Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Start lezingenreeks van de Oecumenische Wintercyclus 2021/2022 Start lezingenreeks van de Oecumenische Wintercyclus 2021/2022
Na een lange tijd van afwezigheid in verbamd met Corona maakt de oecumenische wintercyclus weer een begin met een reeks lezingen. De komende winter zijn er twee lezingen met als thema: ‘Hoop en toekomst’. Dat is zeker wel toepasselijk na de pandemie die ons allen is overkomen en die op ons allen diepe sporen heeft na gelaten. Het belooft een boeiend tweetal avonden te worden die ons aanmoedigen om vooruit te kijken.
Dr. Piet van Midden doceert Hebreeuws aan LUCE Tilburg University. Hij is voorzitter van het Overlegorgaan Joden en Christenen (OJEC) en PKN-predikant. Hij opent dit tweetal lezingen op dinsdag 23 november 2021 in het broederhuis Sint Marie te Huijbergen, Boomstraat 7,  met de lezing ‘Hoop’. Hoop heeft te maken met perspectief. Perspectief betekent letterlijk: ergens doorheen kijken. Dat is het probleem: veel mensen kunnen deze chaotische wereld nauwelijks nog overzien, laat staan dat ze erdoorheen kijken. Wat geeft je nog hoop?
Ds. Marga Haas is theologe, PKN-predikant en geestelijk verzorger in het hospice in Middelburg. Zij houdt haar lezing op donderdag 10 februari 2022 in de protestantse kerk te Ossendrecht. Het thema van haar lezing is: ‘Verliefd op het leven’. Centraal staat de vraag: Wat kunnen wij leren van de mensen die ons voorgaan op de weg van het leven?
De avonden beginnen om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30uur) en eindigen om 21.45 uur. Om de kosten te dekken vraagt de werkgroep een vrijwillige bijdrage van 5 euro per avond.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 9.45
Collecten:
1. Nepal [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw



Vandaag collecteren we voor jongeren in Nepal. De werkloosheid in Nepal is, vooral op het platteland, erg hoog. Daarom vertrekken veel jongeren naar India, Maleisië of de Golfstaten. Daar werken ze onder slechte arbeidsomstandigheden tegen een laag loon. Veel gezinnen zijn echter afhankelijk van de inkomsten die deze jonge arbeidsmigranten binnenbrengen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen veel migranten vanwege de coronapandemie moesten terugkeren naar Nepal. Hun inkomsten vielen toen in één klap weg.
Samen met lokale partnerorganisaties creëert Kerk in Actie in Nepal nu voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat jongeren in hun eigen omgeving een toekomst kunnen opbouwen. De jongeren krijgen bijvoorbeeld een vakopleiding, hulp bij het opstarten van een pluimveebedrijf of naaiatelier, of ondersteuning bij het vinden van een stageplek. Ook worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers.
Uw gift is meer dan welkom in de collecte en ook per bank: NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.Jongeren Nepal.
 
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9.45
Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 04-02-2022 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 06-02-2022 om 9.45
Collecten:
1. ZWO [Ethiopië]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.