Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Ziekenhuis Ziekenhuis

Nog steeds verblijft in Tante Louise te Bergen op Zoom: dhr. G.P. Meulenberg uit Putte.  We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe. En een thuiskomst die hopelijk niet al te lang meer op zich laat wachten!
Dhr. Arie Seip, Hoogerheide, was (is) opgenomen in het Roosendaalse ziekenhuis. Als u dit leest is hij hopelijk weer thuis. Ook hem en zijn vrouw Sarie wensen we alle goeds en een voorspoedig verder herstel.
 
 

 
Opname Opname

Dhr. G.P. Meulenberg uit Putte verblijft nog in Tante Louise-revalidatie in Bergen op Zoom, naast het Bravis-ziekenhuis. De opname duurt iets langer dan in eerste instantie werd verwacht maar er is - voorover ik dit kan beoordelen - wel vooruitgang in zijn herstel. We wensen hem en zijn vrouw sterkte toe.

 
Ziekenhuis [24jan18] Ziekenhuis [24jan18]

Uit het ziekenhuis is thuisgekomen, na intensieve dagen: mw. J.S. Dusebout, Hoogerheide. We wensen haar en haar man sterkte toe in de periode van herstel van een aantal maanden die nu is begonnen.  Dhr. Meulenberg uit Putte verblijft nog in Tante Louise-revalidatie te BoZ.
En verder hebben heel wat gemeenteleden zorgen over hun toekomst. Vooral vanuit medisch oogpunt. Hoe zal het verder gaan - met mijzelf? Met mijn vrouw of man? Mijn zoon of dochter?
We wensen hen het broodnodige vertrouwen toe op God en mensen (onder wie behandelend artsen)!

 
Operatie Operatie

Mw. Lidy Wulffraat moest een operatie ondergaan in Breda. Zij is daarvan momenteel herstellende. We wensen haar en haar kinderen veel sterkte toe.

 
Begonnen! Begonnen!

Als u (je) dit leest ben ik op 11 november aan onze Gemeente verbonden. Ik hoop natuurlijk dat de intrededienst naar tevredenheid is verlopen. Ik ben gestart met pastoraal bezoekwerk in onze Gemeente en in Bergen op Zoom. En zo was ik bij de fam. Groeneveld in Ossendrecht. Dhr. André Groeneveld is 51 jaar jong en ernstig ziek. Dat roept veel emoties op bij hemzelf, zijn vrouw en hun kinderen.
Immers, je verwacht dat je samen nog een jarenlange toekomst vóór je hebt en dan, ineens, blijkt die toekomst vele, vele malen korter dan je ooit had verwacht. We wensen André, Luiza en hun zonen veel sterkte en kracht van onze God toe.
Wolter Smit heeft mij informatie gegeven over te bezoeken gemeenteleden. Als u mij op (tamelijk) korte termijn wilt spreken, belt u mij dan vooral! Mijn werkdagen voor onze Gemeente zijn de maandag en de donderdag en vaak ook de vrijdagmiddag.  Maar als er ècht iets spoedeisends aan de hand is, kunt u ook op andere momenten bellen of mailen.
Ds. W. Lolkema.

 
Bedankt Bedankt

Lieve mensen,
Mooie kaarten, gezellige brieven, bloemen, gedichtjes, bezoekjes en heel veel goede, lieve wensen. Dat mocht ik tijdens het ziek zijn allemaal van u ontvangen en daarvoor wil ik allen hartelijk danken.
Het deed me erg goed en daarom: dank u, dank u wel! Liever had ik allen persoonlijk bedankt, maar mijn stem laat het nog altijd afweten.
Hartelijke groeten,
Riet van der Peijl.

 
In Memoriam dhr. Huib Brunt In Memoriam dhr. Huib Brunt

Het nog jonge gezin Brunt woonde in Hoogerheide. Huib was als werktuigbouwkundig ingenieur betrokken bij de bouw en inrichting van veel fabrieken in het Antwerpse. Hij was een van de mensen van de geweldige schaalvergroting van de industrie van na de oorlog.
In Hoogerheide was hij op zijn plek en hij forensde zonder klagen tussen West-Brabant en zijn kantoor in de randstad. Zijn werk bracht met zich mee dat hij over de hele wereld reisde in een tijd dat dat nog niet gemeengoed was. Door zijn ervaring op al die plekken, maar ook door zijn grote belezenheid had hij een flexibele en nieuwsgierige houding naar de wereld die in rap tempo veranderde. Die openheid had hij ook naar zijn kinderen.
Huib speelde van jongsaf aan piano, ook in de latere jaren toen zijn mentale vermogens afnamen.
Dhr. en mevr. Brunt hadden in de kerk van Ossendrecht hun plek gevonden. Gespreksgroepen, de vieringen en de gezelligheid erna, ze deden er graag aan mee.
Anderhalf jaar na het overlijden van mevr. Brunt waren we op 18 mei weer bij elkaar, nu om afscheid te nemen van Huib. Er waren veel mensen waaronder ook veel medekerkgangers in deze viering van dankbaarheid.
Centrale woord in de uitvaart was: ‘maar de grootste van deze is de liefde’. 
We wensen de kinderen en vele vrienden van Huib Brunt Gods zegen toe.
ds. Ruud Jellema.

 
In Memoriam Klaaske Rika Geerdes-Vinke In Memoriam Klaaske Rika Geerdes-Vinke

Op 6 mei 2018 overleed in zorgcentrum Heideduin te Hoogerheide Klaaske Rika Geerdes-Vinke. Ze werd 89 jaar. Op 12 mei vond de dankdienst voor haar leven plaats in de kerk te Ossendrecht, waarna de bijzetting volgde op de Algemene Begraafplaats te Hoogerheide. Ze had de dienst nog zelf heel bewust voorbereid en de lezing van Psalm 8 uitgekozen, die door Margreet werd gelezen. Schoonzoon Tjalling vertelde over hun moeder en oma, waar Marijke een gedicht las van Willem Wilmink over de dood. Drie kleinkinderen vertelden over kostbare momenten met hun oma. Tenslotte las Anna het lied 511 van Dietrich Bonhoeffer voor "Door goede machten" en zongen we tijdens de uitvaart "U zij de glorie" (Lied 634). Tot op het laatste stond ze heel bewust en dankbaar in het leven en probeerde ze op alle manier vrede en liefde tedelen. Zo waren zij en haar man, die in 1995 overleed, jarenlang ook ambtsdrager in onze gemeente. Ze wilde niet het middelpunt zijn, maar dienstbaar in alle eenvoud en dankbaarheid voor het leven. Dankbaar namen de kinderen en kleinkinderen dan ook afscheid van haar. We wensen hun alle geloof en goede moed toe om nu zonder hun moeder, oma en overgrootmoeder verder te kunnen.
Ds. A.A.S. ten Kate

 
In Memoriam Betty Schoonhoven In Memoriam Betty Schoonhoven

Mw. Schoonhoven overleed op woensdag 28 maart in de leeftijd van 84 jaar in Tante Louise Revalidatie. Op 4 april namen we afscheid van haar in het kerkgebouw te Ossendrecht, gevolgd door de begrafenis in Hoogerheide. Mij werd gevraagd om als voorganger dit afscheid te leiden omdat Betty zich mij nog herinnerde van plm. 2008 toen ik vanuit Roosendaal consulent was in Woensdrecht. Jos van der Kooy, organist te Amsterdam, en Annejo de Keijzer, violiste, werkten mee aan de afscheidsdienst. Het werd een mooi en bijzonder geheel, samen met de vele aanwezigen; in het vertrouwen dat onze God allen nabij is die deze bijzondere vrouw missen, allereerst haar kinderen Karin en Jorrit, hun partners en haar beide kleinkinderen.
Betty kwam ter wereld in Apeldoorn waar ze haar HBS-diploma behaalde. Ze werkte o.a. als stewardess bij de KLM. In de jaren vijftig reisde ze de hele wereld rond! Door haar huwelijk met Ko (hoogleraar in Delft, overleden in 2009) bleef haar horizon ook breed. Ze was tevens een geweldige oma voor haar kleinzonen. Maar er was ook die schrijnende plek in het leven van Ko & Betty: het tragisch overlijden van hun oudste zoon Jan Allaard in 1978, als gevolg van een verkeersongeval. 
Mw. Schoonhoven probeerde te leven als een kind van God. Ze zag het als haar opdracht om goed te zorgen voor haar medemens en voor de natuur. Tijdens kerkdiensten ontleende ze vooral kracht aan de muziek en de gebeden. Ze had een warm karakter en leefde erg mee met haar kinderen en met anderen die dat nodig hadden.
Betty werkte graag in de tuin. En van de wildernis achter het huis maakte ze een prachtig paradijs. Ook muziek was één van haar grote liefhebberijen. Ze speelde zelf viool en bijna altijd stond Radio 4 aan in de keuken. Ze was een muzisch en spiritueel mens.  
En toch…bleef er het knagende gevoel dat het allemaal niet genoeg was, niet goed genoeg en dat ze niet interessant was. In die moeizame gedachten waren haar kinderen er voor haar, zeker in de laatste jaren. Zoals zij er ook voor haar kinderen was. Die zijn nu geen kind meer maar bleven wel steeds hààr kinderen. In de afscheidsdienst zongen we Psalm 103, over de vader die liefdevol zijn armen om zijn kind slaat – beeld voor onze God en ons. Ouders en kinderen: een bijzonder thema, ook in bijbels perspectief. 
Na een fatale val op Eerste Kerstdag vorig jaar heeft Betty haar geliefde woning aan de Nederheide niet weer gezien. Nu is ze Thuis gekomen. En ze ziet…wat ‘geen oog heeft gezien’. Mag zij rusten in vrede.
W. Lolkema.

 
 
 
 

diaconaledag 2019
datum en tijdstip 23-03-2019 om 9.30 uur met koffie/thee en onthaal
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-03-2019 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Orgelconcert in Elimkerk te 's-Gravenpolder
datum en tijdstip 29-03-2019 om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.