Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT: 24 mrt 2021 BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT: 24 mrt 2021

Herstel
Velen van ons kennen hem: Morty. Of zijn volledige naam: Morteza Dinpazjouh, Smirnofflaan 11, Hoogerheide. Morteza is een trouw kerkganger en hij mist de kerkdiensten in deze coronatijd. Iets anders is het volgende: begin februari heeft hij in Dordrecht een lelijke val gemaakt tijdens zijn werk in de bouw. Een operatie was nodig. En nu is hij een behoorlijk eind gevorderd met zijn herstel. Hij doet tijdelijk aangepast werk in Etten-Leur. We wensen hem graag heel veel sterkte toe! Een kaartje van jou of u zal hem zeker goed doen. Postcode: 4631 JS.

Bericht van overlijden
Op 2 maart is overleden in de leeftijd van 81 jaar: mw. W.M.C. Kooiman – Buise, Huijbergseweg 28. We gedenken haar met liefde en wensen haar echtgenoot en andere naasten veel sterkte toe.

Ambtsdragers
Twee ouderlingen zijn, nu hun ambtstermijn dezer dagen afloopt, bereid om hun kerkenwerk voort te zetten. Dhr. Hans den Daas blijft nog een jaar in functie als voorzitter van onze kerkenraad. Zijn ambtstermijn wordt verlengd. Dhr. Kees Colpaart heeft zich bereid verklaard nog een termijn verder te gaan als kerkrentmeester. Zijn herbevestiging in het ambt van ouderling vindt DV plaats in onze kerkdienst op zondagmorgen 28 maart.
We zijn beide heren bijzonder dankbaar voor hun bereidwilligheid om hun kerkenwerk voort te zetten. We zijn hen tevens erkentelijk voor het vele werk wat zij in de afgelopen jaren hebben verricht tbv onze Gemeente en wensen hen veel Geest-kracht voor de komende tijd.
   
Kerkdiensten en Avondklok
In de komende tijd zijn er verschillende kerkdiensten waaraan jij / u kunt deelnemen. Vanaf 28 maart zijn er opnieuw maximaal dertig kerkgangers welkom in de diensten. Als u aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht zich tijdig aan te melden bij onze scriba mw. Statema.
Elders in dit blad vindt u de aanvangstijden van de kerkdiensten op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. MAAR: als onze regering besluit om de avondklok te verlengen (dat horen we op 23 maart tijdens een persconferentie namens het kabinet), dan zullen deze drie diensten allemaal aanvangen om 19.15 uur, kwart over zeven.  Dus let u op de boodschap van ‘Mark en Hugo’!! 

Wat mij raakt…
is het trieste besluit van de fam. Van Til om restaurant De Blauwe Pauw en hotel De Volksabdij in Ossendrecht niet weer te openen. Het zit er helaas niet meer in. Men heeft geen keus. Vanwege corona zijn het hotel en het restaurant al maanden gesloten. De steunpakketten helpen, maar niet genoeg.  
Ik herinner mij de kerstmaaltijd in 2019 namens de kerken in De Blauwe Pauw. Een dag intensief vergaderen met de Bergse kerkenraad. Een heel mooi weekend in 2016 tijdens de Alpha-cursus vanuit Rilland.
21 medewerkers raken door de sluiting hun baan kwijt. En e.e.a. is ook zeker een verlies voor het dorp Ossendrecht en omgeving. We wensen de fam. Van Til en hun collega’s heel veel sterkte na dit moeilijke èn moedige besluit. En wat opnieuw blijkt: corona is héél véél meer dan ‘een griepje’.

Relivisie
Op dinsdag 23 maart zijn er ’s middags weer opnamen in onze kerk voor het programma Relivisie Extra van ZuidWest-TV. Het programma wordt uitgezonden op vrijdagmorgen 26 maart en daarna regelmatig herhaald. Het komt ook in het digitale archief van ZW-TV. ZW-TV vindt u op kanaal 40 van Ziggo en op kanaal 1420 van KPN.  

Open Kerk
Onze Oude Pastorie is momenteel geopend op de woensdagmiddag van twee tot vier uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, kunt gezellig een praatje maken en in alle rust in de kerk aanwezig zijn. Welkom.

Tenslotte
Ik wens u en jou een goede Stille Week en een inspirerend Paasfeest!
Een mooie zin om over na te denken van Nelson Mandela, de man uit Zuid-Afrika. Ooit vele jaren een gevangene op Robbeneiland en later president van dat prachtige land…
De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen!
Een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst. W. Lolkema.       
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Film: As it is in Heaven
datum en tijdstip 18-04-2024 om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 9:45 uur
Filmdienst: Kees Colpaart

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

In Gods Naam, theatervoorstelling
datum en tijdstip 24-04-2024 om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 26-04-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.