is. 
Een wandelaar passeert een steengroeve en ziet drie steenhouwers zwoegend aan het werk. Hij vraagt aan de eerste steenhouwer ‘Wat bent u aan het doen?’ waarop de ander zegt ‘Ziet u dat niet? Ik ben stenen aan het hakken! Wat een zwaar en vreselijk werk! Maar ja, je moet wat.’
De wandelaar loopt door en stelt dezelfde vraag aan de tweede steenhouwer, waarop deze zegt ‘Ik hak stenen omdat ik nu eenmaal de kost moet verdienen voor ons gezin: mijn vrouw, mijn drie kinderen en mijzelf. En wilt u me nu verder niet storen?’
De wandelaar loopt weer door en vraagt aan de derde steenhouwer ‘Wat bent u aan het doen?’ De ogen van de man beginnen te glinsteren. En hij zegt: ‘Ik? Zal ik u dat eens vertellen? IK bouw aan een kathedraal.’
Kijk, die derde, zijn mentaliteit, die man met zijn ogen vol emotie en idealisme, die mentaliteit wens ik jou en u toe. Maar wel ook met respect voor de nummers één en twee. 
Ten slotte
Op maandagavond 30 september is er weer gelegenheid om ‘mee te lezen’. We bespreken de schriftlezing voor zondag 6 oktober. Locatie: Oude Pastorie Ossendrecht, aanvang kwart voor acht.
Een hartelijke groet aan jou en u.  W. Lolkema.
 
terug
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.