Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Bij de Werelddiaconaat collecte van 13 okt 2019 Bij de Werelddiaconaat collecte van 13 okt 2019
Jongeren in de sloppenwijken van Bogota in Colombia komen makkelijk in aanraking met drugs en criminaliteit.
Kerk in Actie geeft hen met een project een andere mogelijkheid.
In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart  waar kansarme jongeren een koksopleiding kunnen volgen. Ze leren er met lokale producten gezonde gerechten te bereiden.
De school werkt samen met een twintigtal restaurants, waar de jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken, of met hulp een eigen eethuisje kunnen beginnen
Onder de leerlingen zijn ex-FARC soldaten als slachtoffers van dit geweld. Door samen te werken leren vroegere tegenstanders met elkaar om te gaan. Zo draagt de kookschool ook bij aan het proces van vrede en verzoening. Met deze collecte steunt KIA het werk voor jongeren in Colombia.
De diaconie
terug
 
 
 

Inloggen


 

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 26-02-2020 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Ontmoetingsbijeenkomst bezoekmedewerkers
datum en tijdstip 27-02-2020 om 14:30 uur
meer details

Meelees-avond
datum en tijdstip 27-02-2020 om 19:45 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-03-2020 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO voorjaarszending [KIA]
2. Pastoraat en Eredienst


Voorjaarszending 1 maart
De kracht van Bijbelverhalen in de Golfstaten
In de Golfstaten groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.
                                                                            De ZWO commissie
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.