Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Rond de kerken 17 okt 2019 Rond de kerken 17 okt 2019
Kerkdienst
Op 27 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn in onze kerkdienst. De cantorij zal aan de dienst meewerken. Omdat dit het weekend van 75 jaar na het einde van de oorlog is, zullen we ook bij de bevrijding stilstaan. De cantorij zal o.a. het Wilhelmus in zijn meest originele vorm zingen. Deze wijkt af van de bekende versie!  
In eerste instantie waren er mooie plannen voor een oecumenische bevrijdingsviering in Hoogerheide op zaterdagavond de 26e. Maar door enkele problemen aan Rooms-Katholieke kant kan dit ‘feestje’ niet doorgaan. Heel jammer! We hopen op en kijken uit naar een volgende gelegenheid. 
Meelezen
Op woensdagavond 16 oktober is er weer gelegenheid voor preekvoorbereiding c.q. meelezen. Dit heeft betrekking op de kerkdienst van 27 oktober. We gaan van start om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Welkom!
En verder…
zijn er vérgaande plannen om een jeugdwerker aan te trekken voor de vier PKN-Gemeentes op de Brabantse Wal.  Er wordt nagedacht over een profiel voor deze vrouw/man en over de sollicitatieprocedure.
Ook de financiering is een belangrijk punt van aandacht. Voor de Gemeente in Bergen op Zoom is deze al rond, voor de andere drie Gemeentes (Halsteren/Nieuw-Vossemeer, Steenbergen en Woensdrecht) nog niet. Maar de vooruitzichten zijn positief!
Wat een prachtige culturele avond hadden we op donderdag 10 oktober! Carla Boven & Henk Kievit uit Hattemerbroek namen ons mee in het ontstaan en de geschiedenis van Taizé: de oecumenische broedergemeenschap in de Bourgogne waar elk jaar vele duizenden jongeren te gast zijn (en ook een X-aantal ouderen.) Ook maakten we kennis met Taizé zoals dat nu is.
Toen ik naar het filmpje uit 2012 keek en al die jonge mensen zag…, dacht ik aan mijn/ons eerste bezoek aan Taizé , met een clubje studiegenoten van de VU. Zomer 1979, in een geleende auto, veertig jaar geleden, ik was 22 jaar. We waren er een hele week en genoten van de spiritualiteit die je haast met de handen kon tasten. Al die jongeren en de prachtige diensten in de Verzoeningskerk. Heel eenvoudig, maar wat een mooie liederen en wat een weldadige stilte. Daarna was ik er een heel aantal keren, waarvan drie keer een hele week (in 1981,2002 en 2017.)
Na de uitleg van Henk & Carla was er een viering in de stijl van Taizé. Vooral het lied Bénissez le Seigneur werd helemaal gezongen zoals men dat in Taizé doet. Prachtig!
 
Ten slotte
Ik heb enkele vrije dagen vanaf woensdag 30 oktober t/m zaterdag 2 november. 
Collega Willem Vermeulen is zonodig paraat. 
Een hartelijke groet, vrede en alle goeds!
W. Lolkema.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Online kerkdienst vanuit Bergen op Zoom.
datum en tijdstip 17-01-2021 om 10:00 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.

1. ZWO Missionair werk [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 27-01-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.