Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Resultaat boekenmarkt 17 nov. 2018. Resultaat boekenmarkt 17 nov. 2018.

Boekenmarkt
De boekenmarkt van afgelopen zaterdag 17 november heeft het mooie bedrag van € 388,50 opgebracht. Deze opbrengst gaat naar de naschoolse opvang  van kinderen op Sint Maarten. Alle kijkers, kopers en helpers hartelijk bedankt voor alle hulp.
Nu onze secretaris,  Wolter Smit, na 9 jaren trouwe  dienst ermee stopt, zijn we dringend op zoek naar een nieuwe secretaris. Aanmelden kan bij Janneke de Jonge tel: 0164-674534 of via de mail: .
De boekenmarktcommissie.

 
Bij de collecte van 11 november Bij de collecte van 11 november

Perspectief voor (ex)gedetineerden.
Het blijkt voor veel gedetineerden moeilijk om na het uitzitten van hun straf op eigen kracht de criminaliteit achter zich te laten.
Exodus Nederland biedt in 11 Exodushuizen een woon- en werkprogramma om hen te helpen hun leven na gevangenschap weer op te bouwen, door een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1600 vrijwilligers, veelal vanuit kerken, werken in de Exodushuizen. Zij bezoeken gedetineerden of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Daarmee ondersteunen zij jaarlijks 4000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden om hun perspectief te bieden tijdens of na hun detentie.
 

 
25okt18: lunch voor ouderen en alleengaanden 25okt18: lunch voor ouderen en alleengaanden

 

Op donderdag 25 oktober om 12 uur hebben de diaconale werkgroep en de diakenen een uitgebreide lunch voor u klaar staan in de Oude Pastorie.
Middels een collecte bent u vrij om een bijdrage te geven. Graag aanmelden via de intekenlijst die in de Oude Pastorie ligt of bij Sarie Seip, tel. 0164­616923. Allen van harte welkom.
 
De diakenen en de diaconale werkgroep.
 

 
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal. Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.

Bij de collecte van 14 oktober: Wereldvoedseldag.
Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.
De grond in de Rukum-regio levert maar 6 tot 8 maanden per jaar voedsel op. 35% van kinderen onder 5 jaar is chronisch ondervoed. KIA helpt samen met de United Mission Nepal de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt en ecotoerisme te stimuleren met de aanleg van kweekvisvijvers, het uitzetten van waterfiets- en boottochten en overnachtingsmogelijkheden.
Ook worden gezinnen geholpen bij de verbouw van groenten en fruit. Dankzij de hierdoor stijgende inkomsten kunnen 1600 mensen het hele jaar door voldoende voedsel kopen. Met de collecte op Wereldvoedseldag steunt u dit vernieuwende project.
de Diaconie

 
Resultaat boekenmarkt 21 jul. 2018. Resultaat boekenmarkt 21 jul. 2018.

De opbrengst van de boekenmarkt van 21 juli j.l. bedroeg € 393,00. Veel bezoekers en een goede opbrengst. Geen record, maar dicht in de buurt.
Voor de statistieken, op 4 maart 2017: € 434,85 en op 5 oktober 2013:   € 430,00. De opbrengst komt ten goede aan een kerkproject op St. Maarten dat kinderen van voedsel voorziet.
Elcilia is hier het contactpersoon van. Zij zal zorgen dat het geld op de goede plaats terecht komt. De volgende boekenmarkt is gepland op zaterdag 17 november a.s.
De boekenmarkt commissie

 
Resultaat boekenmarkt 28 apr. 2018. Resultaat boekenmarkt 28 apr. 2018.

De boekenmarkt van zaterdag 28 april heeft het leuke bedrag van € 118,00 opgebracht. De opbrengst gaat naar St. Maarten voor de kinderopvang.
Alle kopers en helpers hartelijk bedankt namens de boekenmarktcommissie.

 
Resultaat boekenmarkt 17 jan. 2018. Resultaat boekenmarkt 17 jan. 2018.

De boekenmarkt van zaterdag  17 januari j.l., heeft het leuke bedrag opgeleverd van € 180,00. Peter en Elcillia Kleinsmidt zullen dit bedrag meenemen als ze naar St Maarten gaan. Het geld zal naar de naschoolse opvang gaan, die na de orkaan Irma georganiseerd wordt door de kerk.
Alle kijkers, kopers en helpers hartelijk bedankt voor hun steun en inzet.

 
Kerstviering voor de ouderen Kerstviering voor de ouderen

Op woensdagmiddag 20 december jl. werden wij, de oudere gemeenteleden, hartelijk welkom geheten om met elkaar kerstfeest te vieren. De koffiekamer was smaakvol aangekleed, de koffie geurde en een traktatie, verzorgd door onze eigen ouderling/bakker Wim, stond klaar. Dat zette direct de toon. De mensen van de diaconale werkgroep hadden alles gedaan om de middag te doen slagen.
De sfeer was uitstekend. Wat een geestkracht was daar bij elkaar. Negentigers, tachtigers en zeventigers. De hele middag hebben we met elkaar verzorgd daar we geen dominee hebben.
De een nam de schriftlezing voor haar rekening. Anderen droegen een gedicht voor. Weer een derde verzorgde de overdenking. Er werd een mooi kerstverhaal voorgelezen. En gast organist Piet den Ouden wist ons door zijn inspirerende orgelspel te vormen tot welhaast een koor.
Aan het einde van de middag werden we verrast met een heerlijke maaltijd. En welke gemeente heeft een voorzitter die niet alleen goed in zijn ambt is maar ook nog eens de lekkerste salades maakt? Juist, de Protestantse gemeente Woensdrecht.
We begonnen de maaltijd met het uitspreken van een, voor velen vertrouwd, liturgisch gebed: "O Vader, die al ’t leven voedt, kroon onze tafel met uw zegen.” Enz. We waren even terug in de huiskamers van onze jeugd.
De avond besloten we met het zingen van een avondlied. Er is weinig gelegenheid om met elkaar avondliederen te zingen, dus iedere kans wordt gegrepen. We moedigden elkaar aan om ook eens een avondlied als gebed voor het slapen gaan op te zeggen of te lezen. Het geeft zo’n vertrouwen.
Bemoedigd gingen we naar huis, in de zekerheid dat we niet alleen in het leven staan. “Er is een Kind voor ons geboren.” En dat Kind geeft ons de kracht om elkaar vast te houden.
Diaconale werkgroep, namens alle aanwezigen hartelijk dank!
Gerie Luijendijk-Hordijk

 
Collecte kerstnachtdienst 24 december Kinderen in de Knel Collecte kerstnachtdienst 24 december Kinderen in de Knel

Hoop voor Syrische vluchtelingenkinderen.
Syrische kinderen groeien op met dagelijks angst en gevaar waar ze voor moeten vluchten. Sommigen hebben nooit vrede gekend. Scholen zijn gesloten of verwoest. In relatief veilige gebieden zijn de klassen overvol door de vele vluchtelingenkinderen.
De Raad van Kerken helpt deze vluchtelingen kinderen in Syrië met bijles, boeken en ondersteunt hen en hun ouders met de verwerking van hun trauma’s. We mogen deze generatie kinderen toch niet verloren laten gaan?
de Diakonie

 
Collecte 12 november 2017 Collecte 12 november 2017

Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben voordat ze naar Nederland kwamen traumatische dingen meegemaakt. En als ze eenmaal hier zijn krijgen ze nog meer te verwerken;  verdrietige mensen om je heen, steeds weer verhuizen en niet zeker zijn of je wel hier mag blijven!
Kerk in Actie zet zich met nog andere organisaties in voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals recreatie en sport in de asielzoekerscentra ener is de mogelijkheid een beroep te doen op rechtshulp of juridische bijstand. Met deze collecte steunt u de inzet van Kerk in Actie voor deze kinderen.
de diaconie.

 
De boekenmarkt De boekenmarkt

Al 7 jaar verkopen we boeken en de opbrengst gaat naar diverse goede doelen. Een kleine groep van vrijwilligers sjouwt en verkoopt.
Iedere keer opnieuw een mooie presentatie van boeken welke op type boek opgesteld worden en deels verkocht worden.
Soms met weinig inkomsten maar ook met onverwachte hoge inkomsten.
De huidige vrijwilligers willen graag versterking/vervanging van hen, het wordt  allemaal een beetje te veel. Meld u aan, dan kunnen we doorgaan en niet stoppen!

 
Opbrengst collecte 2 juli 2017. Opbrengst collecte 2 juli 2017.

De collecte van 2 juli voor het kindervakantiewerk in Woensdrecht heeft € 136,21 opgebracht. Samen met Caritas van parochie De Bron wordt het met de opbrengst van deze collecte mogelijk gemaakt dat alle kinderen in de gemeente Woensdrecht mee kunnen doen aan dit kindervakantiespel.
Hartelijk dank.

 
18 jun 2017: collecte terugkeerhuis asielzoekers. 18 jun 2017: collecte terugkeerhuis asielzoekers.

Bij de collecte van 18 juni: Hulp voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In het terugkeerhuis wordt er samen met betrokkenen aan gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen.
Vreemdelingen die niet zijn toegelaten tot Nederland hebben hier geen perspectief. Zij dreigen vanuit de vreemdelingenbewaring op straat te komen, omdat zij geen recht hebben op voorzieningen. In hun land van herkomst zien zij vaak ook geen perspectief.
Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze en uitgeprocedeerde asielzoekers.
Sinds december 2009 is er voor deze mensen het Transithuis (terugkeerhuis). Hier worden de betrokkenen opgevangen en voorbereid op hun terugkeer.
KerkinActie vraagt hiervoor uw steun.

 
26 mrt 2017: collecte Pauluskerk. 26 mrt 2017: collecte Pauluskerk.

Deze zondag is de eerste collecte bestemd voor het werk van de Pauluskerk in Rotterdam. De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam en ver daarbuiten. Mensen in de knel kunnen er terecht voor tijdelijke opvang; mensen zonder papieren, verslaafden en daklozen.
Mensen ontmoeten daar elkaar om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen, om samen te eten en om gebruik te maken van het spreekuur van predikant, arts of maatschappelijk werker.
De Pauluskerk heeft als doel om mensen in de knel nieuw perspectief te bieden en hen te helpen om weer mee te doen in de maatschappij, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. KerkinActie steunt de Pauluskerk. Wij ook …..

 
22 mrt 2016: lunch voor ouderen en alleengaanden. 22 mrt 2016: lunch voor ouderen en alleengaanden.

Vindt u het leuk om elkaar te ontmoeten en in een gezellige sfeer met elkaar te lunchen? Kom dan op woensdag 22 maart om 12 uur naar de Oude Pastorie. De diaconale werkgroep heeft dan een uitgebreide lunch voor u klaar staan. Via een collecte bent u vrij om een bijdrage te geven.
Graag aanmelden via de intekenlijst die in de Oude Pastorie ligt of bij Sarie Seip, tel. 0164-61 69 23.

 
05 mrt 2016: collecte Rudolphstichting. 05 mrt 2016: collecte Rudolphstichting.

De eerste collecte is bestemd voor het werk van de Rudolphstichting in het jeugddorp De Glind. Deze stichting maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren worden opgevangen, omdat thuis wonen niet meer kan.
Het kan dan gaan om mishandeling of verwaarlozing, maar ook om kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen of gedragsproblemen. Samen met hun gezinshuisouders wonen zij in een eigen woning in het jeugddorp.
De Rudolphstichting is eigenaar van de grond en de gebouwen en zorgt voor verschillende voorzieningen in het dorp, zoals het zwembad, de kinderboerderij en het dorpscentrum, de Glindster. In dit centrum zijn veel naschoolse activiteiten, waaronder sporten of muziek maken, maar er zijn ook horeca- en concertmogelijkheden. Via een leertraject kunnen jongeren er praktijkervaring opdoen in de horeca. Zo krijgen ze de kans die ze verdienen.
Kerk in Actie steunt het werk van De Glind van harte. U ook?

 
Samen tegen armoede. Samen tegen armoede.

In de gemeente Woensdrecht kampen ruim 700 huishoudens hiermee. Onlangs hebben de gemeente en veel andere organisaties een armoedepact ondertekend om gezamenlijk de strijd tegen de armoede aan te gaan door onderling contacten te leggen, samen te werken en initiatieven te nemen.
Ook de Diaconie van onze Protestantse Gemeente tekende dit pact en heeft al contact gelegd met Caritas van Parochie De Bron. Er zijn al voorzieningen om mensen te helpen die het nodig hebben: regelingen omtrent gezondheidszorg en belastingen; om een dagje weg te kunnen of nieuwe kleding te kopen; om kinderen de mogelijkheid te geven voor sport, vrijetijdsbesteding of schoolreisjes, dus “om gewoon mee te doen”. Maar het voorkomen van armoede is nog belangrijker. Bij de gemeente Woensdrecht zijn mensen die de regelingen en instanties kennen, bv. door budgetbegeleiding in geval van schulden. Krijgt u signalen, geef die dan door; de diaconie wil er alles aan doen om een helpende hand te bieden.
Vanuit onze kerkgemeenschap is er het Open Huis voor statushouders gekomen; ook daarin wordt nu samengewerkt door veel vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden. Maar ook voor anderen willen we er zijn.
Als Diaconie staan we open voor elke vorm van hulpverlening, ook met betrekking tot armoede, voor ieder mens jong of oud.

 
15 jan 2017: Collecte voor Oecumene. 15 jan 2017: Collecte voor Oecumene.

In deze tijd van tegenstellingen is het belangrijk om naar samenwerking en verbondenheid te zoeken. In de Wereldraad van kerken werken honderden verschillende kerken, waaronder de Protestantse Kerk met elkaar samen. Met een aantal andere kerken is de Protestantse Kerk lid van de Raad van Kerken. Daarin zijn wij als kerk betrokken bij wat christenen wereldwijd verbindt. Deze collecte maakt het mede mogelijk gelovigen over de hele wereld met elkaar te verbinden.

 
 
 
 

Kerkdienst: 3e advent.
datum en tijdstip 16-12-2018 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Jeugdclub [sinterklaasviering]
datum en tijdstip 16-12-2018 om 9:45 uur
meer details

Uitnodiging voor de kerstviering voor ouderen
datum en tijdstip 19-12-2018 om 14:45
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.