Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Pastoraat [12sep19] Pastoraat [12sep19]
Revalidatie
Mw. N. Janssens is vanuit Tante Louise in Bergen op Zoom weer teruggekeerd aan de Heideduinstede in Hoogerheide. Met haar zijn we hiervoor dankbaar! Ook mw. C. van de Velde is weer thuis aan de Keesomstraat te Hoogerheide. Mw. A. Meulenberg (Europalaan, Putte) is alweer enkele weken thuis. Mw. H. Griffioen (Hamiltonlaan, Hoogerheide) is nog in revalidatie. We wensen hen allen sterkte bij het vervolg. Dat geldt ook voor gemeenteleden die thuis zorgen hebben en (in bepaalde gevallen) de last van de voortgaande ouderdom met zich meedragen.
 
 
Pastoraat [29aug19] Pastoraat [29aug19]
Pastoraat
Enkele dagen na thuiskomst vanuit Wiekendael Roosendaal bleek de situatie van dhr. R. Cannemeijer (Woensdrecht) helaas te veeleisend voor verzorging thuis. Hij is opnieuw opgenomen in Wiekendael, nu op afdeling Groenpark van het Parkinsonhuys. Dit is de afdeling voor langdurig verblijf. En daarmee gaat het echt paar Cannemeijer (en kinderen) een nieuwe fase in… We wensen hen veel sterkte en goede moed in deze periode.
Mw. N. Janssens (Hoogerheide) heeft ingrijpende weken achter de rug. Maar…er kwam een positieve wending in haar situatie. Na revalidatie in Tante Louise kan zij, als alles meezit, weer terug naar haar woning in Heideduinstede. Ook mw. H. Griffioen (Hoogerheide) is bezig met revalidatie bij Tante Louise in Bergen op Zoom. We wensen hen geloofskracht toe en vertrouwen in de toekomst
 
Pastoraat [8aug19] Pastoraat [8aug19]
In de afgelopen weken bezocht ik verschillende gemeenteleden op revalidatielocaties en in het ziekenhuis: mw. N. Janssens, Hoogerheide; zij is nu nog in Bravis Bergen op Zoom. Onze organist dhr. K. Smagge te Woensdrecht was opgenomen in Wiekendael Roosendaal en is nu weer thuis.
Mw. A.A.D. Meulenberg uit Putte is nu (na een ziekenhuisopname) in Tante Louise Revalidatie Bergen op Zoom en komt waarschijnlijk binnenkort naar huis. Mw. H. Griffioen te Hoogerheide werd onverwacht opgenomen in Bravis Bergen op Zoom en is inmiddels verhuisd naar Tante Louise Revalidatie. Ook bracht ik een kort bezoek aan dhr. R. Cannemeijer (Woensdrecht) in Wiekendael die nu vermoedelijk ook weer thuis is.
Op 6 augustus vond in Delft de uitvaart plaats van de moeder van mw. Mirjam den Heijer - Trumpie, Woensdrecht. Mw. Trumpie overleed in de hoge leeftijd van 98 jaar.
Alle genoemden wensen we van harte sterkte toe, goede moed en Geest-kracht in deze weken en maanden. En verder legde ik kennismakingsbezoeken af en vervolg-bezoeken na een eerste eerdere ontmoeting.
 
 
Pastoraat [11jul19] Pastoraat [11jul19]
Mw. Colpaart is na een verlijf van enkele weken in Tante Louise-revalidatie in Bergen op Zoom weer thuis maar moet nog geruime tijd verder revalideren. En mw. Janssens (voorheen Wouwbaan, Hoogerheide) woont nu in Heideduinstede. Mw. de Jonge (Ossendrecht) is nog aan het revalideren n.a.v. het auto-ongeluk dat haar overkwam op 18 mei.
En mij is ter ore gekomen dat mw. Meulenberg, Putte, binnenkort een ingreep moet ondergaan.
We wensen hen allen en anderen die ik hier niet noem veel sterkte toe.
 
 
Bedankt … Bedankt …
Lieve mensen,
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten, telefoontjes en bezoeken, die ik heb gekregen.
Hartelijke groeten, Janneke de Jonge.
 
Dankbericht: Dankbericht:
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte van Govert. Vooral de mensen die hun tijd en auto ter beschikking hebben gesteld om mij regelmatig naar tante Louise te brengen. Het reisschema werkte fantastisch. Heel veel dank ook voor de vele telefoontjes, bezoeken en kaarten. We waren er erg blij mee. Het herstel is nu in volle gang en we zijn gelukkig om weer samen te zijn.
Hartelijke groet en tot ziens.
Govert en Ina Meulenberg.
 
Ziekenhuis Ziekenhuis
Nog steeds verblijft in Tante Louise te Bergen op Zoom: dhr. G.P. Meulenberg uit Putte.  We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe. En een thuiskomst die hopelijk niet al te lang meer op zich laat wachten!
Dhr. Arie Seip, Hoogerheide, was (is) opgenomen in het Roosendaalse ziekenhuis. Als u dit leest is hij hopelijk weer thuis. Ook hem en zijn vrouw Sarie wensen we alle goeds en een voorspoedig verder herstel.
 
 
 
Opname Opname
Dhr. G.P. Meulenberg uit Putte verblijft nog in Tante Louise-revalidatie in Bergen op Zoom, naast het Bravis-ziekenhuis. De opname duurt iets langer dan in eerste instantie werd verwacht maar er is - voorover ik dit kan beoordelen - wel vooruitgang in zijn herstel. We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe.
 
Ziekenhuis [24jan18] Ziekenhuis [24jan18]
Uit het ziekenhuis is thuisgekomen, na intensieve dagen: mw. J.S. Dusebout, Hoogerheide. We wensen haar en haar man sterkte toe in de periode van herstel van een aantal maanden die nu is begonnen.  Dhr. Meulenberg uit Putte verblijft nog in Tante Louise-revalidatie te BoZ.
En verder hebben heel wat gemeenteleden zorgen over hun toekomst. Vooral vanuit medisch oogpunt. Hoe zal het verder gaan - met mijzelf? Met mijn vrouw of man? Mijn zoon of dochter?
We wensen hen het broodnodige vertrouwen toe op God en mensen (onder wie behandelend artsen)!
 
Operatie Operatie
Mw. Lidy Wulffraat moest een operatie ondergaan in Breda. Zij is daarvan momenteel herstellende. We wensen haar en haar kinderen veel sterkte toe.
 
Begonnen! Begonnen!
Als u (je) dit leest ben ik op 11 november aan onze Gemeente verbonden. Ik hoop natuurlijk dat de intrededienst naar tevredenheid is verlopen. Ik ben gestart met pastoraal bezoekwerk in onze Gemeente en in Bergen op Zoom. En zo was ik bij de fam. Groeneveld in Ossendrecht. Dhr. André Groeneveld is 51 jaar jong en ernstig ziek. Dat roept veel emoties op bij hemzelf, zijn vrouw en hun kinderen.
Immers, je verwacht dat je samen nog een jarenlange toekomst vóór je hebt en dan, ineens, blijkt die toekomst vele, vele malen korter dan je ooit had verwacht. We wensen André, Luiza en hun zonen veel sterkte en kracht van onze God toe.
Wolter Smit heeft mij informatie gegeven over te bezoeken gemeenteleden. Als u mij op (tamelijk) korte termijn wilt spreken, belt u mij dan vooral! Mijn werkdagen voor onze Gemeente zijn de maandag en de donderdag en vaak ook de vrijdagmiddag.  Maar als er ècht iets spoedeisends aan de hand is, kunt u ook op andere momenten bellen of mailen.
Ds. W. Lolkema.
 
 
 
 

Meelezen
datum en tijdstip 16-10-2019 om 19:45 uur
meer details

Uitvaartdienst dhr. C.A. Zandee
datum en tijdstip 17-10-2019 om 13:00 uur

Op vrijdag 11 oktober overleed de heer Cornelis Adriaan Zandee, in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde met zijn echtgenote lange tijd aan de van der Duijnspolderweg 5 in Woensdrecht. De laatste fase van zijn leven bracht hij door in Mariahove. 
Paulus schreef: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, aan Hem behoren wij toe! 

 
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 20-10-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 21-10-2019 om 19:30 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.