Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 

maandag 25 februari 2019

Ringbijeenkomst West-Brabant

Datum: 
 maandag 25 februari 2019
Tijdstip: 
 19.30 uur
Locatie: 
 Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom

Namens de Brabantse Wal-gemeenten nodig ik u van harte uit de eerstvolgende ringbijeenkomst bij te wonen, die zal plaatsvinden op maandag 25 februari 2019 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk,  Bolwerk-Zuid 134, 4611 DX Bergen op Zoom. Tel. 0164-236165. In de omgeving van de kerk geldt deze avond na 18.30 uur gratis parkeren.  
Spreker deze avond is de heer Alain Verheij. De heer Alain Verheij is naast spreker ook schrijver, blogger en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterland’. Hij studeerde Theologie en Bijbelwetenschappen en is gespecialiseerd in de Hebreeuwse bijbel en doet promotieonderzoek naar de Ugaritische taal aan de Universiteit van Leiden. Voor verdere informatie over de heer Verheij verwijs ik u naar zijn website https://alainverheij.nl.
Wij hebben de heer Verheij gevraagd met ons te spreken over het ter sprake brengen van Bijbel en geloof in onze cultuur. Er wordt gemakkelijk gesproken over ‘identiteit’. Maar zijn wij als plaatselijke gemeenten in staat onze identiteit te formuleren en te communiceren naar onze omgeving? Vaak wordt er nog naar het verleden gekeken, terwijl de Bijbel ons oproept om naar de toekomst te kijken. Maar hoe ziet de kerk van de toekomst eruit?
We stellen het bijzonder op prijs dat de heer Alain Verheij aanwezig is deze avond.
Wij denken dat dit onderwerp in veel gemeenten leeft en dat hierover veel wordt  nagedacht. Ook gemeenteleden zijn van harte welkom deze ringbijeenkomst bij te wonen.
Na de pauze willen we graag met u discussiëren over de toekomst van de ring. Een voorstel hiervoor staat geformuleerd in de agenda. Wij hopen dat u nog in de gelegenheid bent hierover in uw kerkenraadsvergadering te spreken en dat de discussie hierover deze avond zal leiden tot een eerste aanzet in de besluitvorming van de samenstelling van de ringen.
Om een schatting te krijgen van het aantal personen dat wij mogen verwelkomen vragen u vriendelijk om  het aantal aanwezigen uit uw gemeente voor  19 februari 2019  te mailen  naar Gea Ros-Peters , mailadres: ringwestbrabant@ziggo.nl
Nogmaals van harte welkom en we hopen op een goede bijeenkomst.

terug
 


 
 

Inloggen


 

Film: As it is in Heaven
datum en tijdstip 18-04-2024 om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 9:45 uur
Filmdienst: Kees Colpaart

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

In Gods Naam, theatervoorstelling
datum en tijdstip 24-04-2024 om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 26-04-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.