Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
15 okt 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 15 okt 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Ter Gedachtenis:
Hendrik Dirk Griffioen
14 juli 1931 - 28 september 2020
Hamiltonlaan H’heide / Mariahove

Dhr. Henk Griffioen is van ons heengegaan in de leeftijd van 89 jaar. We namen afscheid van hem op vrijdag 2 oktober in de RK St. Gertrudiskerk in Ossendrecht, gevolgd door de graflegging op Ter Duinen. Zijn overlijden kwam na een huwelijk van maar liefst ruim 66 jaar met Hennie de Pree. 
Wat heeft Henk een rijk en goed-gevuld leven gehad! Hij was het eerste kind in het gezin van zijn ouders, dat uiteindelijk acht kinderen zou gaan tellen. Al op jonge leeftijd moest hij de rol van vader op zich nemen omdat zíjn vader in de oorlog werd weggevoerd naar Duitsland. In die jaren moest het gezin verhuizen naar Valkenburg (ZH) nadat hun huis in Voorschoten was getroffen door een vijandelijke granaat.
Henk werkte een aantal jaren als Marechaussee. Daarna klom hij op tot een belangrijke functie bij technische groothandel Stokvis, waar hij leiding gaf aan 150 werknemers.
Henk was een doorzetter. Hij had grote gaven van hart en handen. Zo bouwde hij o.a. een zomerhuisje en voegde ooit twee ‘halve’ auto’s samen tot een ‘nieuwe’ auto. Geen klus was voor hem te groot.  En daar mochten ook wij als Gemeente van meegenieten tijdens de verbouwing van onze kerk, nu zo’n vijftien jaar geleden. Henk was de (uit-)denker en de doener. Een organisator pur sang. Lid van onze (destijds) kerkvoogdij. Koster, samen met zijn vrouw. Een sterke bas in onze cantorij. Een diep-gelovig man. Een liefhebbend en geliefd echtgenoot en vader van drie zonen.
Henk zou zeker het bovenstaande in alle eenvoud hebben gerelativeerd. ‘Ik heb talenten gekregen. Daar ben ik dankbaar voor en ik heb ze gebruikt’ - hoor ik hem zeggen. Hennie stond hem trouw terzijde.
Mijn bezoeken aan en ontmoetingen met hem & Hennie (voor wie hij jaren lang trouw heeft gezorgd) waren altijd bijzonder. Moedig en zonder (zichtbare) angst zag hij zijn naderend levenseinde tegemoet. Door de ziekte die hem had getroffen was hij lichamelijk òp. Maar geestelijk bleef hij helder tot aan het einde. 
We vertrouwen hem dankbaar toe aan onze hemelse Vader, in het geloof dat Henk bij Hem veilig is. Mag Hij ook nu aanwezig zijn in het leven van Hennie en de (klein-)kinderen en van allen die Henk missen. Een hemelse Vader die aanwezig is nu deze aardse vader en echtgenoot zijn laatste ademtocht heeft gegeven.

Revapark, Wiekendael, Roosendaal
Dat is momenteel de plek waar onze cantor-organist dhr. Karel Smagge verblijft.  In de vorige uitgave van dit blad meldde ik u zijn verblijf in Bravis-Roosendaal, na een val op 17 september. Hij is in Bravis onderzocht en behandeld. Ook in Revapark neemt hij deel aan therapie. Bezoek aan Karel is mogelijk, maar in deze tijd van corona alleen onder strikte voorwaarden en bij voorkeur alleen na telefonisch contact met Karel of zijn partner Dorry. We wensen hen beiden sterkte en geloofskracht toe.
En natuurlijk ook aan andere leden van onze Gemeente die te maken hebben met ziekte of herstel.
Zo waren Kees & Carla Colpaart (Woensdrecht) enige tijd in quarantaine, nadat hun zoon Arjan positief was getest op corona. Ook hem (in Dronten) / hen wensen we veel sterkte!  

Kerkdiensten
We wilden graag Avondmaal vieren op zondag 4 oktober en hadden daarvoor een manier uitgedacht.
Maar nieuwe ontwikkelingen in de pandemie maakten dit minder gewenst. Veiligheid voor alles, zeker in de kerk. En nu is de situatie dat we weer terug gaan naar een maximum aantal van dertig kerkgangers. Niettemin kan het Evangelie blijven klinken. En we mogen ons erdoor laten inspireren! 
Aanmelding vooraf bij onze scriba is nog steeds nodig.  
En zo houden we op zondag 18 oktober onze najaars-ZWO-dienst. Daarin staan vooral ‘Sterke vrouwen in West Papoea’ centraal. Dit is één van de projecten van Kerk in Actie. Helaas was het niet mogelijk om één van deze dames voor onze kerkdienst uit te nodigen (daarvoor hebben ze het volgens mij ook veel te druk…). Maar door beeld en verhaal hopen we toch iets van hun leven  dichtbij te brengen. We lezen een gedeelte van het tweede hoofdstuk van het bijbelboek Ruth. Welkom!   

Een verademing…
Nee, ik zit niet met een kopje thee, in het holst van de nacht, voor de televisie om een Amerikaans verkiezingsdebat te bekijken. Mensen die dat wèl doen zijn er maar zat in ons land.
Maar een stukje ervan bekijken, op een later tijdstip, is wel nuttig. En wàt een vertoning was het debat, of beter gezegd: de confrontatie, tussen de heren Trump en Biden. Nee, dan liever het debat, deze week, tussen Harris en Pence. Een verademing! Hoewel veel vragen ontwijkend werden beantwoord kregen we een beter beeld dan in het eerste debat van de zaken waar het in de VS echt om gaat. Zouden de running mate en de huidige vice niet meer geschikt zijn voor dit o zo belangrijke ambt?
Het gaat hier immers om een functie die van grote invloed is op de toestand in de wereld. Moge diegene winnen die niet alleen van grote waarde is voor 330 miljoen Amerikanen, maar ook voor zeven miljard bewoners van onze planeet (de dieren niet meegerekend.) Immers, die planeet is allereerst Zijn Schepping!

Vrije dagen
Ik heb een week vakantie vanaf zondag 18 oktober (na de kerkdienst) t/m zaterdag 24 oktober. De collega’s Vermeulen (BoZ) en Van het Maalpad (Halsteren) nemen zonodig waar. De ambtsdragers zijn hiervan ook op de hoogte.

Ten slotte
Een citaat van Mahatma Gandhi uit de Kerkenwerkagenda 2020:
Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.
Een hartelijke groet aan jou en u. Blijf gezond!
In Hem verbonden. W. Lolkema. 
 
ZWO dienst 18 oktober
Sterke vrouwen opleiden op Papoea
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbel studies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding.  Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters.
Met deze collecte steunt u het werk van P3W in West-Papoea.
Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Vrouwen kerk Papoea.

Kopij kerk blad. Inleveren kopij tot uiterlijk woensdag 21 oktober, 20.00 uur bij Kees Colpaart, e-mail: keescolpaart@outlook.com.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.