Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Zorg voor elkaar ! Zorg voor elkaar !
Het is een oproep om goed voor elkaar te zorgen.
Mooie indrukwekkende woorden. Mooi ook omdat het oproept om er voor elkaar te zijn; indrukwekkend omdat het niemand uitsluit.
Gewoon, zorg goed voor elkaar. Wie of wat je ook bent, je kunt voor een ander zorgen en je bent de moeite waard, dat er voorjou gezorgd wordt. Dit gaat ook over het Bijbelse principe om je naaste lief te hebben.
Maar hoe kunnen we dat in de praktijk doen. Dat begint met het delen van informatie. Lief en leed kan worden gedeeld door bv. een melding in het kerkenblad, voorbeden in de dienst of anderszins.
Als we geen informatie met elkaar delen, dan kun je als gemeente niet meeleven met elkaar.
Als u dit leest bent u waarschijnlijk op een of andere wijze betrokken bij onze kerkgemeenschap, bv. als belijdend lid, dooplid, vrijwilliger of anderszins. Dus dan bent u zich ervan bewust dat in bepaalde gevallen informatie kan worden gedeeld binnen onze kerkgemeenschap, zoals ziekte/zorgen, verjaardagen en huwelijksjubilea. Wij zullen sowieso discreet omgaan met privacy gevoelige zaken. Op onze website staat onze privacyverklaring www.pkgw.nl/privacyverklaring.
Nu kunnen we ons voorstellen dat er bepaalde situaties zijn dat u het niet wenselijk vindt dat deze informatie wordt gedeeld. Wij verzoeken u dat bij ons aan te geven. Dan zullen we daar rekening mee houden.
Als u nog vragen heeft, dan horen wij dat graag.
De kerkenraad.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Binnenlands Diakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 07-06-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.