Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Overleden: Cornelis Hulzebos Overleden: Cornelis Hulzebos
Afgelopen vrijdagavond 18 december is van ons heengegaan onze broeder 
CORNELIS HULZEBOS 
in de leeftijd van 93 jaar. Cor Hulzebos woonde tijdens de laatste jaren van zijn leven in Margaretha Woonhof in Huijbergen. Daarvoor in Woensdrecht en Hoogerheide en in verschillende andere plaatsen.
Hij was weduwnaar van Adri Hulzebos - Hoogstadt. Zij overleed in 2011 in de leeftijd van 84 jaar, na een huwelijk van 57 jaar. Cor was lid van onze cantorij en is in zijn lange leven op verschillende manieren kerkelijk actief geweest. De afscheidsdienst vindt a.s. donderdagmorgen 24 december plaats in crematorium Zoomstede te Bergen Zoom, aanvang half elf. Mag Cor Hulzebos rusten in vrede.
 
 
Overleden: Heiltje Verbeek-den Dekker. Overleden: Heiltje Verbeek-den Dekker.
Op zaterdagavond 12 december is onverwacht van ons heengegaan onze zuster
HEILTJE VERBEEK - DEN DEKKER.
Zij bereikte de leeftijd van 90 jaar en woonde aan de Heideduinstede 1 in Hoogerheide.
In de negentig jaren van haar leven heeft ze veel moois meegemaakt. Maar óók het overlijden van haar zoontje en dochter en van haar man. En later van haar vriend.
De uitvaartplechtigheid, gevolgd door de crematie, vindt op vrijdagmiddag 18 december in besloten kring plaats in Roosendaal.
Wij gedenken mw. Verbeek met liefde en respect.
Mag zij rusten in de vrede van onze Heer en Heiland.

W. Lolkema.
 
 
Berichten uit de gemeente. Berichten uit de gemeente.
Mw. Janneke de Jonge-Blanksma, Putseweg, Ossendrecht, is een dag of tien geleden opgenomen in het Bravis-ziekenhuis te Bergen op Zoom. Ze is diverse keren geopereerd en komt voorlopig nog niet thuis.
Er is slechts zeer beperkt bezoek mogelijk ivm de corona-regels. Maar een kaartje sturen kan natuurlijk wel!
 
Gegevens:
Mw. J.E. de Jonge - Blanksma
Bravis Ziekenhuis, 6e etage
Kamer F 17
Boerhaaveplein 1
4624 VT  Bergen op Zoom
 
 
Bedankt: Bedankt:
Op 15 december, werden wij blij verrast met een prachtig Kerststukje van de gemeente Ossendrecht/Hoogerheide. Heel hartelijk dank daarvoor. Tevens wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken, U allen een voor spoedig en gezond 2020 toe te wensen.
 Mea en Jan Klaaijsen.
 
Pastoraat [13okt19] Pastoraat [13okt19]
Pastoraat
Mw. H. Griffioen (Hoogerheide) kwam op 11 oktober weer thuis te komen, na een langdurig verblijf in Tante Louis Revalidatie in Bergen op Zoom. We zijn blij voor en dankbaar met haar en haar man.
Want als je inmiddels 65 jaar getrouwd bent, is het fijn om na ruim twee maanden weer samen te zijn. Mw. N. Janssens is enige tijd in de Jacquelineflat in Bergen op Zoom geweest en nu weer thuis in Hoogerheide.
De situatie van dhr. R. Cannemeijer uit Woensdrecht op afdeling Groenpark, Wiekendael, Roosendaal is zeer ernstig. We mogen bidden om kracht en vertrouwen voor hem en zijn vrouw en hun beide kinderen.
Houdt u mij op de hoogte als er vanuit uw situatie bijzonderheden te melden zijn? Bij voorbaat dank!
 
 
Pastoraat [29sep19] Pastoraat [29sep19]

Mw. I.C.M. Zandee (Woensdrecht) verblijft momenteel in Vrederust, Halsteren. Zij heeft goede hoop dat deze opname niet al te lang gaat duren. En via-via hoorde ik dat haar man (Mariahove, Ossendrecht) is opgenomen in het Bravis-zkh in Bergen op Zoom. We wensen hen beiden veel sterkte. In Tante Louise Revalidatie (Bergen op Zoom) werkt mw. H. Griffioen dapper verder aan haar herstel. 
Dhr. R. Cannemeijer (Woensdrecht) is bewoner geworden van afdeling Groenpark in Wiekendael te Roosendaal. Stapje voor stapje gaat hij verder achteruit. We wensen hen allen (en hun naaste familieleden c.q. huisgenoten) sterkte…en ook anderen die te maken hebben met ziekte en die hier niet worden genoemd.
 
 
Pastoraat [29aug19] Pastoraat [29aug19]
Pastoraat
Enkele dagen na thuiskomst vanuit Wiekendael Roosendaal bleek de situatie van dhr. R. Cannemeijer (Woensdrecht) helaas te veeleisend voor verzorging thuis. Hij is opnieuw opgenomen in Wiekendael, nu op afdeling Groenpark van het Parkinsonhuys. Dit is de afdeling voor langdurig verblijf. En daarmee gaat het echt paar Cannemeijer (en kinderen) een nieuwe fase in… We wensen hen veel sterkte en goede moed in deze periode.
Mw. N. Janssens (Hoogerheide) heeft ingrijpende weken achter de rug. Maar…er kwam een positieve wending in haar situatie. Na revalidatie in Tante Louise kan zij, als alles meezit, weer terug naar haar woning in Heideduinstede. Ook mw. H. Griffioen (Hoogerheide) is bezig met revalidatie bij Tante Louise in Bergen op Zoom. We wensen hen geloofskracht toe en vertrouwen in de toekomst
 
Pastoraat [11jul19] Pastoraat [11jul19]
Mw. Colpaart is na een verlijf van enkele weken in Tante Louise-revalidatie in Bergen op Zoom weer thuis maar moet nog geruime tijd verder revalideren. En mw. Janssens (voorheen Wouwbaan, Hoogerheide) woont nu in Heideduinstede. Mw. de Jonge (Ossendrecht) is nog aan het revalideren n.a.v. het auto-ongeluk dat haar overkwam op 18 mei.
En mij is ter ore gekomen dat mw. Meulenberg, Putte, binnenkort een ingreep moet ondergaan.
We wensen hen allen en anderen die ik hier niet noem veel sterkte toe.
 
 
Bedankt … Bedankt …
Lieve mensen,
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten, telefoontjes en bezoeken, die ik heb gekregen.
Hartelijke groeten, Janneke de Jonge.
 
Dankbericht: Dankbericht:
Graag wil ik iedereen bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte van Govert. Vooral de mensen die hun tijd en auto ter beschikking hebben gesteld om mij regelmatig naar tante Louise te brengen. Het reisschema werkte fantastisch. Heel veel dank ook voor de vele telefoontjes, bezoeken en kaarten. We waren er erg blij mee. Het herstel is nu in volle gang en we zijn gelukkig om weer samen te zijn.
Hartelijke groet en tot ziens.
Govert en Ina Meulenberg.
 
Ziekenhuis Ziekenhuis
Nog steeds verblijft in Tante Louise te Bergen op Zoom: dhr. G.P. Meulenberg uit Putte.  We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe. En een thuiskomst die hopelijk niet al te lang meer op zich laat wachten!
Dhr. Arie Seip, Hoogerheide, was (is) opgenomen in het Roosendaalse ziekenhuis. Als u dit leest is hij hopelijk weer thuis. Ook hem en zijn vrouw Sarie wensen we alle goeds en een voorspoedig verder herstel.
 
 
 
 
 

Inloggen


 

Online kerkdienst
datum en tijdstip 24-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.

1. ZWO Missionair werk [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 27-01-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 31-01-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Online kerkdienst
datum en tijdstip 07-02-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten: alleen giraal mogelijk via ABN AMRO bank:  NL37 ABNA 0427 8015 16 onder vermelding van het doel.
1. ZWO Werelddiakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.