Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Samenstelling kerkenraad Samenstelling kerkenraad

Predikant: 
Vacant.

Voorzitter kerkenraad:
Dick van Arkel, tel. 06-53 271 102
e-mail: dickvanarkel@kpnmail.nl

Scribaat: 
Charlotte Statema, scriba scriba@pkgw.nl
Mirjam den Heijer, notuliste

Ouderling:
Vera Maas: vera.maas@agrilog.eu
Marjanne van Loenen: janne.mdj@gmail.com
Hans den Daas, dendaas@xs4all.nl

Kerkrentmeesters:
Kees Colpaart, voorzitter [06-54 247 357]
Mirjam den Heijer, secretaris
Kees Visser, penningmeester: e-mail: kerkrentmeesters@pkgw.nl
Dick van Arkel, facilitair

Ouderling/diaken:
Wim van Geest, contactpersoon,
tel. 06-38 006 926
e-mail: wimvangeest@ziggo.nl


Vertrouwenspersoon:
Meta van Geest
tel: 06-28 623 482
e-mail: metavangeest@home.nl

Jeugdouderling:
vacant

Kerkelijk Bureau:
Judith Oostdijk, tel. 06-30 134 695
e-mail: judithoostdijk@outlook.com
 
Indien u contact wenst met één van bovengenoemde personen kunt u dit aangeven bij de voorzitter, die u door zal leiden naar de gewenst persoon. Bij afwezigheid van de voorzitter kunt u een van de andere personen benaderen wiens contactgegevens hierboven gemeld staan.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Boekenmarkt
datum en tijdstip 29-06-2024 om 10:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO Moldavië
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw


Toelichting op de ZWO collecte 
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
 
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.