Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Berichten uit de gemeente. Berichten uit de gemeente.
De kerk dicht op de zondagmorgen…,
geen ontmoeting, dàt gaat niet gebeuren, zou ik normaal gesproken zeggen. We willen ons als Gemeente immers laten inspireren door het Woord van God. Ons erop bezinnen en ons er tevens door laten gezeggen.
Na onze jaren (heeel lang geleden) als gezin in Twente mag ik nu voor de tweede keer enkele jaren werken in een Ontmoetingskerk, nl. die in Bergen op Zoom. Wat een voorrecht! Want ik vind dit een geweldige naam voor een kerkgebouw. Want dat is wat we willen in onze kerk: God en elkaar ontmoeten!
Ik heb weleens wat gefilosofeer gelezen over dat woord ‘ontmoeten’. En die gedachtes spraken me wel aan: ontmoeten is dan als woord eigenlijk net zo iets als onthaasten. NIET haasten. Of, vanuit de sociale media: ontvolgen of ontvrienden. Ontmoeten wordt dan: NIET(S) moeten. En dat geeft  ineens een heel ontspannen gevoel: we zijn tijdens een ontmoeting in alle rust bijeen. Maar nu denk ik: nee, het is me toch iets te vrijblijvend. (En de uitleg schijnt ook taalkundig niet te kloppen.) Vanuit een ontmoeting kunnen we ons immers ook laten gezeggen. Er kan concrete actie en zelfs verandering uit voortkomen!
De kerkdienst als een plek van ontmoeting en van bezinning. In de komende weken zal ons kerkgebouw op een aantal zondagen helaas niet open zijn. De oorzaak: corona. Als ikzelf niet voorga in Ossendrecht, bent u - jij als kerkganger aangewezen op het internet, waar u kerkdiensten vanuit Bergen op Zoom of Halsteren of elders kunt volgen. En als u nu niet beschikt over een computer?
Zou u zich dan ook willen laten uitnodigen door iemand die er wel één heeft? Om vooral op VEILIGE afstand de dienst mee te beleven? Als ik wèl de dienst in Ossendrecht leid, is daar een minimaal aantal mensen in de kerk aanwezig.
Gelukkig is de televisie er ook altijd nog, met mooie protestantse en katholieke vieringen. En uw eigen stille plekje, waar u tot bezinning kunt komen en u kunt laten gezeggen, wellicht met de Bijbel of het Liedboek voor u.   Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op…(Psalm 139)  Wat een ‘rijke’ boodschap.

Ziekte en herstel
Mw. Janneke de Jonge (Ossendrecht) was weken lang in het ziekenhuis. Langzaam aan gaat het met haar wat beter. Ze is nu in Tante Louise-Revalidatie, naast het Bergse ziekenhuis. We wensen haar en haar man en kinderen veel sterkte. En het vertrouwen dat het goed gaat komen.

Kerkdienst
Op zondag 24 januari hoop ik weer de dienst in ons kerkgebouw te leiden. Dàn zijn we weer een paar uur open, maar helaas dus alleen  voor ‘personeel’. Op het leesrooster staat o.a.: 1 Samuël 3: 1 t/m 10. Een schitterend bijbelgedeelte, over de roeping van Samuël. Een meeleesavond beleggen kan nu niet. Maar als u dit bericht op tijd leest, mag u / jij mij wel (uiterlijk op donderdag de 21e) vertellen wat u erin aanspreekt en waarover u vragen hebt. Een mailtje of telefoontje aan mijn adres is hartelijk welkom.  

Vakantie
Ik heb twee weken vakantie vanaf vrijdag 29 januari t/m donderdag 11 februari. De collega’s van de Brabantse Wal zijn zonodig paraat in spoedeisende pastorale situaties.
Een hartelijke groet aan jou en u. En zoals dhr. Hans den Daas, voorzitter van onze kerkenraad, vaak afsluit: houd moed!
W. Lolkema.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 14-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Doopdienst van Matthew Groeneveld.
datum en tijdstip 21-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 28-07-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Bloemenfonds
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-08-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. PSC Antwerpen
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.