Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Rond de kerken 12 sep 2019 Rond de kerken 12 sep 2019
Zondag 1 september
is nog vers in mijn herinnering. Het Dutch Christian Choir zette zijn beste beentje voor. Ons kerkgebouw werd gevuld met prachtige zang en met krachtig piano- en djembé-spel. En ook met mooi orgelspel door Gertie van Elsäcker. En van sommigen kreeg ik te horen dat ik mij goed aan het PKN-jaarthema had gehouden en ‘Een Goed Verhaal ‘ had gekozen en verteld. Daarna volgde een groot aantal ontmoetingen tijdens de koffie/thee, de pubquiz en de soep-met-stokbrood. En daarmee is het seizoen 2019-2020 gestart. De sfeer was zonder meer uitstekend. En allen die zich ervoor hebben ingezet om van deze zondag iets moois te maken verdienen onze hartelijke dank. Wel hadden we bij het programma vanaf de pubquiz graag iets meer belangstelling gezien…en zo blijft er tòch altijd iets te wensen over.
Na deze zondag kwam maandag 2 september, met ’s avonds de vergadering van onze kerkenraad.
Ook hier was de sfeer prima. We hebben o.a. een iets gewijzigde liturgie voor de vieringen van het Avondmaal vastgesteld en gesproken over de mogelijkheid om belijdeniscatechese op te zetten.
Zorgen zijn er ook - en wel met name omtrent (in 2020 en daarna) aftredende ambtsdragers.  We moeten op zoek naar opvolgers, want gemeenteleden die als diaken of ouderling hun beste krachten aan het kerkenwerk hebben gegeven, hebben er op zeker moment - en op een bepaalde leeftijd - recht op om de ambtelijke fakkel over te dragen. Het verder vertellen van Het Goede Verhaal (op allerlei manieren) vraagt immers altijd weer opnieuw om nieuwe menskracht. Dus…we gaan op zoek.
 
Een nieuw seizoen… een parabel.
Allerlei gemeentewerk is belangrijk. Zowel werk dat in de schijnwerpers gebeurt als achter de schermen. Ook in het nieuwe seizoen zal ik af en toe denken aan onderstaand verhaal. Het is bekend als een parabel = gelijkenis.  Je kunt er onder andere uit afleiden dat alle werk wat voor de kerk of elders gedaan wordt van belang is. 
Een wandelaar passeert een steengroeve en ziet drie steenhouwers zwoegend aan het werk. Hij vraagt aan de eerste steenhouwer ‘Wat bent u aan het doen?’ waarop de ander zegt ‘Ziet u dat niet? Ik ben stenen aan het hakken! Wat een zwaar en vreselijk werk! Maar ja, je moet wat.’
De wandelaar loopt door en stelt dezelfde vraag aan de tweede steenhouwer, waarop deze zegt ‘Ik hak stenen omdat ik nu eenmaal de kost moet verdienen voor ons gezin: mijn vrouw, mijn drie kinderen en mijzelf. En wilt u me nu verder niet storen?’
De wandelaar loopt weer door en vraagt aan de derde steenhouwer ‘Wat bent u aan het doen?’ De ogen van de man beginnen te glinsteren. En hij zegt: ‘Ik? Zal ik u dat eens vertellen? IK bouw aan een kathedraal.’
Kijk, die derde, zijn mentaliteit, die man met zijn ogen vol emotie en idealisme, die mentaliteit wens ik jou en u toe. Maar wel ook met respect voor de nummers één en twee. 
Ten slotte
Op maandagavond 30 september is er weer gelegenheid om ‘mee te lezen’. We bespreken de schriftlezing voor zondag 6 oktober. Locatie: Oude Pastorie Ossendrecht, aanvang kwart voor acht.
Een hartelijke groet aan jou en u.  W. Lolkema.
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-09-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO [KIA]
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Vredesweek [PKN]
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.