Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
12nov2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 12nov2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Pastoraat
Vanwege de nieuwe maatregelen mbt corona, ingaande op 4 november,  doe ik momenteel niet veel (zoals dat tegenwoordig heet) fysiek bezoekwerk. Ik kan u natuurlijk wèl bellen. (En u mij ook. Ga gerust uw/je gang.) Dan kunnen we altijd bespreken of een ontmoeting bij u aan huis mogelijk is.  
Deze week schrok ik van een telefoontje van Dick Griffioen te Hoogerheide. Dick is de jongste zoon van Henk & Hennie. Hij vertelde mij dat het met zijn moeder in Ossendrecht (Mariahove) niet goed gaat. Er zijn grote zorgen rondom haar algehele situatie. Ik heb Hennie bezocht en deel die zorgen. En dat zó kort na het overlijden van Henk. We wensen alle betrokkenen sterkte en vertrouwen toe. 
Onze cantor-organist Karel Smagge moest na een val in Revapark Wiekendael, Roosendaal, worden opgenomen in Bravis Bergen op Zoom. Daar is hij op 22 oktober geopereerd. Sinds 30 oktober is hij weer terug in Revapark, kamer 121. Hij mag bezoek ontvangen, na contact met tel. nr. 088 5573790.
Men verwacht dat hij tot in december in Wiekendael zal zijn. Ook Karel en zijn partner Dorry wensen we alle goeds toe. Adres Revapark: Kalsdonksestraat 89 , 4702 ZB  Roosendaal.     
En die wens geldt ook voor al onze andere gemeenteleden die te maken hebben met ziekte of andere zorgen. En voor de jongere leden van onze Gemeente hopen we dat zij, ondanks corona, hun dagelijks leven zo goed mogelijk kunnen voorzetten, incl. hun school en studie.

Oecumenische kerkdienst op 15 november
Deze hoop ik samen met pastor Jeroen Houben te leiden. De dienst stond op het programma voor zondag 22 maart, maar corona zette er toen een streep doorheen. Het is een viering in het kader van de Oecumenische Wintercyclus Spiritualiteit, met als thema: Iets nieuws…is het al te zien? Vier leden van onze cantorij werken aan de dienst mee!
En zoals u (je) weet dient u zich nog steeds op te geven bij onze scriba mw. Statema als u een kerkdienst wilt bijwonen.

Kerkdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
22 november                                                                                                                                      
Op deze zondag gedenken we in onze dienst de leden van onze Gemeente die ons na eind november 2019 door overlijden zijn ontvallen. We doen dat voor Gods Aangezicht, met liefde en respect. En dankbaar voor wie zij waren! Zusters en broeders in het geloof. De overledenen zijn:
  • mw. M.M. van der Peijl Hamelink, overleden op 24 februari, 85 jaar
  • dhr. G.P. Meulenberg, overleden op 24 februari, 96 jaar          
  • dhr. Th. Straub, overleden op  18 april, 88 jaar
  • dhr. J.J. Oranje, overleden op 23 april, 85 jaar
  • dhr. J.A. van den Dorpel, overleden op 8 juli, 77 jaar
  • dhr. L.M.A. van Vrouwerff, overleden op 25 augustus, 76 jaar
  • dhr. H.D. Griffioen, overleden op 28 september, 89 jaar.
De familieleden/contactpersonen van de overledenen worden persoonlijk uitgenodigd voor onze kerkdienst van 22 november. We wensen hen allen veel sterkte.

Mee-lezen / preekvoorbereiding
Dat had ik graag weer willen doen op maandagavond 16 november. Maar dan zitten we nog in de periode van twee weken na 4 november, toen nieuwe en strengere coronamaatregelen ingingen. Dus veiligheidshalve slaan we de bijeenkomst een keer over. Helaas! Maar: er komt wéér zo’n avond, hopelijk in december.

Zuid-West-TV
Op dinsdag 10 november worden er opnamen in onze kerk gemaakt voor het programma Relivisie Extra van Zuid-West-TV. Deze opnamen zijn vanaf vrijdag 13 november te zien via ZIGGO kanaal 40 en KPN kanaal 1420. Van harte aanbevolen!

Trump opnieuw in het Witte Huis…
dat is het vurige gebed van dominee Paula White. Zij behoort tot de persoonlijke staf van de Amerikaanse president. Op 4 november heeft ze hartstochtelijk gebeden tot God. Haar motto is: Wie zich tegen Trump keert, keert zich tegen God. Zóó, dat is me nogal wat, als je iets weet van diverse twijfelachtige spelletjes die The Donald in de afgelopen jaren heeft gespeeld. Zeker met betrekking tot de verkiezingen van 3 november. Hopelijk zal het democratisch proces duidelijkheid geven!
Mrs. White zegt onder andere dat ze blijft bidden totdat de overwinning voor Trump veilig is. Ook vertelt ze in haar gebed dat ze het geluid van de overwinning al kan horen!!
Vandaag, 5 november, weten we nog niet of het gebed van de dominee is verhoord. Wanneer u dit leest weten we dat hoogstwaarschijnlijk / hopelijk wel.
Het is altijd spannend om geloof en politiek op deze manier te vermengen. Dat weten we sinds de dramatische jaren veertig van de vorige eeuw.  In een andere context zegt prof. Manuela Kalsky: Je kunt JHWH (de Heer) niet voor je karretje spannen. Je kunt er geen machtsmisbruik of onderdrukking mee legitimeren. 
Maar ho-es…heeft president Trump dan niets goeds gedaan? Vast wel. Hij was bovendien democratisch gekozen. Maar in de afgelopen jaren zagen we ook een aantal kwalijke zaken.  
Wat is dan verstandig? Naar mijn idee: eerbiedig God vragen om zijn leiding in de vaak ingewikkelde processen die zich in een mensenleven en in de samenleving kunnen voordoen. En bidden om rust en om wijsheid; zeker als dingen anders uitpakken dan je had gedacht. 

Ten slotte:
Een passend motto uit de Kerkenwerkagenda van dit jaar, opgeschreven toen de meeste mensen nog geen enkel benul hadden van corona: Zorgen moet je doen, niet maken!
Sterkte voor jou en u.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Binnenlands Diakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 07-06-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.