Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Rond de kerken 14 nov 2019 Rond de kerken 14 nov 2019
24 november
is de laatste zondag van het kerkelijk jaar 2018-2019. Op die zondagmorgen hoop ik in Ossendrecht voor te gaan. We gedenken in onze kerkdienst de gemeenteleden die in het aflopend kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan. Dit gedenken roept enerzijds altijd veel herinneringen en emoties op. Maar we gedenken anderzijds wel altijd in het vaste vertrouwen dat onze overleden zusters en broeders ons zijn voorgegaan. En vanuit het geloof dat zij veilig zijn bij onze God. Aan de kerkdienst op deze zondag wordt meegewerkt door onze cantorij olv dhr. Karel Smagge. In dankbare herinnering aan Ruud Cannemeijer,
zie boven. Elders in deze rubriek vindt u de namen van hen die we gedenken.
 
Activiteiten - hartelijk welkom!
+ maandag 18 november: meelezen / preekvoorbereiding voor kerkdienst 24 november
19.45 uur, de Oude Pastorie, Ossendrecht
+ woensdag 20 november: spiritualiteitsavond mmv theoloog Jan Brok
19.45 uur, RK kerk Hoogerheide (ontmoetingsruimte), Raadhuisstraat 134.
Hoofdthema: Wees niet bang!
+ donderdag 21 november: culturele avond mmv Klezmerband Agge Nebbisj 
20.00 uur, kerkgebouw Dorpsstraat 10, Ossendrecht. Van Gipsy tot Jazzy
+ woensdag 27 november: bijeenkomst voor doopleden van onze Gemeente
20.00 uur tot plm. 21 uur, de Oude Pastorie, Dorpsstraat 10, Ossendrecht.
 
En dan helaas nog dit…
Veel aandacht vroeg in de afgelopen weken een schadeclaim aan onze Gemeente van dichter en componist Jan Marten de Vries. Want in onze buitendienst op 23 juni jl hebben we één van zijn liederen gezongen (NLB 988) - hetgeen is toegestaan - èn dit lied met tekst en muzieknotatie en zonder naamsvermelding van de dichter op de website van onze kerk geplaatst. Dit alles  zonder daarvoor auteursrechten te betalen of toestemming te vragen. En dàt mag niet.
Het klonk allemaal nog wel zo mooi, toen op die snikhete zondag, met gospelband Exodus! 
We hebben deskundig advies ingewonnen. Er is op dit gebied jurisprudentie: tenminste één andere PKN-Gemeente heeft een dergelijke schadeclaim tot een rechtszaak laten komen, welke door deze kerk volledig is verloren, met alle bijkomende kosten vandien. Immers: deze juridische informatie is breed bekend en kerkenraden worden geacht hiervan op de hoogte te zijn. Dus het is (jammer genoeg) verstandig de schadeclaim te betalen… 
Het heeft ons wel buitengewoon teleurgesteld dat genoemde componist-dichter niet bereid was zijn schadeclaim te verlagen. 
Intussen gaan we als kerk verder in de tijd en blijven uiteraard zindend onze God loven en prijzen.
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Online kerkdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.

1. ZWO Missionair werk [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 27-01-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. ZWO Werelddiakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.