Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Bedankt: Bedankt:
Op 15 december, werden wij blij verrast met een prachtig Kerststukje van de gemeente Ossendrecht/Hoogerheide. Heel hartelijk dank daarvoor. Tevens wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken, U allen een voor spoedig en gezond 2020 toe te wensen.
 Mea en Jan Klaaijsen.
 
Pastoraat [14nov19] Pastoraat [14nov19]
 
Pastoraat
In de afgelopen weken ben ik niet voor één van onze gemeenteleden in een ziekenhuis geweest. Degenen die thuis te maken hebben met ziekte of herstel wensen we veel sterkte toe.
Intussen zijn er ook jongeren in onze Gemeente van wie in deze fase van het school- of studiejaar veel wordt gevraagd. Zeker als ze aan een voor hen nieuwe opleiding zijn begonnen. Zo halverwege de belangrijke fase vanaf augustus t/m kerst wensen we hen veel sterkte, inspiratie en studiezin toe! Maar ook ruimte en tijd om naast de studie leuke vrije-tijdsdingen te doen.
In de vorige uitgave van dit blad schreef ik al iets over het overlijden van dhr. Ruud Cannemeijer. Omdat ik inhoudelijk niet betrokken was bij zijn uitvaartdienst op 25 oktober, heb ik dhr. Jan Andriese gevraagd voor ons kerkblad een In Memoriam te schrijven. Hij heeft Ruud heel goed gekend. We zijn Jan dankbaar voor de manier waarop hij deze taak heeft uitgevoerd!
 
 
Pastoraat [13okt19] Pastoraat [13okt19]
Pastoraat
Mw. H. Griffioen (Hoogerheide) kwam op 11 oktober weer thuis te komen, na een langdurig verblijf in Tante Louis Revalidatie in Bergen op Zoom. We zijn blij voor en dankbaar met haar en haar man.
Want als je inmiddels 65 jaar getrouwd bent, is het fijn om na ruim twee maanden weer samen te zijn. Mw. N. Janssens is enige tijd in de Jacquelineflat in Bergen op Zoom geweest en nu weer thuis in Hoogerheide.
De situatie van dhr. R. Cannemeijer uit Woensdrecht op afdeling Groenpark, Wiekendael, Roosendaal is zeer ernstig. We mogen bidden om kracht en vertrouwen voor hem en zijn vrouw en hun beide kinderen.
Houdt u mij op de hoogte als er vanuit uw situatie bijzonderheden te melden zijn? Bij voorbaat dank!
 
 
Pastoraat [29sep19] Pastoraat [29sep19]

Mw. I.C.M. Zandee (Woensdrecht) verblijft momenteel in Vrederust, Halsteren. Zij heeft goede hoop dat deze opname niet al te lang gaat duren. En via-via hoorde ik dat haar man (Mariahove, Ossendrecht) is opgenomen in het Bravis-zkh in Bergen op Zoom. We wensen hen beiden veel sterkte. In Tante Louise Revalidatie (Bergen op Zoom) werkt mw. H. Griffioen dapper verder aan haar herstel. 
Dhr. R. Cannemeijer (Woensdrecht) is bewoner geworden van afdeling Groenpark in Wiekendael te Roosendaal. Stapje voor stapje gaat hij verder achteruit. We wensen hen allen (en hun naaste familieleden c.q. huisgenoten) sterkte…en ook anderen die te maken hebben met ziekte en die hier niet worden genoemd.
 
 
Pastoraat [29aug19] Pastoraat [29aug19]
Pastoraat
Enkele dagen na thuiskomst vanuit Wiekendael Roosendaal bleek de situatie van dhr. R. Cannemeijer (Woensdrecht) helaas te veeleisend voor verzorging thuis. Hij is opnieuw opgenomen in Wiekendael, nu op afdeling Groenpark van het Parkinsonhuys. Dit is de afdeling voor langdurig verblijf. En daarmee gaat het echt paar Cannemeijer (en kinderen) een nieuwe fase in… We wensen hen veel sterkte en goede moed in deze periode.
Mw. N. Janssens (Hoogerheide) heeft ingrijpende weken achter de rug. Maar…er kwam een positieve wending in haar situatie. Na revalidatie in Tante Louise kan zij, als alles meezit, weer terug naar haar woning in Heideduinstede. Ook mw. H. Griffioen (Hoogerheide) is bezig met revalidatie bij Tante Louise in Bergen op Zoom. We wensen hen geloofskracht toe en vertrouwen in de toekomst
 
Pastoraat [11jul19] Pastoraat [11jul19]
Mw. Colpaart is na een verlijf van enkele weken in Tante Louise-revalidatie in Bergen op Zoom weer thuis maar moet nog geruime tijd verder revalideren. En mw. Janssens (voorheen Wouwbaan, Hoogerheide) woont nu in Heideduinstede. Mw. de Jonge (Ossendrecht) is nog aan het revalideren n.a.v. het auto-ongeluk dat haar overkwam op 18 mei.
En mij is ter ore gekomen dat mw. Meulenberg, Putte, binnenkort een ingreep moet ondergaan.
We wensen hen allen en anderen die ik hier niet noem veel sterkte toe.
 
 
Bedankt … Bedankt …
Lieve mensen,
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten, telefoontjes en bezoeken, die ik heb gekregen.
Hartelijke groeten, Janneke de Jonge.
 
Dankbericht: Dankbericht:
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte van Govert. Vooral de mensen die hun tijd en auto ter beschikking hebben gesteld om mij regelmatig naar tante Louise te brengen. Het reisschema werkte fantastisch. Heel veel dank ook voor de vele telefoontjes, bezoeken en kaarten. We waren er erg blij mee. Het herstel is nu in volle gang en we zijn gelukkig om weer samen te zijn.
Hartelijke groet en tot ziens.
Govert en Ina Meulenberg.
 
Ziekenhuis Ziekenhuis
Nog steeds verblijft in Tante Louise te Bergen op Zoom: dhr. G.P. Meulenberg uit Putte.  We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe. En een thuiskomst die hopelijk niet al te lang meer op zich laat wachten!
Dhr. Arie Seip, Hoogerheide, was (is) opgenomen in het Roosendaalse ziekenhuis. Als u dit leest is hij hopelijk weer thuis. Ook hem en zijn vrouw Sarie wensen we alle goeds en een voorspoedig verder herstel.
 
 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 25-10-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO [najaarszending KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 04-11-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-11-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.