Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
De cantorij is weer van start. De cantorij is weer van start.

Net als voor de tweede kamer is het zomer reces voor de cantorij voorbij en hebben we, wanneer u dit leest, al weer enkele malen gerepeteerd. Weliswaar niet volledig, want gezien de leeftijd van de meesten van ons is er de mogelijkheid om van vakanties buiten het hoog seizoen te genieten, waarvan dan ook dankbaar gebruik gemaakt wordt.
Toch zijn we in staat om ook nu vierstemmige muziek in te studeren. Wat is het toch bijzonder om steeds weer te ervaren hoe de sopraan, alt, tenor en bas partij na het per partij inoefenen tot een harmonieus geheel samen smelten. Mooi voor u als toehoorder in de kerk tijdens diensten waaraan wij meewerken, maar zeker voor ons als zangers. We nodigen u dan ook graag uit dit zelf te ervaren, kort gezegd kom mee zingen! Tine heeft het goede voorbeeld gegeven door de altpartij te komen versterken.
Om de toekomst van onze cantorij veilig te stellen zijn we dringend op zoek naar meer nieuwe leden. Het zou toch van armoede getuigen wanneer we in de toekomst niet meer in staat zijn om met name tijdens hoogtij diensten een muzikale bijdrage te kunnen leveren.
We zien u daarom graag op dinsdag avond om acht uur in de kerk verschijnen om een keer vrijblijvend met ons mee te oefenen!
 
Jan Andriese.

 
Zomerreces Zomerreces

Wat vroeger dan gebruikeijk is de cantorij nu al met zomerreces gegaan. Regelmatig zijn er nu leden op vakantie, zodat de opkomst onregelmatig is. In augustus hopen we weer op te starten met het nieuwe seizoen.

 
Vooruitblik Vooruitblik

De volgende koor repetities zijn gericht op de z.g. laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze valt dit jaar op 26 november. We herdenken in deze dienst de dierbaren die van ons heengingen. Een mooie en belangrijke traditie waarbij we als cantorij passende, ingetogen muziek zullen zingen.
Na deze zondag begint de adventstijd, eindigend met de kerstnachtdienst. Ook hieraan zullen we meewerken. Kortom, we zullen onze oefentijd hardnodig hebben.
En….. houdt u van muziek, vindt u het belangrijk dat onze cantorij haar steentje bij blijft dragen aan de diensten, kom vrijblijvend eens mee oefenen!
 
Met groet vanuit onze cantorij,
Jan Andriese

 
Terugblik Lutherdienst Terugblik Lutherdienst

Op zondag 29 oktober vond er in ons kerkgebouw een bijzondere dienst plaats. We herdachten dat 500 jaar geleden de aanzet tot de kerkhervorming werd gegeven door Maarten Luther. Als cantorij werkten we aan de dienst mee door vierstemmig liederen te zingen die gerelateerd zijn aan de reformatie, waaronder het welhaast beroemde “Een vaste burcht is onze God”. Wetende dat Luther als pionier binnen de kerk de gemeentezang als onderdeel van de eredienst een belangrijke plaats toekende, gaf dit een bijzonder cachet aan het zingen. We zongen de liederen dan ook in beurtzang met de gemeente. Dit ging met zo veel enthousiasme gepaard dat mijn Rooms-katholieke vriendin na de dienst opmerkte dat zij het gevoel had dat er wel 500 mensen in de kerk aan het zingen waren. Voorwaar een feestelijke dienst!
Jan Andriese.

 
 
 
 

Spiritualiteitsavond
datum en tijdstip 17-10-2018 om 19:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-10-2018 om 9:45 uur
Liturgie

Collecte:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienstmeer details

Inleveren kopij Kerkblad
datum en tijdstip 24-10-2018 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Beheerders gezocht
Met ingang van 1 januari 2019 zoeken wij een aantal beheerders voor ons kerkgebouw. Hebt u tijd en zin om enkele taken uit te voeren, meldt u dan bij één van de kerkrentmeesters. U hoeft echt niet alles alleen te doen.
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.