Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam Ds. Rooze door ds. Ina Koeman en ds. Marc Loos

In Memoriam Ds. Rooze door ds. Ina Koeman en ds. Marc Loos

Met grote droefenis melden wij het plotse overlijden van dr. Egbert Rooze, echtgenoot van mevr. Tetty Rooze - de Boer. Vader van vier kinderen en zeven kleinkinderen. Geboren en getogen en nu overleden in Antwerpen.
Dr. Egbert Rooze overleed op zaterdagochtend 18 april vroeg in het ziekenhuis in Antwerpen in de leeftijd van eenenzeventig jaar.
Hij studeerde theologie aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en werd predikant in de Gereformeerde/PKN-kerk in ’s Gravenmoer (NL) 1974, vervolgens in de Verenigde Protestantse Kerk in België te Mechelen Zuid en Antwerpen Lange Winkelstraat.
Hij doctoreerde in 1995 aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid met een academisch proefschrift ‘Amalek geweldig verslagen’.
Gedurende acht jaar was hij vicevoorzitter en lid in de Synodale Raad en ging met emeritaat in 2008.
Egbert was anti apartheidsstrijder hier en in ZA van nog voor de tijd van de Belijdende Kring; bezieler van het jeugdwerk Op Vrije Voeten en erevoorzitter, van KAP kampen, redactielid en trekker van Open Poort, lid van Christenen voor Socialisme Bijbel collectief; actief in de Vredesbeweging; medewerker van Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen, van Motief; van Ecokerk.

Hij was een predikant met een groot hart voor oecumene – lid van Antwerpse Raad van Kerken.
Gepassioneerd vertolker van de bijbel, een trouwe en waarachtige strijder voor bevrijding en een uitstekend theoloog.
Docent Bijbelse Theologie in leergangen en opleidingen in België, Nederland, Duitsland en Zuid-Afrika.
Heel zijn leven en getuigenis was doordrongen van zijn hoop voor een wereld in gerechtigheid, vrede en voor heelheid van de schepping – het Conciliair Proces - en van zijn inzet voor vluchtelingen en tegen elke vorm van discriminatie en racisme.

Auteur van: 
 • Amalek, verklaring van een bijbelboek – Kok Kampen 1997
 • Schepping is bevrijding – Verrassende ecologie in de bijbel – Halewijn / 
  CCV Antwerpen 2009 (zou binnenkort ook nieuwe versie in het Frans verschijnen).
 • Marcus als tegenevangelie – Halewijn 2012
 • De Messias en de macht van Rome – samen met Paul De Witte - Halewijn 
  – Skandalon 2016

Tal van brochures staan op zijn naam of rekenden op zijn medewerking en vlotte pen:
 • Waarom niet? Globalisering met een menselijk gezicht.
 • ‘De Belijdenis van Belhar’ en ‘Belijdenis van Belhar 20 jaar België – 32 jaar ZA’, informatie- en bezinningsmateriaal voor de kerken van de VPKB
 • Het Thora Leerhuis met aangepaste bril (vertaald in meerdere talen)
 • Een kleine kerk met en groot hart - A small church with a big heart 2007
 • Les femmes audacieuses dans la Bible (nog te verschijnen).

Hij was actief op internationaal terrein in de betrekkingen met de kerk in Zuidelijk Afrika – URCSA; talloze conferenties ERCSA – European Reformed Consultation South – Africa - het Conciliair Proces – bijeenkomsten van Wereldraad van Kerken en de World Communion of Reformed Churches – Studiereizen.

Lang voor de corona crisis, eindigde hij geregeld een of andere van zijn ontelbare erediensten met het lied van Ramses Shaffy:
We zullen doorgaan
Met de stootkracht
Van de milde kracht
Om door te gaan
In een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan
We zullen doorgaan
Tot we samen zijn.

In hem verliezen we een theoloog met een groot hart en inzet voor zijn kerk – hij was wel vaker de horzel in de kerkelijke zelfgenoegzaamheid. Hij was allesbehalve een moralist, maar ook geen heilige en had geenszins die pretentie. Hij erkende zijn tekortkomingen. Verzoening blijkt in bepaalde omstandigheden zelfs in de kerk geen begaanbare weg.
Hij heeft gestreden voor de kerk en ook geleden aan de kerk. Maar hij is haar altijd blijven liefhebben en altijd bereid gebleven tot zijn laatste dag om zich er ten volle voor in te zetten.
Hij was een bedienaar én dienaar van het woord – verbi divini minister - in de ware betekenis van het Woord. En een dienaar van de minste van Jezus broeders en zusters, zonder aanziens des persoons.

Het afscheid voor de familie, collega’s en vrienden valt zo mogelijk extra zwaar in deze corona crisistijd met haar beperkende maatregelen.
Ons intens medeleven gaat uit naar Tetty, zijn echtgenote, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn familie, talloze vrienden in binnen- en buitenland, zijn gemeenteleden alom, zijn leerhuisgangers, zijn weidse vriendenkring.

Zijn geest van solidariteit en strijd voor bevrijding in navolging van de opgestane Heer voortzetten is zijn gedachtenis eer aandoen.
Soli Deo Gloria

ds. Ina Koeman en ds. Marc Loos
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Binnenlands Diakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 07-06-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.