Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
In Memoriam Ruud Cannemeijer In Memoriam Ruud Cannemeijer
Op zondagavond 20 oktober overleed op 78-jarige leeftijd de bij velen van ons bekende Ruud (Rudolf) Cannemeijer.
Ruud werd in Den Haag geboren op 24 juni 1941 en overleefde de hongerwinter van 1944 ternauwernood doordat hij met een oom in een kinderwagen meegenomen werd naar Putten op de Veluwe.
Teruggekeerd in Den Haag groeide hij op in een gezin waar muziek hoog in het vaandel stond. Zijn vader was van professie orgel- en pianoleraar. Het bleek al snel dat muziek ook bij Ruud stevig in de genen geworteld zat. Een opleiding tot musicus werd hem echter ontzegd, omdat vader uit eigen ervaring  wist dat daar geen goed belegde boterham mee te verdienen viel. Het werd de kweekschool voor onderwijzers, waar hij Janny leerde kennen. Zij trouwden met elkaar en Ernst-Jan en Cora werden geboren.
Hoewel een conservatorium-opleiding er niet inzat, bekwaamde Ruud zich verder in de orgelmuziek en volgde o.a. orgellessen bij de befaamde Cor Kee. Tevens richtte hij op jonge leeftijd al een dubbelkwartet op.
In 1971 verhuisde het gezin naar Hoogerheide, waar Ruud schoolhoofd werd van de Protestantse Streekschool, later De Open Hof.
Al snel werd Ruud, door de er altijd als de kippen bij zijnde dominee Saraber, gevraagd om organist te worden in de toen nog Hervormde Kerk. Dat deed hij maar al te graag. In een niet te stuiten muzikale ondernemingsdrift richtte hij kort daarna de cantorij van deze kerk op. Kerk en school vertoonden onder zijn leiding een bijzondere samenhang. Op school werd elke week een lied uit het toen verschenen nieuwe Liedboek voor de Kerken ingestudeerd, dat op zondag dan in de kerk gezongen werd. Thema van de godsdienstlessen op school was ook het thema van de kindernevendienst.
Na vele mooie jaren ontstond tussen hem en de kerk helaas echter verschil van inzicht op muzikaal en liturgisch gebied, waarna hij vertrok. Ruud studeerde vervolgens  op het ‘grote’ orgel van de RK kerk in Hoogerheide. Toen hem gevraagd werd of hij daar als organist het kerkkoor wilde begeleiden stemde hij daarin toe. In 2003 kwam de overstap  naar de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom, waar hij niet alleen orgel speelde maar ook de cantorij dirigeerde. In die tijd richtte hij tevens het orkest de ‘Bachfreunde’ op, zodat hij aan zijn grote wens om als dirigent Bach-cantates uit te voeren gehoor kon geven.
In 2014 kreeg hij te maken met beperkingen in zijn functioneren. De ziekte van Parkinson werd gediagnostiseerd. Orgelspelen werd moeilijker, evenals enige tijd later het dirigeren. Ruud  nam vanuit zijn zelf-reflecterend vermogen en acceptatie van de situatie de beslissing om als organist en enige tijd later als dirigent te stoppen. Er brak voor het zo hechte gezin een moeilijke tijd aan.
Vooral toen bleek dat medicatie geen effect op de ziekte zou hebben.
Een tijd ook waarin hij zo lang dit nog ging weer aanwezig was tijdens diensten in Ossendrecht.
Uiteindelijk werd hij opgenomen in Parkinson centrum Groenpark in Roosendaal. De laatste twee weken verkeerde hij in comateuze toestand en overleed in het bijzijn van zijn geliefde gezin op 20 oktober.
Op vrijdag 25 oktober werd in de Sint Gertrudis kerk in Bergen op Zoom afscheid van Ruud genomen tijdens een dankdienst, waar muziek een centrale plaats innam. Zo werd recht gedaan aan de uitspraak van Nietzsche die Ruud op zijn werkkamer heeft hangen: Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum (Zonder muziek zou het leven een vergissing zijn).
Op 27 oktober werd tijdens de kerkdienst in Ossendrecht eveneens uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van Ruud. Wat blijft is dankbaarheid voor alles wat hij voor onze kerkgemeente betekend heeft.
We wensen Janny, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van deze bijzondere man, vader en opa.
Jan Andriese, Hoogerheide.
 
Overleden: dhr. R. Cannemeijer Overleden: dhr. R. Cannemeijer
Op de late avond van zondag 20 oktober overleed Rudolf Cannemeijer (Woensdrecht) in Wiekendael te Roosendaal. Ruud Cannemeijer werd 78 jaar. Hij was niet alleen docent en onderwijzer, maar ook organist, oprichter van de Bachfreunde en dirigent van de Bergse cantorij Rejoice. Hij heeft ook de cantorij van onze Gemeente opgericht. Een echte musicus!
De uitvaart en begrafenis vonden plaats op vrijdag 25 oktober. In de volgende uitgave van dit blad leest u hier meer over.  We wensen zijn vrouw Janny en hun kinderen en kleinkinderen veel moed en sterkte toe in deze tijd.
 
 
Ter Gedachtenis: Cornelis Adriaan Zandee Ter Gedachtenis: Cornelis Adriaan Zandee
5 mei 1932 - 11 oktober 2019
Van der Duijnspolderweg Woensdrecht / Mariahove
Op vrijdag 11 oktober kwam er in Moermont te Bergen op Zoom een einde aan het lange en intensieve aardse leven van dhr. Zandee. We namen afscheid van hem in ons kerkgebouw op donderdag 17 oktober, waarna de crematie in stilte plaatsvond in Zoomstede.
Kees Zandee werd geboren in Goes en ontwikkelde zich - na de MULO en de Hogere Landbouwschool  - tot een boer in hart en nieren. In november 1964 trouwde hij met Isabella van Meir. Samen werden zij eind jaren zestig de ouders van hun beide dochters Liesbeth en Jeannet. Kees & Isa hadden een landbouwbedrijf. Op hun akkers groeiden o.a. uien, suikerbieten, aardappelen en graan. En ze hadden ook nog zo’n dertig tot veertig schapen. Kees was gewend om keurig te werken. Dat kon je zien aan kaarsrechte lijnen op het land.
Dhr. Zandee was als boer bij de tijd. Al heel vroeg begon hij met drainage. Hij doordacht alles, ook het plannen van de gewassen op het land. Hij las Engelstalige boeken.  En hij kon lassen! Collega-boeren kwamen bij hem langs voor laswerk en hij stond graag voor hen klaar. Ook voor zijn dochters was hij beschikbaar. Hij hielp hen met hun huiswerk en (later) met allerlei klussen in hun woningen in Ossendrecht en Hoogerheide. In hun jeugd was het heel gewoon dat het gezin de wekelijkse Mis bijwoonde, want zijn vrouw Isa was van Rooms-Katholieken huize. En een gemengd huwelijk, dat  was in 1964 nog best bijzonder. Nadat Kees in de jaren negentig gestopt was met het bedrijf werd de moestuin zijn grote passie. En regelmatig ging hij biljarten. Qua geloof (hij was belijdend lid) was hij een denker. Hij dacht na en sprak over de zin van het leven.
Zijn echtgenote Isa verblijft sinds enige tijd in Vrederust (GGZ-WNB). We wensen haar en allen voor wie Kees veel heeft betekend (vooral de dochters, schoonzonen en kleinkinderen) heel veel sterkte en kracht van onze God toe. En het vertrouwen dat Kees Zandee mag rusten in vrede.
 
 
In Memoriam Kees Kleefman In Memoriam Kees Kleefman
Op woensdagmiddag 7 augustus overleed geheel onverwacht, in de omgeving van Waarde tijdens een fietstocht, ons gemeentelid dhr. Kornelis (Kees) Kleefman, Kamerlingh Onnesstraat 40, Hoogerheide.  Kees was de echtgenoot van Klazien Meerman. Hij bereikte de leeftijd van 70 jaar.
Ineens was er dat onontkoombare feit: zijn vrouw, hun drie kinderen en partners en hun vier kleinkinderen - en vele anderen - moeten verder zonder Kees. In de rouwbrief staat dan ook: het is onwezenlijk, oneerlijk en niet te begrijpen.
De naaste familie van Kees herinnert zich zijn enthousiasme en levenslust. Hij stond midden in het leven en genoot van elke dag. En als kerkelijke Gemeente denken wij dankbaar terug aan de periode, lang geleden, waarin Kees Kleefman onze scriba was. We gedenken hem als een unieke mens die zijn levensdagen ontving als een geschenk van onze Schepper.
De afscheidsplechtigheid vond plaats op woensdag 14 augustus in de grote aula van crematorium Zoomstede te Bergen op Zoom, gevolgd door de graflegging op de nabijgelegen begraafplaats.
Mag de heer Kees Kleefman rusten in vrede. En mogen zijn vrouw en kinderen en alle anderen die hem enorm missen, kracht ontvangen in deze weken en maanden van na-bestaan.
 
 
In Memoriam André Groeneveld In Memoriam André Groeneveld
Op 4 december 2018 overleed na een ernstige ziekte op 51 jarige leeftijd dhr. André Groeneveld, echtgenoot van Luiza en vader van Jonathan en Michael. De afsdheidsdienst  zal plaatsvinden op zaterdag 8 december om 10:30 vanuit onze kerk. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Begraafplaats Ter Duinen te Ossendrecht. Na de begrafenis is er een samenzijn in voornoemde kerk.

André Groeneveld overleed thuis, midden in de nacht van 3 op 4 december. Begin juli werd door de artsen een ernstige diagnose gesteld.  En nu, vijf maanden later…, het is eigenlijk on-voor-stel-baar.
We hebben op zaterdagmorgen 8 december in ons kerkgebouw afscheid genomen van André. Daarna zijn we lopend door het dorp naar Ter Duinen gegaan voor de graflegging. In het vertrouwen dat André mag rusten in vrede. Maar we hadden dit allemaal natuurlijk niet gewild...! André, belijdend lid van onze Gemeente, was immers pas 51 jaar. Zelf zei hij overigens onlangs, wetend van het onontkoombare: Mijn leven was kort, maar het was fantastisch! De afscheidsdienst was dan ook vooral een dankdienst voor zijn leven. We lazen uit Prediker 9: Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven…
André begon als tuinbouwer in Rockanje. Maar hij was een autodidact en geloofde in zichzelf. Zo ontwikkelde hij zich vanaf zijn tienertijd tot computer-programmeur.  De laatste opdracht die hij kreeg was een flinke klus voor het Ministerie van Economische Zaken! Daarnaast was hij een man van het water en van de zee. Zijn hobbies waren: zijn gezin, duiken en kamperen.  Hij hield zielsveel van zijn vrouw Luiza en zijn zonen Jonathan en Michael. Maar óók, op weer een andere manier, van zijn auto en zijn caravan.
Engeland was het land wat Luiza en André aan elkaar verbond. Waar ze elkaar ontmoetten. Maar ook Polen, het moederland van Luiza. Mogen Luiza en de jongens en allen die André zo intens missen kracht ontvangen voor de komende maanden en jaren.
 
In Memoriam Leny Vermaat In Memoriam Leny Vermaat
Op donderdagmiddag 29 november is overleden in Mariahove te Ossendrecht ons gemeentelid Magdalena Vermaat-Noordsij, woonachtig te Ossendrecht. Zij werd geborenop 22 maart 1941. De uitvaartplechtigheid vindt a.s. dinsdag 4 december plaats in het crematorium te Bergen op Zoom, aanvang 9:30 uur.

Mw. Lenie Vermaat, moeder van Mirjam en Andries, werd op donderdag 22 november getroffen door een ernstig herseninfarct.  Haar situatie was eigenlijk meteen uitzichtloos. En voor de kinderen, kleinkinderen en hun partners volgden dagen (uiteindelijk een week) van wachten en waken. Toen kwam in Mariahove het levenseinde van hun moeder en oma Lenie, op de leeftijd van 77 jaar. We namen afscheid van haar in crematorium Zoomstede op dinsdag 4 december. We lazen o.a. Psalm 23, het lied waarmee mw. Vermaat en haar man Marie in 1963 hun huwelijk begonnen: over God als herder die nabij is, in zowel mooie als moeilijke tijden.
 Al toen Lenie dertien jaar was ontmoette ze haar latere echtgenoot. Met hem was ze bijna dertig jaar getrouwd. Hij overleed in 1992, op 53-jarige (!) leeftijd. Lenie wordt op de rouwbrief echter geen ‘weduwe van’ genoemd maar echtgenote: de dood maakte wel scheiding tussen hen, maar de unieke band bleef…!
Lenie Vermaat genoot van het leven en stond voor veel mensen in haar omgeving klaar. Ze was een echte huis-vrouw die de zaken thuis graag goed op orde had en daar een stevig schema voor hanteerde. Ze kon ook fantastisch goed koken. En wat ze als protestantse dame ook deed was koper poetsen in de Rooms-Katholieke Kerk, heel vanzelfsprekend. Dat was, zeg maar: huishoudelijke oecumene. Haar kleinkinderen zeiden over haar: oma weet raad! Oma was een leuke oma!
Nu mag ze rusten in de vrede van haar Heer en Heiland. Mogen ook haar kinderen, aangetrouwde kinderen en kleinkinderen vrede en nieuwe krachten ontvangen voor de komende tijd.
 
 
 

Inloggen


 

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 26-02-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Ontmoetingsbijeenkomst bezoekmedewerkers
datum en tijdstip 27-02-2020 om 14:30 uur
meer details

Meelees-avond
datum en tijdstip 27-02-2020 om 19:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO voorjaarszending [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst


Voorjaarszending 1 maart
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
                                                                            De ZWO commissie
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.