Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Actie Kerkbalans 2020 Actie Kerkbalans 2020
In de eerste plaats willen we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar hun kerkelijke bijdrage hebben voldaan hartelijk danken! De stand van de werkelijk ontvangen bijdragen voor 2019 was op 1-12-2019 €47.479,50. Voor 2019 is door de gemeenteleden €49.021,50 toegezegd. Nog niet alle toezeggingen zijn ontvangen, maar we vertrouwen erop dat in de maand december de laatste bijdragen zijn overgemaakt. Ook in 2019 hebben een aantal gemeenteleden weer een extra bedrag overgemaakt. Daarvoor onze hartelijke dank!
De nieuwe actie Kerkbalans komt er weer aan en die wordt zoals gebruikelijk in de maand januari gehouden. In de periode van 18 januari t/m 1 februari zullen de enveloppen bij u worden afgegeven. In de antwoordenvelop is een postzegel bijgesloten. U hoeft het antwoordformulier alleen maar in te vullen en op de bus te doen. U kunt er ook voor kiezen om de envelop in de kerk af te geven. Het thema is ook dit jaar: “Geef voor je kerk, ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen en daarom geef ik voor mijn kerk.
Vanaf 1 november 2018 heeft onze gemeente weer een eigen predikant, in een deelfunctie voor 50%. In het jaar 2019 hebben we weer een volledige bijdrage (op basis van 50%) aan de centrale kas voor de predikantstraktementen gedaan. Zoals het er nu uitziet zal het tekort over 2019 op ongeveer €10.000,- uitkomen. In de meerjarenbegroting is dit tekort gedeeltelijk ingecalculeerd.
In de begroting voor 2020 zult u zien dat het tekort is opgelopen naar ongeveer € 16.000. De begroting 2020 vindt u op de ANBI-pagina [www.pkgw.nl/anbi] van onze website en er hangt ook een kopie in de kerk. Het grotere tekort is ontstaan door een aantal tegenvallers, zoals het wegvallen van de vergoeding voor het beschikbaar stellen van zaalruimte voor taallessen en de onderhoudssubsidie voor het kerkgebouw. Als kerkrentmeesters zullen we alles proberen om nieuwe inkomsten te genereren. Het zal duidelijk zijn dat wij ook uw steun hard nodig zullen hebben en het doel is om in 2020 met de toezeggingen minimaal op het niveau van 2019 uit te komen. Liever meer en wij roepen u dan ook op om ruimhartig te geven. Alvast bedankt!
namens de kerkrentmeesters,
Kees Visser

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Film: As it is in Heaven
datum en tijdstip 18-04-2024 om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 9:45 uur
Filmdienst: Kees Colpaart

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

In Gods Naam, theatervoorstelling
datum en tijdstip 24-04-2024 om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 26-04-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.