Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Agenda
« vorige  |  oktober 2019  |  volgende »

Woensdag 9 oktober 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Kopij komend kerkblad. Inleveren kopij vandaag tot uiterlijk 20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: .

 

Donderdag 10 oktober 2019 TAIZÉ: Een pelgrimage van vertrouwen
Locatie: Dorpsstraat 10 te Ossendrecht
Tijdstip: 20:00 uur
Prijs: Vrij entree, bij de uitgang wordt een gift gevraagd.

In het Franse Bourgondië ligt het kleine dorp Taizé. Daar is in 1949 een religieuze gemeenschap ontstaan die is uitgegroeid tot een internationale oecumenische kloostergemeenschap. Deze gemeenschap van Taizé ontvangt jaarlijks vele duizenden gasten, met name jongeren.
Carla Boven en Henk Kievit organiseren al jaren reizen naar deze kloostergemeenschap. Op donderdagavond 10 oktober gaan zij ons er alles over vertellen: Over de oorsprong en de oprichter broeder Roger Schutz en over hoe zo’n week daar beleefd wordt. Ook gaan zij in op de kritische vragen, zoals ‘Is het een sekte?’ en ‘Is het daar niet heel erg soft en zweverig?’
Aansluitend is er een viering in de sfeer van Taizé – uiteraard met de kenmerkende liederen.
Carla is pastor. Werkt als geestelijk verzorger op de Hezenberg in Hattem en is geestelijk begeleider. Henk is psychiatrisch verpleegkundige. Werkzaam bij GGZ en werkzaam als praktijkondersteuner bij een huisartsenpraktijk. Henk is tevens cantor/kerkmusicus. Samen hebben zij een eigen praktijk in hun Zingevingsboerij De Vrije Verbinding in Hattemerbroek.
U bent allen van harte welkom. Informatie en aanmelden bij Loes van Arkel:
De Culturele commissie.
Jans Adriese, Hanneke Dragt, Meta van Geest, Loes van Arkel
.

 

 

Zaterdag 12 oktober 2019 Boekenmarkt
Locatie: Oude Pastorie te Ossendrecht
Tijdstip: 11:00  - 15:30 uur

Op zaterdag 12 october a.s. houden we weer een gecombineerde boeken-/autootjesmarkt in de grote zaal van de Oude Pastorie. We beginnen rond 11.00 en we stoppen rond 16.30.
We hebben een groot assortiment boeken en om de prijs hoeft u het niet te laten. Bijna alle boeken kunt u kopen voor 1 euro  per stuk en wees nu eens eerlijk, een mooi boek lezen is toch fijner dan naar het tv scherm turen?
Mocht u bang zij te veel boeken in huis te krijgen, u kunt ze altijd weer inleveren voor de volgende boekenmarkt.
Dames, misschien kunt een autootje kopen en er een manspersoon gelukkig mee maken. We hebben best nog een redelijk voorraad en ze kosten maar 2 euro per stuk. Overigens, de mannen mogen natuurlijk zelf ook komen kijken.
De opbrengst van deze markt  komt ten goede aan de naschoolse opvang van schoolkinderen op St Maarten. Elcillia draagt er zorg voor dat het geld ter plekke komt en besteed wordt voor dit doel.
We hopen op veel bezoek en een zeer goede verkoop voor het goede doel.
 
Janneke de Jonge Blanksma, voorzitter boekencie
 
 

 

Woensdag 16 oktober 2019 Meelezen
Locatie: Ossendrecht, Dorpsstraat 10
Tijdstip: 19:45 uur

Vanavond is er weer gelegenheid voor preekvoorbereiding c.q. meelezen. Dit heeft betrekking op de kerkdienst van 27 oktober. We gaan van start om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Welkom!
 

 

Maandag 21 oktober 2019 Kerkenraadsvergadering
Tijdstip: 19:30 uur

 

Woensdag 23 oktober 2019 Inleveren kopij Rond de Kerken.
Tijdstip: uiterlijk om 20:00 uur

Kopij komend kerkblad. Inleveren kopij vandaag tot uiterlijk 20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: .

 


 
 
 

Meelezen
datum en tijdstip 16-10-2019 om 19:45 uur
meer details

Uitvaartdienst dhr. C.A. Zandee
datum en tijdstip 17-10-2019 om 13:00 uur

Op vrijdag 11 oktober overleed de heer Cornelis Adriaan Zandee, in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde met zijn echtgenote lange tijd aan de van der Duijnspolderweg 5 in Woensdrecht. De laatste fase van zijn leven bracht hij door in Mariahove. 
Paulus schreef: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan Hem behoren wij toe! 

 
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 21-10-2019 om 19:30 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.