Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam Ruud Cannemeijer In Memoriam Ruud Cannemeijer
Op zondagavond 20 oktober overleed op 78-jarige leeftijd de bij velen van ons bekende Ruud (Rudolf) Cannemeijer.
Ruud werd in Den Haag geboren op 24 juni 1941 en overleefde de hongerwinter van 1944 ternauwernood doordat hij met een oom in een kinderwagen meegenomen werd naar Putten op de Veluwe.
Teruggekeerd in Den Haag groeide hij op in een gezin waar muziek hoog in het vaandel stond. Zijn vader was van professie orgel- en pianoleraar. Het bleek al snel dat muziek ook bij Ruud stevig in de genen geworteld zat. Een opleiding tot musicus werd hem echter ontzegd, omdat vader uit eigen ervaring  wist dat daar geen goed belegde boterham mee te verdienen viel. Het werd de kweekschool voor onderwijzers, waar hij Janny leerde kennen. Zij trouwden met elkaar en Ernst-Jan en Cora werden geboren.
Hoewel een conservatorium-opleiding er niet inzat, bekwaamde Ruud zich verder in de orgelmuziek en volgde o.a. orgellessen bij de befaamde Cor Kee. Tevens richtte hij op jonge leeftijd al een dubbelkwartet op.
In 1971 verhuisde het gezin naar Hoogerheide, waar Ruud schoolhoofd werd van de Protestantse Streekschool, later De Open Hof.
Al snel werd Ruud, door de er altijd als de kippen bij zijnde dominee Saraber, gevraagd om organist te worden in de toen nog Hervormde Kerk. Dat deed hij maar al te graag. In een niet te stuiten muzikale ondernemingsdrift richtte hij kort daarna de cantorij van deze kerk op. Kerk en school vertoonden onder zijn leiding een bijzondere samenhang. Op school werd elke week een lied uit het toen verschenen nieuwe Liedboek voor de Kerken ingestudeerd, dat op zondag dan in de kerk gezongen werd. Thema van de godsdienstlessen op school was ook het thema van de kindernevendienst.
Na vele mooie jaren ontstond tussen hem en de kerk helaas echter verschil van inzicht op muzikaal en liturgisch gebied, waarna hij vertrok. Ruud studeerde vervolgens  op het ‘grote’ orgel van de RK kerk in Hoogerheide. Toen hem gevraagd werd of hij daar als organist het kerkkoor wilde begeleiden stemde hij daarin toe. In 2003 kwam de overstap  naar de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom, waar hij niet alleen orgel speelde maar ook de cantorij dirigeerde. In die tijd richtte hij tevens het orkest de ‘Bachfreunde’ op, zodat hij aan zijn grote wens om als dirigent Bach-cantates uit te voeren gehoor kon geven.
In 2014 kreeg hij te maken met beperkingen in zijn functioneren. De ziekte van Parkinson werd gediagnostiseerd. Orgelspelen werd moeilijker, evenals enige tijd later het dirigeren. Ruud  nam vanuit zijn zelf-reflecterend vermogen en acceptatie van de situatie de beslissing om als organist en enige tijd later als dirigent te stoppen. Er brak voor het zo hechte gezin een moeilijke tijd aan.
Vooral toen bleek dat medicatie geen effect op de ziekte zou hebben.
Een tijd ook waarin hij zo lang dit nog ging weer aanwezig was tijdens diensten in Ossendrecht.
Uiteindelijk werd hij opgenomen in Parkinson centrum Groenpark in Roosendaal. De laatste twee weken verkeerde hij in comateuze toestand en overleed in het bijzijn van zijn geliefde gezin op 20 oktober.
Op vrijdag 25 oktober werd in de Sint Gertrudis kerk in Bergen op Zoom afscheid van Ruud genomen tijdens een dankdienst, waar muziek een centrale plaats innam. Zo werd recht gedaan aan de uitspraak van Nietzsche die Ruud op zijn werkkamer heeft hangen: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum (Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn).
Op 27 oktober werd tijdens de kerkdienst in Ossendrecht eveneens uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Ruud. Wat blijft is dankbaarheid voor alles wat hij voor onze kerkgemeente betekend heeft.
We wensen Janny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van deze bijzondere man, vader en opa.
Jan Andriese, Hoogerheide.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.