Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Kindernevendienst/oppas. Kindernevendienst/oppas.
Tijdens de grote vakantie gaat bij ons de kindernevendienst door. (Klein)-kinderen t/m 12 jaar zijn welkom in hun eigen dienst. Ze luisteren naar een verhaal, gaan knutselen of lekker spelen met het speelgoed wat in de ruimte aanwezig is. Ook voor de allerkleinste is er oppas.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe. Tot ziens.
Leiding kindernevendienst.
 
Van de Kindernevendienst. Van de Kindernevendienst.
Kinderdienst Brabantse Wal en Zeeuwse Polder.
Wij kunnen terugkijken op een mooie kinderdienst. Een volle kerk met 25 kinderen/jeugd in ons midden. Uit alle gemeenten waren gezinnen aanwezig. ds. Veldhuizen had het af en toe zwaar te verduren met de brutale sprekende vogel in de kerk. Maar uiteindelijk kwam het goed. Voor alle vreemde vogels was er een plaatsje in de kerk.
We hebben geluisterd mooie lezingen, gedicht en vooral mooie muziek van orgel en het orkestje bestaande uit Eline en Katelijn Vooijs en Rick Ramaekers.
Allen nogmaals hartelijk dank voor jullie komst en anderen voor hun inzet.
 
 
 
Nieuws voor alle kinderen! Nieuws voor alle kinderen!
Vooraankondiging
Schrijf het alvast op de kalender: Op zondag 4 november is er een kinderdienst in de kerk in Ossendrecht. Aanvang 9.45 uur.
Elk jaar wordt er een kinderdienst georganiseerd voor de kerken van de Brabantse Wal en de Zeeuwse Polder en nu zijn wij aan de beurt. In de andere kerken is er op 4 november geen kindernevendienst.
Voor meer informatie klik hier.
Groetjes,
Kindernevendienstleiding Ossendrecht
 
Jeugdclub weer van start Jeugdclub weer van start
De zomervakantie is al weer even voorbij en alle gewone activiteiten starten zo langzamerhand weer. Naast school zijn dat de verenigingen en andere georganiseerde vrijetijds activiteiten. Ook de kerkelijke seizoensgebonden activiteiten starten weer. Dit geldt ook voor de jeugdclub.
De jeugdclub start ook weer in september met de bijeenkomsten, eens in de maand, op zondagmorgen tijdens- en na de kerkdiensten. Op verzoek van de jeugdcluppers wordt de jeugdclub regulier gehouden op de 3e zondag van de maand. Uiteraard zijn er soms uitzonderingen, in overleg met de jongeren. De eerstkomende bijeenkomst staat gepland op 23 september a.s.
 
Klaas Boonstra
 
Nieuwe activiteit Kindernevendienstgroep Brabantse Wal en Zeeuwse Polder. Nieuwe activiteit Kindernevendienstgroep Brabantse Wal en Zeeuwse Polder.
Op zondag 3 juni a.s. worden alle kinderen van de Kindernevendienst met hun ouders "op de koffie" uitgenodigd in Nieuw-Vossemeer om elkaars kerken/dorpen beter te leren kennen. Zo zullen alle Brabantse Wal gemeenten een keer aan de beurt komen.
De dienst begint op 9:00 uur in de kerk van Nieuw-Vossemeer, Voorstraat 48 en wordt geleid door Ds. van Maalpad. De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Na afloop is er een speurtocht door Nieuw-Vossemeer met als afsluiting een kopje soep en het overbekende "broodje knakworst". Opgeven voor 19 mei bij Wilma van Nispen per mail onder vermelding van het aantal kinderen en volwassenen.
Namens de leiding KND
 
40 dagen project "Ik zorg voor jou"

Gezellig en het smaakte goed.
40 dagen project "Ik zorg voor jou"
Op vrijdag 9 maart hebben met een groep kinderen en ouders heerlijke pannenkoeken gebakken. Daarna gezellig aan een lange tafel zitten smullen. Het was een gezellige boel. De oudere jeugd is later op de avond in het jeugdhonk naar een film gaan kijken.
De kinderen hebben weer een hele stapel kaarten gemaakt die we elke week versturen aan zieken en mensen die op dat moment niet naar de kerk kunnen komen.
We "zorgen" op deze manieren voor elkaar.
  • Op Palmpasen nodigen we de kinderen uit om een palmstok te komen maken tijdens de kindernevendienst.
  • Op Paasmorgen 1 april nodigen we iedereen uit om samen een "eitje te komen tikken" en broodjes te eten tijdens het paasontbijt.
U bent allen vanaf 8.30 uur welkom.
Hartelijke groet,
Leiding KND
 
Project veertigdagentijd 2018. Project veertigdagentijd 2018.
Verhalen over Jezus op weg naar Pasen. Het thema is dit jaar: Ik zorg voor jou. Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee.
Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem.
Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. We gaan vanaf 18 februari elke zondag verhalen horen over het thema en knutselen t/m Pasen.
Verder is er op vrijdagavond 9 maart pannenkoeken bakken en eten voor alle jeugd. Op Paasmorgen (1 april) sluiten we het project af met een Paasontbijt voor alle gemeenteleden. Zet de data alvast in jullie agenda.
                                Groetjes, KND leiding.
 
Kinderdienst Brabantse Wal - terugblik

fotocollage
Kinderdienst Brabantse Wal - terugblik
Wij kijken terug op een mooie en waardevolle kinderdienst van afgelopen zondag [5nov17].
We waren blij verrast met de grote opkomst uit de verschillende gemeenten. Ook van de ouderen gemeenteleden hebben we veel positieve reacties gehad.
Ook hebben we genoten van Eline en Wouwke, die schitterend gespeeld hebben.
 
Enthousiaste jeugdclubleidster gevraagd Enthousiaste jeugdclubleidster gevraagd
Vind je het belangrijk dat de jongeren handvatten vinden om hun geloofsbeleving in hun leefwereld vorm te kunnen geven? Vind je het leuk om met jongeren in gesprek te gaan over allerlei onderwerpen die actueel zijn, hen boeien of bijdragen aan hun sociale, christelijke ontwikkeling? Gaat het jou meer om de kwaliteit van de gesprekken dan om het aantal jongeren? Dan zou je een goede kandidaat zijn om als leiding bij te dragen aan de jeugdclub van onze kerk.
De jeugdclub bestaat uit ca. 10 meisjes en jongens van ca. 12 tot ca. 20 jaar, die momenteel 1 x per maand bij elkaar komen op de jeugdclub die ongeveer 1,5 uur duurt. We hebben een mannelijke jeugdclubleider en zijn op zoek naar vrouwelijke versterking.
Heb je interesse in het relatief lichte jeugdclubwerk of wil je er meer over weten, neem dan contact op met Klaas Boonstra, jeugdclubleider. 0164-854928 of neem contact op met de kerkenraad via Kees Colpaart, , 0164-610891.
 
Jeugdclub Jeugdclub
De jeugdclub [vanaf 12 jaar] wordt in principe gehouden op de derde zondag van de maand. Tenzij er redenen zijn om daar vanaf te wijken. Klaas Boonstra houdt deze kinderen via de watsapp op de hoogte. Dit gebeurt doorgaans op de woensdag voordat het jeugdclub is.
 
Brabantse Wal Spelmiddag voor kinderen Brabantse Wal Spelmiddag voor kinderen
Op zaterdag 16 september a.s. is het weer zover. Voor de vierde keer organiseren de gezamenlijke kindernevendiensten van de Brabantse Wal kerken en Anna-Jacobapolder een spelmiddag voor de jeugd tussen de 4 en 12 jaar. Vanaf 14.00 uur zijn jullie allemaal welkom in Scoutinggebouw De Blokhut, Beeklaan 10, 4724 BM Wouw. Meer informatie op de agendapagina van onze website: www.pkgw.nl/agendapagina.
 
 
04 jun 2017. 04 jun 2017.
Tegelijk van met het afscheid van onze dominee nam ook Tim Vermeij afscheid van de kindernevendienst. Met ingang van het nieuwe seizoen hopen we hem te verwelkomen in de jeugdclub.
 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 22-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Vredesweek
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de collecte voor vredeswerk op 22 september
Het is  Vredesweek, hoewel vrede helaas op veel plaatsen in de wereld ver te zoeken is en wereldwijd mensen door oorlogen en conflicten worden verdreven uit hun land.
Het thema van de Vredesweek dit jaar is “Vrede verbindt over grenzen”.
De Protestantse kerk, Kerk in Actie en PAX steunen initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook over grenzen van cultuur en religie. Zo werken in Colombia vrouwelijke leiders van verschillende kerkgenootschappen samen aan vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict.
In Kosovo steunt PAX een lokale organisatie die werkt aan een verbinding tussen Albanezen en Serviërs door training en scholing en het opzetten van gezamenlijke bedrijfjes.
In Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van mensen van verschillende religies en het voorkomen van conflicten.
 
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 25-09-2019 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 9:45
Liturgie

Collecten:
1. Diaconie/Werelddiaconaat        KIA
2. Pastoraat en Eredienst


Bij de Werelddiaconaat collecte op 29 september
In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Hun kinderen zijn vanwege de hoge werkloosheid naar het buitenland getrokken. De ouderen bleven achter in de vaak afgelegen dorpen zonder voorzieningen. De zorg die deze mensen nodig hebben is vaak niet voorhanden.
De organisatie Home Care biedt met steun van Kerk in Actie thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen.
Ze delen hun jarenlange ervaringen met andere organisaties in Moldavië.
Zo ontvangen de ouderen thuiszorg en worden professionals en vrijwilligers getraind in het bieden van zorg op maat.
Met deze collecte steunt Kerk in Actie het werk in Moldavië en andere werelddiaconale projecten.
meer details

Meelezen
datum en tijdstip 30-09-2019 om 19:45 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.