Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Marjan Smit-van Gelderen overleden. Marjan Smit-van Gelderen overleden.
Op woensdagmorgen 6 april is mw. Marjan Smit - van Gelderen overleden. Drie weken daarvóór, op woensdag 16 maart, werkte ze nog actief mee aan de maaltijd voor oudere gemeenteleden in de Oude Pastorie. Ze was nl. lid van onze Diakonale Werkgroep. Maar diezelfde avond moest ze vanuit Ossendrecht in het Roosendaalse ziekenhuis worden opgenomen, afdeling cardiologie. En enkele dagen later bleek ze helaas óók te lijden aan corona (na een eerdere negatieve test…)

Marjan Smit was een bijzonder lid van onze Gemeente. Ze hoorde echt helemaal bij ons. Ze werd geboren in Deventer en was maar liefst 53 jaar getrouwd met haar man Wolter. Samen mochten ze twee kinderen krijgen.  
Het gezin woonde lang geleden in Balk, Friesland. Daar zette Marjan haar beste beentje voor binnen het moderamen van de toenmalige Provinciale Synode Friesland-Zuid. Later heeft ze heel veel kerkenwerk binnen onze Gemeente gedaan, eigenlijk tot het laatst toe: tot op de dag van haar ziekenhuis-opname, zie boven.
Marjan was jarenlang ouderling-scriba van onze Gemeente. Ze is ook een periode diaken geweest. Ze heeft ontelbaar veel liturgieën getypt en verstuurd naar Drukkerij Van Gorsel in Calfven. Ze was betrokken bij de zondagse bloemen vanuit de kerk. En ze behoorde dus tot de Diakonale Werkgroep.
Wie haar wat beter kende, kon zien dat de laatste fase van haar aardse leven qua gezondheid niet de makkelijkste was. Tijdens haar ziekenhuis-opname bezocht ik haar enkele keren. Op zaterdag 2 april hadden we een niet al te lang, maar wel intens gesprek, waarin ik duidelijk haar geloof proefde. Ze was niet bang. (En ze vroeg zelfs - zo ziek als ze was - iets over mijn privé-situatie…) Op dinsdagavond 5 april was ik weer bij haar, samen met Wolter. Ik mocht haar een zegen geven… Marjan is 75 jaar geworden.

Dankbaar gedenken we deze bijzondere vrouw die zó de aan haar geschonken talenten heeft gebruikt. ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. (…) Wees welkom bij het feestmaal van je Heer.’  (Matthéüs 25: 21)  En ik voeg toe: Marjan, bedankt voor alles!     

Wolter is zijn trouwe maatje Marjan kwijt, al blijven natuurlijk de vele intense herinneringen vanuit het verleden. Mag hij nú merken dat ook hij echt één van ons is, in gezonde belangstelling vanuit onze Gemeente.
Marjan & Wolter hebben tijdens zijn jaren in ons midden een intensief contact gehad met ds. Klaas Vos. Het was de wens van Marjan dat ds. Vos de uitvaart zou leiden. En zo zal het gebeuren.
De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 12 april om 13.00 uur in ons kerkgebouw te Ossendrecht.
Daarna volgt de graflegging op de Algemene Begraafplaats aan de Scheidreef in Hoogerheide.
Kort voor Pasen, het grote feest van de Opstanding!

Mag Marjan Smit rusten in de vrede van haar en onze Heer en Heiland.
(W. Lolkema, 07 april 2022.)
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Boekenmarkt
datum en tijdstip 29-06-2024 om 10:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO Moldavië
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw


Toelichting op de ZWO collecte 
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
 
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.