Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad
Predikant: 
Ds. W. Lolkema
Lepelaar 34, 4617 KK  Bergen op Zoom
tel: 0164-31 44 66 en 06-17 246 410
e-mail: w.lolkema@gmail.com

Voorzitter kerkenraad:
Dick van Arkel, tel. 06-53 271 102
e-mail: dickvanarkel@kpnmail.nl

Scribaat: 
Charlotte Statema, scriba scriba@pkgw.nl
Mirjam den Heijer, notuliste

Ouderling:
Vera Maas: vera.maas@agrilog.eu
Marjanne van Loenen: janne.mdj@gmail.com
Hans den Daas, dendaas@xs4all.nl

Kerkrentmeesters:
Kees Colpaart, voorzitter [06-54 247 357]
Mirjam den Heijer, secretaris
Kees Visser, penningmeester: e-mail: kerkrentmeesters@pkgw.nl
Dick van Arkel, facilitair

Ouderling/diaken:
Wim van Geest, contactpersoon,
tel. 06-38 006 926
e-mail: wimvangeest@ziggo.nl


Vertrouwenspersoon:
Meta van Geest
tel: 06-28 623 482
e-mail: metavangeest@home.nl

Jeugdouderling:
vacant

Kerkelijk Bureau:
Judith Oostdijk, tel. 06-30 134 695
e-mail: judithoostdijk@outlook.com
 
Indien u contact wenst met één van bovengenoemde personen kunt u dit aangeven bij de voorzitter, die u door zal leiden naar de gewenst persoon. Bij afwezigheid van de voorzitter kunt u een van de andere personen benaderen wiens contactgegevens hierboven gemeld staan.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-03-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 22-03-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 05-04-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

In Gods Naam, theatervoorstelling
datum en tijdstip 24-04-2024 om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.