Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Voordracht beroepingscommissie Voordracht beroepingscommissie

De kerkenraad is blij u te kunnen uitnodigen voor een gemeenteavond en wel op woensdag 15 augustus a.s. aanvang om 20.00 uur.
Wij willen u dan laten kennismaken met de dominee die wordt voorgedragen door de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft in dankbaarheid de voorgestelde kandidaat geaccepteerd en zal na wederzijdse kennismaking, gehoord de gemeente een beroep kunnen uitbrengen. Voor deze kennismaking nodigen wij u dus uit.
Natuurlijk is iedereen welkom. Formeel moet er op enig moment gestemd worden. Alleen kerkleden hebben stemrecht. Wij ontmoetten u graag op 15 augustus a.s. in ons kerkgebouw te Ossendrecht. Voor mensen die geen vervoer hebben is de autodienst paraat.

 
De beroepingscommissie rapporteert… De beroepingscommissie rapporteert…

Of rapporteert juist niet.
Als je dan al als lid van de beroepingscommissie zo graag nieuws wilt brengen, maakt het schrijven van een stukje in Rond de kerken dit des te moeilijker. Als er geen nieuws is kan je ook niets vertellen.
Is er dan helemaal geen nieuws?
Ja gelukkig wel, echter in zo’n delicaat proces is vertrouwelijkheid over eventuele kandidaten een allereerste vereiste. Immers mogelijke kandidaten staan nog in hun gemeente als predikant en willen onder geen enkel geval voeding geven aan geruchten.
We hebben een contact met een mogelijke kandidaat die zeer geïnteresseerd is in onze kerkelijke gemeente….
Alleen deze processen nemen tijd, veel tijd, in beslag. De opvolging van Ds. Cohen Stuart door Ds. Klaas Vos nam ook meer dan twee jaar tijd in beslag.
Blijft u gerust vragen of er nieuws is, maar heb geduld, als wij als commissie het verlossende nieuws hebben, komen we direct met het nieuws naar u, als Kerkelijke gemeente, toe.
Met een hartelijke groet!
namens de beroepingscommissie.
Hans den Daas

 
ROND DE KERSTVIERINGEN ROND DE KERSTVIERINGEN

Het doet me goed juist met de Kerst weer in jullie midden te zijn. Zowel in de kerstnachtdienst als in die van de kerstmorgen mag ik voorgaan. De laatste zal het karakter hebben van een zangdienst en waarin er volop ruimte is voor de kinderen, met een verhaal, liederen en mogelijkheid tot knutselen.
Aan de kerstnachtviering neemt de cantorij volop deel.
Zoals altijd staat het verhaal van Lukas 2 centraal. Daar zitten zoveel kanten aan dat het immer verrassend blijft en ons in de juiste richting kan zetten, op de been kan helpen in de wereld van nu, persoonlijk en maatschappelijk.
In de geschiedenis – al te menselijk – , in de greep van ijzeren wetten, vaak niet te controleren machten en krachten, met z’n kloven, angsten en onzekerheden komt uit immer onverwachte hoek, van ‘Boven’, een andere geschiedenis, een andere werkelijkheid, ingrijpend en bevrijdend.
Tegenover het ‘dogma’ van de ‘keizers’ mag de ‘doxa’, de bevrijdende jubel klinken van de hovelingen van wie werkelijk de wereld in Zijn hand heeft. Dat gedenken, vieren en herbeleven we alle zondagen, alle feestdagen, maar op een speciale manier met kerst. Dat vierend, daarvan ophoren en daarover zingen maakt Kerst echt tot een feest, waarop dan zeker ook gedronken en navenant gegeten mag worden.
 Klaas Vos

 
Bericht van onze voormalige dominee Bericht van onze voormalige dominee

Met Pinksteren nam ik afscheid als predikant en nu volgt na maanden nadenken, zoeken en regelen mijn afscheid als inwoner van Ossendrecht.
Dinsdag 28 november verhuis ik naar een appartement in een serviceflat te Naarden, dichtbij waar ik geboren en opgegroeid ben. Met veel herinneringen en toch ook pijn van loslaten hoop ik een nieuw thuis te vinden in een vertrouwde omgeving.
Ik verheug me op de kerstnachtviering en die van de kerstmorgen in jullie
midden.
Hartelijke groet,
Klaas Vos

 
Activiteiten beroepingscommissie. Activiteiten beroepingscommissie.

Augustus 2017
Nadat we op 4 juni 2017 - tijdens een feestelijke dienst - afscheid hebben genomen van ds. Klaas Vos, heeft de kerkenraad advies ingewonnen bij het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken [RCBB].  In nader overleg is vastgesteld dat onze gemeente de financiele middelen heeft om een predikant te beroepen in een 50% aanstelling.

September 2017
De kerkenraad heeft een beroepingscommissie benoemd. De leden zijn: Hans den Daas [voorzitter]; Wim van Geest [secretaris]; Gerda Kap, Hanneke Dragt, Kees Colpaart, Jacqueline Everse en Marjan van Loenen.

Oktober 2017
Tijdens een bijeenkomst op zondagmorgen na de kerkdienst is de gemeente gehoord over wensen en aandachtspunten voor een nieuwe predikant. Alle gemaakte opmerkingen zijn door de beroepingscommissie meegewogen in het schrijven van een profielschets.
De beroepingscommissie heeft een concept profielschets geschreven . Deze is door de kerkenraad met wat kleine aanpassingen goedgekeurd. Deze profielschets kunt u binnenkort HIER lezen. Er wordt een advertentie geplaatst op de site van de PKN en in Woord en Weg.

Mocht u contact willen met de beroepingscommissie stuur dan uw mail naar Wim van Geest, e-mail .
 

 
 
 
 

Kerkdienst
datum en tijdstip 19-08-2018 om 9:45
Liturgiemeer details

 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht

tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.