Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 

vr 16 maart 2018

SJOEL /TAMARAH BENIMA

Locatie: 
 Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 
 19:00 uur
Prijs: 
 vrijwillige bijdrage

Joodse dienst, geleid door rabbijn Tamarah Benima.
Ongeveer een keer per maand wordt er een Open Dienst gehouden ergens in het land, onder leiding van rabbijn Tamarah Benima, met ondersteuning van Alexander de Vries als chazzan.
De Open Diensten zijn bedoeld om niet-Joden en Joden voor wie de sjoeldrempel te hoog is, te laten ervaren hoe het is op vrijdagavond in sjoel. Heel veel mensen hebben namelijk belangstelling voor het Jodendom. Ze lezen boeken over het Jodendom en/of van joodse schrijvers, kijken documentaires en joodse films, gaan naar lezingen en concerten met joodse muziek, reizen naar Israel, maar meedoen met het joodse leven – hoe beperkt ook – is nauwelijks mogelijk. Vandaar de Open Diensten. Zij geven de mogelijkheid om mee te doen: Het zingen van gebeden en liederen in het Hebreeuws, luisteren naar een derasja (‘preek’), het ervaren van berachot (zegenspreuken), en na de dienst nasjen (snoepen, snaaien) en gezelligheid.
 
De vrijdagavonddienst wordt gedaan zoals in de joodse gemeente Beit HaChidush (Amsterdam), die zowel banden heeft met de Jewish Renewal-stroming als met Liberal Judaism. De dienst wordt gedaan zonder concessies (want het is geen educatief project), maar met de uitleg die noodzakelijk is om zich niet verloren te voelen met al dat nieuwe en ongebruikelijke.
 
De Open Diensten worden tot nog toe georganiseerd samen met christelijke kerkgemeenschappen, maar ze zouden ook met anderen opgezet kunnen worden.
 
Opzet van de avond
19.00                       inloop met koffie, thee en lekkers
19.30 – 20.45           vrijdagavonddienst van de Sjabbat/Sabbat
20.45 – 22.00           kiddoesj: koffie, thee, wijn, brood, lekkers (zoet en zout), gezelligheid
 
Let op!
De inloop en de kiddoesj zijn belangrijk onderdelen van de avond. De joodse vrijdagavond gaat namelijk om het gezellig samenzijn, rondom de Eeuwige en het eeuwige.
De Open Diensten zijn gratis, maar bijdragen voor tsedaka/liefdadigheid is meer dan welkom, ofwel voor Beit HaChidush (‘stille hulp’;  NL82 INGB 0005 71 37 84) ofwel voor het Israelische Project First Hug (via Wizo Nederland).

terug
 


 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 12-07-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 19-07-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-07-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 05-08-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.