Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Wel en Wee Wel en Wee
De kerkenraad probeert zich op de hoogte te houden op wat er leeft binnen de gemeente. Het is belangrijk dat we horen over de goede en minder goede zaken die ons kunnen overkomen. Het spreekwoord zegt: gedeelde smart is halve smart. Al lang geleden hebben we vastgesteld dat we allemaal ambtsdrager zijn met het “ambt aller gelovigen”. We hebben de opdracht tot omzien naar de ander.
Wij willen graag met u meeleven in wel en wee, maar we zijn niet helderziend. Dus als er wat bijzonders aan de hand is, wilt u het ons dan laten weten.
Ook als u graag een bezoekje wilt !

Ziekte:
Bij ziekte, of bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis ontvangen wij graag een berichtje. Ook bij terugkeer naar huis. U kunt contact opnemen met de predikant, een ouderling of de scriba.

Geboorte en doop:
Bij de geboorte van uw kind ontvangen wij graag een kaartje. Als u uw kind wilt laten dopen, dan zal in goed overleg een geschikte datum worden gekozen. Neemt u zelf contact op met de predikant, de scriba of een ouderling. De doopdiensten vinden plaats tijdens de zondagse eredienst. Vooraf wordt een gesprek gevoerd met de predikant en/of ouderling over de betekenis van de doop.

Huwelijk:
Kerkelijke inzegening van een huwelijk wordt bij voorkeur zes weken van te voren aangevraagd bij de kerkenraad via de scriba. Daarna volgt en vindt overleg plaats met de predikant, organist en koster. Wilt u de scriba ook een trouwkaart sturen als er geen kerkelijke inzegening plaats vind?

Overlijden:
Als een familielid is overleden dan dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant, de scriba of een ouderling. In overleg kunnen dan allerlei zaken rondom de uitvaart worden geregeld. We willen als kerk ook graag een rouwkaart ontvangen.

Verhuizing:
Bij verhuizing uit of bij vestiging in de gemeente Woensdrecht vindt de in– en uitschrijving niet altijd automatisch plaats. Wilt u dit daarom zelf doorgeven aan de scriba of het Kerkelijk Bureau?

Uitschrijven:
Indien u geen behoefte meer heeft aan contact met onze kerk en u zilt zich laten uitschrijven, dan kunt u een ondertekende brief zenden aan de scriba of het Kerkelijk Bureau. Zij zorgen dan voor de verdere afhandeling.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.