Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Paasgroetenactie 2019 Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin.
Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 7 april kunt u na de dienst deze kaarten ondertekenen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
                                                                     de ZWO commissie
 
Water staat Bengalen aan de lippen

Water staat Bengalen aan de lippen
ZWO kerkdienst 24 februari

Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/watersnoodbangladesh.
 
 
Collecte Lombok Collecte Lombok
Op Lombok zijn meerdere zware aardbevingen geweest  en de schade is enorm. Met name is er groot gebrek aan schoon drinkwater.
Een Nederlandse onderneming, Nazava produceert waterfilters (ong. €10 per stuk) en Nederlandse en Indonesische medewerkers brengen het zelf naar Lombok zodat er niets aan de strijkstok blijft hangen. De waterfilters kunnen jaren gebruikt worden. Mijn zoon en schoondochter zijn betrokken bij dit project.
Zondag 26 augustus j.l. is er een collecte voor Lombok gehouden in de PKN kerk van Woensdrecht. Met veel trots en blijdschap kan ik u doorgeven dat er in onze kerk een bedrag bij elkaar is gebracht van €350,80! U ziet aan de foto's hoe blij ze ermee zijn!  Mocht u nog willen helpen, dan kunt u bellen met Marjanne van Loenen - de Jong, tel. 0164-615254.
 
Nieuws van de ZWO Nieuws van de ZWO
De komende twee jaar gaat de ZWO werken aan het thema Bangladesh.
Er worden vier onderwerpen behandeld. In de ZWO dienst van 30 september komt (bijbel)onderwijs op het platteland van Bangladesh aan de orde.
In het islamitische Bangladesh behoren de christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen in Bangladesh kunnen nauwelijks lezen of schrijven en ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. Het Mymensingh Church Care Program (MCCP) van de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie, biedt hulp in allerlei vormen.
Op de zondagsschool krijgen kinderen elke week bijbelonderwijs en leren ze tegelijkertijd lezen en schrijven. Door de week is er huiswerkbegeleiding voor schoolgaande kinderen. Veel ouders kunnen niet lezen of schrijven en kunnen hun kinderen niet helpen. De volwassenen kunnen ook bijbelonderwijs en alfabetiseringscursussen volgen.
Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Vrouwen die de training met goed resultaat afronden, krijgen een klein microkrediet om een eigen naaimachine te kopen. Ook worden er microkredieten verstrekt aan gemeenteleden om een training te volgen. Ze leren bijvoorbeeld zelf groenten te verbouwen of een koe te verzorgen om zo hun inkomen te vergroten. Op die manier kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.
Volgende week is de collecte bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, zoals het werk van MCCP in Bangladesh. Geef aan de collecte en steun wereldwijd kerken om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn
 
ZWO collecte 20 mei 2018 ZWO collecte 20 mei 2018
Versterk de kleine kerken in Bangladesh.
Chompa woont in het islamitische Bangladesh. Hier behoren de christenen tot de allerarmste bevolkingsgroep. Ze moeten rondkomen van minder dan één euro per dag. Een onmogelijke opgave. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft de Taizébroeders gevraagd om de christenen in de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, partner van Kerk in Actie, steunt de kerken door het geven van onderwijs en vaktrainingen. Hierdoor worden de gemeenteleden onafhankelijk. Zoals Chompa die van MCCP een naaicursus aangeboden kreeg. Ze verdient nu genoeg geld met haar naaimachine om te studeren. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
 
ZWO collecte 25 december Kinderen in de Knel ZWO collecte 25 december Kinderen in de Knel
Mondige kinderen in Colombia.
Wie door de sloppenwijken van Bogota loopt, ziet talloze kinderen werken op de markt of op de vuilnis. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk, maken vaak lange dagen en hebben te maken met veel geweld. School komt vaak op de laatste plaats. De medewerkers van de organisatie FPT (Stichting Kleine Arbeider) zetten zich in voor werkende kinderen in Bogota. De organisatie leert 120 kinderen alternatieven voor werk te zoeken en maakt hen mondig en weerbaar.
de ZWO commissie
 
Theologie doceren in Hong Kong. Theologie doceren in Hong Kong.
ZWO dienst  5 november

Sinds augustus 2013 is Tjeerd de Boer door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong (China), samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier. Tjeerd geeft les aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong. Dit Seminarie leidt studenten op tot theologiedocent of predikant en rust daarnaast leken toe. Momenteel studeren er ruim 560 studenten.
Zij komen uit China en uit andere Aziatische landen als Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië, waar nauwelijks theologieonderwijs op niveau is. Door in Hong Kong een goede theologieopleiding aan te bieden hoeven deze studenten niet naar het westen en kunnen ze enigszins betaalbaar studeren binnen hun eigen Aziatische context. Zo geven Tjeerd en Kathleen samen het vak Kerk en Maatschappij dat zij toespitsen op de landen waar de studenten vandaan komen.
Behalve lesgeven onderhoudt Tjeerd ook contacten met kerken en christenen in China en blogt hij daar regelmatig over.
de ZWO groep.
 
Orkaan Irma raast over de Caraïbische eilanden, september 2017

Orkaan Irma raast over de Caraïbische eilanden, september 2017
De bewoners van de eilanden in het oostelijk Caraïbisch gebied zijn over het algemeen gewend aan tropische stormen die jaarlijks voorbijtrekken. Soms zijn die heftig tot zeer heftig en soms zorgen de stormen/orkanen slechts voor overvloedige regenval. De eilandbewoners nemen de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals hun huizen stevig barricaderen, zorgen voor een behoorlijke voorraad eten en sommige mensen zoeken een veilige plek in de zogenaamde ‘shelters’ (= speciaal ingerichte plekken waar mensen zich kunnen schuil houden). Ze hebben ermee leren leven. Dit jaar was de orkaan extreem. Irma raasde met een windkracht van 280 km per uur, met uitschieters naar 300 tot 350 km per uur, over de eilanden. In Nederlandse termen hebben we het dan over windkracht 30. Doordat deze orkaan een gebied besloeg dat bijna net zo groot was als Frankrijk–volgens Franse weerstations – bleef geen eiland gespaard.
Sommige eilanden, zoals Sint Maarten, werden zwaar tot zeer zwaar getroffen. Niets en niemand was tegen dit natuurgeweld opgewassen. In een paar uur tijd werd alles letterlijk weggevaagd: Daken van huizen, infrastructuur, álles. Ook de natuur heeft veel te lijden gehad. Het groen tegen de hellingen van de bergen is verdwenen. Ze zijn kaal.
Volgens schattingen is Sint Maarten voor 80% beschadigd. Het zal zeker twee jaar of misschien zelfs langer duren voor de schade enigszins hersteld is. De nood is groot. De winkels zijn leeg doordat er geen elektriciteit is om alles koel en vers te houden. Voorts hebben plunderaars flink huisgehouden tijdens en na de passage van de orkaan.
Sint Maarten en andere getroffen eilanden zijn afhankelijk van toeristen die nu voorlopig zullen wegblijven. Geen toerisme betekent weinig tot geen inkomsten. Langzaamaan is men wel bezig met de wederopbouw. Het eiland toont veel veerkracht. Laten we hopen en bidden dat deze mooie eilanden, parels in het Caraïbisch gebied dit te boven komen.
Op 19 november zal de eerste collecte bestemd zijn voor hulp aan dit gebied. De opbrengst zal persoonlijk ter plaatse worden gebracht, zodat zeker is dat het goed terecht komt.
De ZWO commissie
 
Boekenmarkt Boekenmarkt
De boekenmarkt van zaterdag 7 oktober j.l. heeft euro 180,00 op gebracht. Het bedrag komt ten goede aan het Guatemala project van de ZWO.
De volgende boekenmarkt is gepland op zaterdag 2 december. Voor het laatst zal dan de opbrengst voor het project in Guatemala zijn. Volgend jaar wordt het doel St. Maarten; alle beetjes helpen. Contacten gaan lopen via Elcila Kleinschmidt.
De boekenmarkt commissie
 
ZWO ondersteunt slachtoffers orkaan Irma in St.Maarten

ZWO ondersteunt slachtoffers orkaan Irma in St.Maarten
Zoals bekend zijn de Bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied getroffen door de desastreuze passage van orkaan Irma. Met name Sint Maarten is zwaar getroffen. Aan vele basisbehoeften is een groot tekort ontstaan.
Onze gemeenteleden Elcilia en Peter Kleinschmidt hebben daar familie en kennen het eiland goed. Elcilia en Peter zijn een actie gestart om spullen naar Sint Maarten te sturen. Er is vooral gebrek aan etenswaren in blik, bloem, pasta's, rijst, vruchtensap, sardientjes, zalm, tuna, makreel in blik, pindakaas enz. Maar ook is er behoefte aan handontsmetter, tandpasta, zeep, bodylotions, afwasmiddel.
Als u aan deze actie wilt meedoen, dan kunt u de goederen in de garderobe van de kerk zetten tot eind oktober 2017. Daarna wordt alles verscheept naar Sint Maarten, zodat het in december ter plaatste zal zijn.
Als u meer van deze aktie wilt weten is hun mailadres: .
Dit project wordt door de ZWO financieel ondersteund. Meer foto's op onze facebookpagina.
 
Opbrengst boekenmarkt 7 okt 2017 Opbrengst boekenmarkt 7 okt 2017
De boekenmarkt van afgelopen zaterdag heeft 180 euro opgebracht. De opbrengst gaat naar het ZWO project in Guatemala. Meer informatie: elders op deze site.
 
04 jun 2017: pinkstercollecte. 04 jun 2017: pinkstercollecte.
Bouwen aan kerken in Nicaragua
In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Dankzij partnerorganisatie Teyocoyani krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw.
Vaak komt er in de kleine geloofsgemeenschappen in afgelegen gebieden in Nicaragua maar twee keer per jaar een voorganger langs. De leken die de gemeente leiden, hebben beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Dankzij de trainingen van Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze toegerust voor hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk. Teyocoyani traint niet alleen de lekenleiders, maar ook de gemeenteleden. Zij leren hoe ze iets voor anderen kunnen betekenen.
De ZWO groep.
 
40 dagen kalender 2017. 40 dagen kalender 2017.
Vanuit de ZWO commissie is een aantal jaren een 40 dagen kalender gemaakt. De laatste jaren was er vanuit de Landelijke kerk ook een mooie kalender en veel daarvan werd gebruikt voor onze kalender. Dit jaar willen we de 40 dagen kalender van de Protestantse Kerk Nederland aan jullie aanbieden.
Het thema van de 40 dagen kalender is STERK en DAPPER.
De kalender in boekvorm bevat veel materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en Bijbelteksten met uitleg.
De kalender kost € 4,00. Wilt u zeker zijn van een kalender dan kan u zich inschrijven op het formulier in de kerk.
De kalenders zijn zondag 19 en 26 februari in de kerk te koop.
 
05 feb 2017. 05 feb 2017.
Zondag 5 februari is er een ZWO dienst. Samen met ds. Wagenvoorde uit Breda wordt de dienst voorbereid. De laatste dienst over Guatemala. Wat doet het gewapende conflict van 1954 tot 1996 nu nog met de bevolking? Waarom worden er marsliederen in de kerk gezongen?
En zijn er plantjes van hoop? Vragen die een antwoord krijgen. Wij zien u graag op 5 februari in de kerk.
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.