Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT: 24 mrt 2021 BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT: 24 mrt 2021

Herstel
Velen van ons kennen hem: Morty. Of zijn volledige naam: Morteza Dinpazjouh, Smirnofflaan 11, Hoogerheide. Morteza is een trouw kerkganger en hij mist de kerkdiensten in deze coronatijd. Iets anders is het volgende: begin februari heeft hij in Dordrecht een lelijke val gemaakt tijdens zijn werk in de bouw. Een operatie was nodig. En nu is hij een behoorlijk eind gevorderd met zijn herstel. Hij doet tijdelijk aangepast werk in Etten-Leur. We wensen hem graag heel veel sterkte toe! Een kaartje van jou of u zal hem zeker goed doen. Postcode: 4631 JS.

Bericht van overlijden
Op 2 maart is overleden in de leeftijd van 81 jaar: mw. W.M.C. Kooiman – Buise, Huijbergseweg 28. We gedenken haar met liefde en wensen haar echtgenoot en andere naasten veel sterkte toe.

Ambtsdragers
Twee ouderlingen zijn, nu hun ambtstermijn dezer dagen afloopt, bereid om hun kerkenwerk voort te zetten. Dhr. Hans den Daas blijft nog een jaar in functie als voorzitter van onze kerkenraad. Zijn ambtstermijn wordt verlengd. Dhr. Kees Colpaart heeft zich bereid verklaard nog een termijn verder te gaan als kerkrentmeester. Zijn herbevestiging in het ambt van ouderling vindt DV plaats in onze kerkdienst op zondagmorgen 28 maart.
We zijn beide heren bijzonder dankbaar voor hun bereidwilligheid om hun kerkenwerk voort te zetten. We zijn hen tevens erkentelijk voor het vele werk wat zij in de afgelopen jaren hebben verricht tbv onze Gemeente en wensen hen veel Geest-kracht voor de komende tijd.
   
Kerkdiensten en Avondklok
In de komende tijd zijn er verschillende kerkdiensten waaraan jij / u kunt deelnemen. Vanaf 28 maart zijn er opnieuw maximaal dertig kerkgangers welkom in de diensten. Als u aanwezig wilt zijn, wordt u verzocht zich tijdig aan te melden bij onze scriba mw. Statema.
Elders in dit blad vindt u de aanvangstijden van de kerkdiensten op de avonden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. MAAR: als onze regering besluit om de avondklok te verlengen (dat horen we op 23 maart tijdens een persconferentie namens het kabinet), dan zullen deze drie diensten allemaal aanvangen om 19.15 uur, kwart over zeven.  Dus let u op de boodschap van ‘Mark en Hugo’!! 

Wat mij raakt…
is het trieste besluit van de fam. Van Til om restaurant De Blauwe Pauw en hotel De Volksabdij in Ossendrecht niet weer te openen. Het zit er helaas niet meer in. Men heeft geen keus. Vanwege corona zijn het hotel en het restaurant al maanden gesloten. De steunpakketten helpen, maar niet genoeg.  
Ik herinner mij de kerstmaaltijd in 2019 namens de kerken in De Blauwe Pauw. Een dag intensief vergaderen met de Bergse kerkenraad. Een heel mooi weekend in 2016 tijdens de Alpha-cursus vanuit Rilland.
21 medewerkers raken door de sluiting hun baan kwijt. En e.e.a. is ook zeker een verlies voor het dorp Ossendrecht en omgeving. We wensen de fam. Van Til en hun collega’s heel veel sterkte na dit moeilijke èn moedige besluit. En wat opnieuw blijkt: corona is héél véél meer dan ‘een griepje’.

Relivisie
Op dinsdag 23 maart zijn er ’s middags weer opnamen in onze kerk voor het programma Relivisie Extra van ZuidWest-TV. Het programma wordt uitgezonden op vrijdagmorgen 26 maart en daarna regelmatig herhaald. Het komt ook in het digitale archief van ZW-TV. ZW-TV vindt u op kanaal 40 van Ziggo en op kanaal 1420 van KPN.  

Open Kerk
Onze Oude Pastorie is momenteel geopend op de woensdagmiddag van twee tot vier uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee, kunt gezellig een praatje maken en in alle rust in de kerk aanwezig zijn. Welkom.

Tenslotte
Ik wens u en jou een goede Stille Week en een inspirerend Paasfeest!
Een mooie zin om over na te denken van Nelson Mandela, de man uit Zuid-Afrika. Ooit vele jaren een gevangene op Robbeneiland en later president van dat prachtige land…
De betekenis van ons leven ligt in het verschil dat we maken in de levens van anderen!
Een hartelijke groet, vrede en alle goeds gewenst. W. Lolkema.       
 
 
 
Voor de kinderen van de kerk in Ossendrecht. Voor de kinderen van de kerk in Ossendrecht.

Hallo Meisjes en Jongens.
Alles is op dit moment een beetje anders dan anders.
Geen nevendienst. En vaak geen kerkdienst op de zondagmorgen.

Maar wel een verhaal!
Dat gaat over de duif Rainbow (= Regenboog). Rainbow doet bijzondere dingen voor de dieren in het bos. En…wat Rainbow kan, kun jij ook! Luister maar.

Het was op de verjaardag van de uil. Rainbow en zijn vrienden hadden net een mooi lied gezongen en ‘hiep-hiep-oe-hoe!’ geroepen. En toen kwam er plotseling een vreemde vogel aanvliegen.
Hij droeg een paar takjes in zijn snavel en wat pluisjes tussen zijn veren. Op een lage tak pakte hij zijn pluisjes uit.
Ehm…wat zijn wij aan het doen? vroeg de kraai.
Ik maak een soort van nestje, legde de vreemde vogel uit. Ik kom uit een ver land. Daar kon ik niet langer blijven omdat er jagers zijn. Dus nu zou ik graag een tijdje hier willen blijven.
Tja – zei de koolmees. Dat komt nu wel héél slecht uit. We zijn net de verjaardag van de uil aan het vieren….
Daar was ik al bang voor, zei de vreemde vogel. Het komt ALTIJD slecht uit. Ik zou het zelf ook liever anders zien. Maar ik moet toch érgens wonen? Iedereen woont altijd ergens. 
Dat was wel waar, beseften de anderen. Iedereen woont ergens. Dus haalden ze hun schouders maar op en gingen verder met feest vieren. Maar…dat feestje werd niet echt leuk meer, nu zó dichtbij een vreemde vogel bezig was ‘een soort van nestje’ te maken.
Zullen we ergens anders feest gaan vieren? stelde de trekvogel voor.
Maar Rainbow had een beter idee. Laten we die vreemde vogel helpen! Als we allemaal wat takjes en bladeren zoeken, maken we samen een vrolijk, vreemde-vogelpaleis.
Zo gebeurde het. Rainbow, de kraai, de uil, de koolmees en de trekvogel hielpen allemaal mee. En aan het eind van de dag stond op de lage tak een vrolijk vreemde-vogelpaleis. De dieren waren moe, maar blij.
En de uil zei plechtig: Ik heb nog nooit zo’n mooie verjaardag gehad!  Oe-hoe!   Einde.

Zeven keer voor iemand zorgen.
De verhalen van Rainbow gaan over de zeven werken van barmhartigheid. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar dat is het niet. Het gaat eigenlijk zeven keer over hoe je voor iemand kunt zorgen.
Het onderwerp van deze week is: de vreemdeling een veilige plek bieden.
Tot de volgende keer! Van dominee Lolkema.

😊                                     😊                                       😊                                      😊
 
 
BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 7 jan 2021. BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 7 jan 2021.

Ter Gedachtenis
Heiltje Verbeek - den Dekker
28 mei 1930 - 12 december 2020
Heideduinstede, Hoogerheide
Op zaterdagavond 12 december overleed mw. Verbeek in de leeftijd van 90 jaar. We hebben afscheid van haar genomen op donderdag 17 december in De Vier Jaargetijden, de prachtige aula op Zegestede in Roosendaal. Op haar verzoek lazen we Psalm 23. Daarna is Heiltje door haar oud-schoondochter Babs (& haar huidige partner Anke) naar het nabijgelegen crematorium gebracht.
De voorkant van de rouwbrief is kleurig en veelzeggend. Daarop worden de vier jaargetijden in de natuur en in het menselijk leven afgebeeld: lente, zomer, herfst, winter. Zo was ook het leven van mw. Verbeek. Ik herinner me nog goed mijn eerste bezoek aan haar. Het vele wat ze toen vertelde was bijna duizelingwekkend: het dramatisch overlijden op Vlieland van zoontje Ad op zevenjarige leeftijd in 1957. Het overlijden van dochter Tineke in 2006, 49 jaar jong. Het heengaan van haar man Theo (uitvoerder in de weg- en waterbouw) in 1980 en van haar latere partner Stan. Maar door alles heen voelde ik ook haar kracht om van het leven iets te maken. Na elke winter volgde een nieuwe lente..!  
De manier waarop zij mens was wordt verwoord in de rouwbrief: sociaal betrokken, eenvoudig, hartelijk, zorgzaam en liefdevol. Ze was een sterke vrouw, die vroeger schoonmaakwerk deed en heel veel vrijwilligerswerk. Als medewerkster van de Zonnebloem is ze voor veel mensen van betekenis geweest. Ze zag dat alles zelf trouwens niet als werk: het is ‘gewoon’ iets wat je doet voor je medemens! Heiltje Verbeek ging met haar tijd mee en kon over van alles goed meepraten.
Bij haar thuis aan de wand hing het mooie gedicht van Toon Hermans over Vriendschap.
Heel goede vriendinnen en hechte vriendschappen waren zó belangrijk voor mw. Verbeek. Haar vriendinnen waren als het ware haar familie.
Zo hebben we dankbaar afscheid genomen van onze zuster Heiltje, die haar geheel eigen plek in onze kerkelijke Gemeente innam. In het vertrouwen dat er NU voor haar een plek is in de nabijheid van onze hemelse Vader. Geve Hij zijn troost aan degenen die Heiltje Verbeek missen!  (W. Lolkema)

In memoriam:
Cornelis Hulzebos
8 oktober 1927 - 18 december 2020
Op vrijdag 18 december jl. overleed op de leeftijd van 93 jaar, Cor Hulzebos. Hij woonde in Woonhof Margaretha in Huijbergen. Op 24 december namen we afscheid van Cor in het crematorium Zoomstede met een plechtigheid waarin hij met woorden en muziek werd herdacht.                                                  
Twee kleinkinderen spraken vol liefde en waardering over hun opa die er altijd voor hen was als zij op bezoek waren. Zoon Menno sprak ontroerende woorden van waardering. Het is wel gebleken dat Cor een zeer sociaal mens is geweest die waar dat nodig was mensen terzijde stond, zowel privé als in zijn werk. Cor begon in de  grafische sector, maar ging steeds meer de kant op van personeelsbeleid. In dat werk kon hij goed zijn sociale hart laten spreken.
Cor heeft zijn jeugdjaren  in Rotterdam doorgebracht. Daarvan waren zijn puberteitsjaren oorlogsjaren. Daarna heeft hij deelgenomen aan de politionele acties in voormalig Nederlands-Indië. Het zullen voor hem ingrijpende jaren zijn geweest. Bij terugkomst trouwde hij met Adri. Geluk, vanwege geboorte van een zoon en dochter, en de kleinkinderen, werd overschaduwd door het overlijden van hun schoondochter op jonge leeftijd.                                                                                                              
In vroeger jaren was Cor ouderling geweest in Rotterdam en actief betrokken bij het werk van YMCA. De band met de kerk werd losser. Maar weer aangehaald toen hij en zijn vrouw in deze regio kwamen wonen. Cor werd lid van de cantorij. Het zingen versterkte zijn geloof. Nadat zijn vrouw een herseninfarct had doorgemaakt cijferde Cor zichzelf weg om voor haar te zorgen. Ze genoten van de vakantieweken in het Roosevelthuis. Boven de rouwkaart stonden enkele regels uit een gedicht van Toon Hermans. Daarin wordt gezegd dat bij het sterven van een geliefde weliswaar het lichaam is weggenomen maar niet de persoon. Die blijft aanwezig in gedachten en in het hart.  Bij het afscheid van Cor  is Psalm 121 gelezen. Met als kernwoorden: De Heer is uw Bewaarder. Hij bewaart je voor struikelen, Hij bewaart je voor alle kwaad, Hij bewaart je uit- en je ingaan. Logica zegt: daar klopt niks van, ook Cor heeft te maken gehad met kwaad in zijn leven. Maar het hart heeft zo z’n redenen die het verstand niet weet, zei ooit Blaise Pascal. En die redenen kun  je het beste zingen. Zang is niet zelden de taal van het hart. Zo zong Cor zijn onbegrijpelijk vertrouwen op God.
Wie Cor was, blijft bewaard in de harten van zijn kinderen en kleinkinderen; blijft voorgoed bewaard in het hart van de Heer. Aan die Bewaarder hebben wij het leven van Cor toevertrouwd. Dat deze Bewaarder ook degenen gedenken zal die Cor nu zullen missen.
(ds. H.C. van het Maalpad)

Pastoraat
Al heel wat dagen is mw. Janneke de Jonge (Ossendrecht) in het ziekenhuis. Het gaat met haar nu heel langzaam vooruit. We hopen dat die ontwikkeling zich voortzet. Bezoek is slechts zeer beperkt mogelijk, één persoon per dag. Haar man Jan stuurt mij zo nu en dan een berichtje en een foto via de app. We wensen Janneke & Jan en hun kinderen sterkte toe en vertrouwen.

Aanstaande zondag
10 januari hoop ik weer de kerkdienst in Ossendrecht te leiden. Uiteraard wordt u (jij) uitgenodigd om deze digitaal bij te wonen. Want naast het ‘personeel’ zullen er, net als in het voorjaar, weer weinig mensen ‘fysiek’ aanwezig zijn. Ik kijk erg uit naar het moment waarop het mogelijk zal zijn om weer eens een meelees-avond te hebben, gevolgd door een kerkdienst die bezocht kan worden door iedereen die daar behoefte aan heeft. En na afloop kunnen we elkaar dan ooit weer ontmoeten bij een smakelijk bakje koffie en - wie weet -  zelfs bij een koekje van de bakker op Hazeduinen..??      

Veel appjes kwamen bij mij binnen
met gedachten voor de Kerst en voor het jaar 2021. Sommige zijn wat cynisch, zoals die met het bijzondere Kerstmenu van 2020, gevuld met onder meer ‘In de puree’,  ‘Gebakken peren’, en Haagse Bluf. Ik las ook een ludieke berekening m.b.t. datgene wat tijdens de huidige lockdown nog net wel en juist niet mag in de kerststal: naast het gezin van Jozef (twee volwassenen en het Kindeke) kunnen er nog wèl een paar herders in de stal. Maar óók nog eens drie wijzen, dat gaat niet. Die zijn pas op 6 januari welkom, na het vertrek van de herders op uiterlijk 5 januari.
Mooi, en nog te vinden via YouTube: het zeer actuele Kerstverhaal 2020 van Pieter Derks. Maar ook inspirerende gedachten: Eén ding blijft gelukkig wel open: ons hart! En deze:
De beste wensen voor een 2021 - waarin corona weer alleen maar een biermerk is - waarin een Dissel alleen iets van een caravan is - waarin De Jonge gewoon weer doet denken aan kaas - waarin het woord ‘positief’ alleen maar ècht positief betekent - en mondkapjes straks weer alleen door de tandarts en op de OK worden gebruikt.

Ten slotte
Heel wat kerst- en nieuwjaarskaarten kwamen in de afgelopen tijd bij Marjan & mij binnen. En een prachtig boeket vanuit de kerkdienst op de Kerstavond. Het waren stuk voor stuk lichtpunten in (zo nu en dan) best lastige dagen. Onze heel hartelijke dank daarvoor!
Graag wensen wij jou en u voorspoed en geluk, Heil en Zegen toe voor 2021.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.
 
Even bijpraten… Even bijpraten…

Na het Nieuwsbericht van gisteravond wil ik u graag wat informatie doorgeven.

Op vrijdag 18 december lag ik goed op schema met de voorbereiding van vier kerkdiensten, twee (later drie) uitvaarten en een kerstviering in een Bergs Tehuis, tot en met zondag 27 december.
Zaterdag voel ik mij gammel. Ik word verkouden. In andere omstandigheden zou ik gewoon doorwerken, voorzien van papieren zakdoekjes, maar nu met corona… Zondagmorgen voel ik mij  niet beter. Aan het begin van de middag word ik getest in Roosendaal. Uitslag: binnen 48 uur. Ik werk nu thuis gewoon door, nog wel steeds verkouden en een beetje ‘half’. Maar verder is alles OK.
Dinsdagmorgen heb ik net alles klaar voor de uitvaart van woensdag in BoZ. GGD belt: uw COVID-uitslag is positief. Foute boel, dus. Er volgt een flink aantal voorschriften die samen ‘isolatie’ heten, geldend t/m in elk geval Eerste Kerstdag. Geen idee waar ik het virus heb opgelopen. Ik heb goed op de anderhalve meter gelet. De mevrouw van de GGD vraagt wat dit betekent voor mijn werk. Veel, in deze volle week. Wat dan? Ik leg het uit. Ze denkt dat ik een interessante baan heb! 😊 Klopt.   

Het echtpaar Van der Geer (beiden ouderling) zal woensdag de uitvaart leiden en haalt bij mij de papieren op. En verder wordt mbt mijn werk alles vrij snel geregeld. Mijn vrouw Marjan moet in quarantaine en is vanmorgen getest. Onze zoon Pieter In Pretoria ZA is twee weken geleden positief getest en is nu vrijwel OK. En inmiddels weer ‘op vrije voeten’.
En nu, op de ochtend van 24 december? Ik voel me beter dan zondag en heb een klein beetje koorts. Ik zit gewoon achter mijn PC. Maar…het virus kan grillig zijn, dus houd ik mijzelf wel goed in de gaten.

Door dit alles wordt qua kerkdiensten uw /jouw kerst ook wat anders dan anders. Het spijt me, maar het is wat het is (zoals in dit jaar al zo vaak is gezegd). Vanavond kunt u gelukkig wel om 21 uur de dienst vanuit onze kerk volgen, zij het alleen digitaal.

Ik wens u mooie en gezegende kerstdagen, vrede en alle goeds!
Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,… (Titus 2, vertaling 1951)

Een hartelijke groet. Wim Lolkema, uw dominee.      
 
 
 
17 dec 2020: Berichten van de Bergse Plaat. 17 dec 2020: Berichten van de Bergse Plaat.

Pastoraat
Mw. Janneke de Jonge, Putseweg te Ossendrecht, is al geruime tijd in het Bergse Bravis-ziekenhuis. Ze is ernstig ziek geweest en haar situatie is nog steeds zorgwekkend. De bezoekregeling in het ziekenhuis, m.n. op de IC, is heel streng vanwege corona.
De dochters van Jan en Janneke staan om hun ouders heen. Dochter Marjolein is met haar drie kinderen vanuit Guatemala overgekomen. We mogen bidden om en hopen op herstel. En om wijsheid voor de medici die Janneke verzorgen. En om vertrouwen voor de fam. De Jonge - Blanksma. Een kaartje doet natuurlijk altijd goed: 6e etage Bravis, kamer F 17, Boerhaaveplein 1, 4624 VT  Bergen op Zoom.   
Datzelfde gebed mag er ook zijn voor hen die op een andere manier te maken hebben met zorgen.
Onze cantor-organist dhr. Karel Smagge is op 8 december verhuisd vanuit Roosendaal naar Rijswijk ZH, dichtbij zijn partner Dorry Zaaijer. We zijn hem zeer dankbaar voor het vele wat hij in muzikaal opzicht heeft gedaan en betekend voor onze Gemeente. We hopen op (ooit) een moment van afscheid in één van onze toekomstige kerkdiensten!
Zijn adres is: Onderwatershof app. 323 , van Vredenburchweg 26, 2282 SH  Rijswijk.
We wensen Karel voor de komende tijd heel graag vrede en alle goeds.
En we denken natuurlijk ook aan mw. J.M. van der Plasse-Meijer die al enkele maanden in de buurt van haar dochter woont.  Gegevens: Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA Leidschendam. Afd. Oranjestein, kamer 2.44 

In mijn kopij
bij Protestantse Gemeente Bergen op Zoom kunt u lezen over de geboorte van Bawan Esmaeili op 19 november. De familie Esmaeili staat ingeschreven bij de PG Bergen op Zoom, maar is met onze Gemeente verbonden. Een heel hartelijke gelukwens aan Aso, Delnyia en Jiwan met de komst van deze dochter en zus! Ik heb haar mogen bewonderen: een heel mooi en lief kindje! En gelukkige ouders en broer.

Kerstdiensten
De avond van 24 december wordt bijzonder! Niet één of twee kerstnachtdiensten, maar een bijzondere tocht door ons kerkgebouw, naar buiten toe, langs verschillende thema’s: Verwondering, Vrede, Verstilling en Verbinding. Dit vindt plaats in verschillende rondes. Het geheel is een opzet vanuit de PG Waalre. Vanuit die Gemeente schrijft men hierover het volgende:
Dit jaar zullen we niet ‘gewoon’ Kerst kunnen vieren. Er is geen ruimte voor overvolle kerken. En de bijeenkomsten die we wél organiseren zullen maar door een klein aantal mensen kunnen worden bezocht. Eind oktober ging een predikant in Dortmund in het ARD programma ‘Wort am Sonntag’
op deze nieuwe en voor iedereen unieke situatie in. Hoe moest dat nu met Kerst, zonder Kerstmarkten, zonder concerten, zonder goed-gevulde kerken? Zijn conclusie: we zullen dit jaar moeten improviseren en andere vormen vinden. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we daarmee dichter bij het Kerstverhaal komen dan ooit tevoren. Want het begin, de geboorte van Jezus, verliep méér dan improviserend, op zoek naar een plek die zich in eerste instantie niet liet vinden, met mensen die op kraambezoek komen die niets anders waren dan vreemden….
Wat mooi dat er in onze eigen Gemeente een actieve activiteitencommissie is die dit idee met enthousiasme begroet en bendes werk verzet om dit te realiseren! U leest hierover elders in deze rubriek. En, zoals we intussen al gewend zijn: tijdige aanmelding vooraf is nodig.
Op vrijdagmorgen 25 december, Eerste Kerstdag, zijn er twee kerkdiensten. En wel om half tien en om elf uur. Dan kunnen we in elk geval met meer mensen dan dertig onze kerstdienst vieren. Ook hier is inschrijving vooraf nodig. 

Elke zondag
worden vanuit onze kerkdienst de bloemen van de liturgische tafel bezorgd bij iemand of een gezin als groet en/of bemoediging. De kerkenraad heeft besloten dat voortaan tijdens de dienst wordt gevraagd wie de bloemen wil wegbrengen naar de genoemde personen/persoon. Ook u of jij kunt die wegbrenger zijn. Het is fijn als u hieraan wilt meewerken!       

De zeven zussen
is een serie veelgelezen romans van Lucinda Riley. Zeven zussen heb ík nooit gehad, wel één lieve zus. Zeven tantes plus partners had ik wel! Mijn moeder had vier zussen en mijn vader drie. De partners van al die tantes zijn al lang overleden. En op de late zaterdag 5 december overleed in Nieuwe Niedorp (NH) ook mijn allerlaatste tante, vele jaren na mijn ouders, in de hoge leeftijd van negentig jaar. 
Soms vind ik het aardig om iets uit mijn persoonlijke levenssfeer met u te delen. Vandaar dat ik dit hier noem, in de beslotenheid van de maand december. Al die tantes en ooms komen nog even in mijn herinnering...
Ik merk hieraan ook dat ik ‘wat ouder’ word. Maar: nog steeds vol energie en vol liefde voor het werk dat ik dagelijks mag doen! 
 
Tenslotte…
Ik heb een paar vrije dagen vanaf maandagmiddag 4 januari t/m woensdagmiddag 6 januari. Collega Willem Vermeulen is zo nodig paraat.
Bijna aan het einde van dit bijzondere en regelmatig ingewikkelde jaar 2020 wens ik jou en u graag heel mooie en gezegende feestdagen. En natuurlijk ook: Vrede en alle goeds voor 2021, mede namens mijn vrouw Marjan. 
En graag dank ik heel hartelijk de vele vrijwilligers in de PG Woensdrecht en de PG Bergen op Zoom met wie ik in het aflopend kalenderjaar mocht samenwerken. Verwonderd en dankbaar zie ik wat zij aan werk verzetten voor de kerk èn voor de Heer der Kerk. Soms in de ‘schijnwerpers’, meestal achter de schermen. Geweldig! Vuurwerk mag dit jaar niet, maar vuur voor de goede zaak van de kerk (kerkvuur) heb ik gezien. En dat mag wat mij betreft blijven. Ook in 2021.
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
.
 
26 nov 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT 26 nov 2020: BERICHTEN vanaf de BERGSE PLAAT

Ter Gedachtenis
Hendrika Griffioen - De Pree
8 mei 1933 - 8 november 2020
Hamiltonlaan H’heide / Mariahove
Drie maanden geleden verhuisden Henk & Hennie Griffioen vanuit Hoogerheide naar Mariahove in Ossendrecht. Dat kon niet anders, vanwege de zorg die zij allebei nodig hadden. Henk overleed op 28 september. Daarna gaf Hennie het op. Zij kon, na al die 66 huwelijksjaren, niet verder zonder Henk.
En op de late avond van zondag 8 november kwam ook haar levenseinde.
Mw. Hennie Griffioen werd 87 jaar oud. De drie zonen Willem, Henk en Dick verliezen in heel korte tijd hun beide ouders. En precies zes weken na de uitvaart van Henk waren we op vrijdag 13 november weer bijeen. Niet in de RK kerk zoals op 2 oktober, met ruim honderd mensen, maar in ons eigen kerkgebouw waarmee het echtpaar Griffioen zo verbonden was. Conform de regels van dat moment met plm. dertig mensen. (Nu, op 19 november, is dat alweer anders…)      
We stonden stil bij het leven van Hennie. Ze was een ‘nakomertje’ in het gezin De Pree in Oegstgeest. De jongste van vijf kinderen. Inmiddels zijn al die kinderen èn hun partners overleden. Haar ouders hebben heel wat moeite moeten doen om hun kinderen in de oorlogsjaren te voorzien van voldoende voedsel.
Hennie werkte op verschillende plekken. En ze was voluit moeder. De zonen herinneren zich de ruimte die zij hen gaf om vrienden en vriendinnen thuis te ontvangen. Orgelspelen was één van haar hobbies. Naast haken, breien en het lezen van spannende en soms griezelige lectuur. ‘Ze was een goede moeder’- zeggen haar zonen. Zij èn wij gedenken haar dankbaar en met liefde! Hennie & Henk. Tijdens diverse bezoeken heb ik hen vrij goed leren kennen. Fijne mensen!
Op het papier wat ze hadden gemaakt voor de uitvaart van Hennie stond: Bijbel: 1 Korinthe 13.
Dat hebben we gelezen op 13 november. Het bijzondere gedicht van Paulus over de liefde. Over hùn liefde. Daarna is Hennie begraven naast Henk, op Ter Duinen. In vertrouwen op Hem die leven geeft en leven spaart, ook door de dood heen. Het was bijzonder om in deze maanden contact te hebben met ‘de drie jongens’ en hun partners.  Mogen zij en de kleinkinderen de kracht ontvangen die ze nu nodig hebben.

Pastoraat
Mw. Ann Boonstra, Hoogerheide, was een paar dagen in het ziekenhuis. Ze is nu weer thuis en mag / moet het heel rustig aandoen. We wensen haar en haar man Klaas - twee (meestal) drukbezette mensen - daarmee veel sterkte.  En mw. Janneke de Jonge - Ossendrecht - ondergaat momenteel verschillende medische onderzoeken. Dat is best spannend. Sterkte en geloof (in de zin van vertrouwen) toegewenst!  

Kerkdienst 29 november
We - vooral dhr. Wim van Geest - hebben een veilige manier uitgedacht om het Heilig Avondmaal te vieren. (Heilig moet in deze tijd vooral Veilig zijn!) Dat hopen we te doen op deze eerste zondag van de Adventstijd 2020. Alleen de diaken hoeft te lopen. Hij reikt u/jou brood en wijn aan. Veel dingen gaan in deze coronatijd anders dan anders. En natuurlijk ontkomen ook wij als kerkelijke Gemeente daar niet aan.
In onze kerkdienst staan we tevens stil bij het vijftig-jarig huwelijksjubileum van het echtpaar Huub & Vrony de Feiter uit Huijbergen. Ze trouwden kerkelijk op zondag 29 november 1970 in ‘s Gravenhage. We wensen hen en hun familieleden heel hartelijk geluk met deze dag en Gods nabijheid voor de verdere toekomst. 

Relivisie Extra.
Hebt u ‘m al gezien? Of jij? De uitzending van vrijdag 13 november. Naast andere mooie elementen (o.a. orgelspel door dhr. Piet den Ouden met zang van leden van onze cantorij) vertelde Djeden Stekelenburg - 12 jaar jong - boeiend over zijn beleving van ons kerk-zijn en over zijn ervaringen in Israël. Prachtig!  Hij liet stenen uit Jeruzalem en Galilea zien. Dank je wel, Djeden! Zuid-West-TV heeft een digitaal archief en daar kun je/u de uitzending bekijken.

Ten slotte
Een spreuk van VISJE om over na te denken:
Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat?  
We zijn er als Gemeente immers niet alleen voor onszelf, maar mede voor de samenleving waarvan we deel uitmaken.
En op de drempel van de Adventstijd: een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema.   
     
Oecumenische wintercyclus spiritualiteit.
Doordat we voorlopig nog steeds worden geconfronteerd met het Covid-19 virus is binnen onze werkgroep besloten om de komende cyclus te verzetten naar seizoen 2021/2022.
De avonden in dit winterseizoen vervallen. We vinden het heel vervelend dat we hiertoe hebben moeten besluiten maar het is niet anders. De veiligheid van iedereen staat voorop. We hopen in het voorjaar weer met volle energie  te kunnen beginnen met het nieuwe seizoen. Wij houden u op de hoogte!
W. Lolkema.
 
Diverse activiteiten Diverse activiteiten
Beste mensen van de PG Woensdrecht.
In Rond de Kerken van 1 oktober kon u lezen over enkele toerustingsactiviteiten.
Ik bied deze dit jaar allereerst aan in Bergen op Zoom, Ontmoetingskerk, Bolwerk - Zuid 134,
4611 DX. En u / je kunt meedoen!
Maar: als er behoorlijk wat animo vanuit ONZE Gemeente is, kan ik deze activiteiten daarnaast óók in de Oude Pastorie doen. Sowieso is het natuurlijk mogelijk om een latere bijeenkomst van ‘De zin van het leven’ en de Groeigroep een (paar) keer in ONZE Pastorie te doen.
En daarnaast zijn er nog regelmatig de meeleesavonden en de bijeenkomsten van de oecumenische wintercyclus Spiritualiteit.
Een hartelijke groet. W. Lolkema.

Zes avonden: De zin van het leven - vanaf 13 oktober 2020.

Vanaf oktober 2018 publiceerde journalist Fokke Obbema veertig prikkelende gesprekken met uiteenlopende gesprekspartners. Onder hen vinden we o.a. een psychiater, een advocaat van de Amsterdamse Zuidas, een zangeres, een dominee en een schrijver. De eerste vraag in al die gesprekken luidt telkens: Wat is de zin van ons leven?
Deze gesprekken zijn gebundeld in het boek De zin van het leven - gesprekken over de essentie van ons bestaan.
Over dit boek praten we op zes avonden, te beginnen op dinsdagavond 13 oktober om acht uur in de Ontmoetingskerk Bergen op Zoom. U / je kunt zich voor deze avonden bij mij aanmelden tot en met donderdag 8 oktober. Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.comTelefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66.
U / je kunt het boek van Fokke Obbema zelf kopen of bestellen bij één van onze plaatselijke boekhandels. Of u bestelt het digitaal via bol.com  Lukt dit u om één of andere reden niet, meldt dat dan bij uw aanmelding!
Het boek telt 368 bladzijden en kost 22,99 Euro.  ISBN 978 90 450 3932 9
W. Lolkema.

Gemeentegroeigroep - vanaf 3 november 2020

Een Gemeentegroeigroep (GGG) is een maandelijkse pastorale gespreksgroep waarin het bijbelgesprek een belangrijk onderdeel vormt. Achtergronden van een bijbelgedeelte worden besproken. Maar daarnaast wordt doorgepraat over de vraag: wat betekent dit gedeelte voor mij, voor ons, in mijn/onze situatie?
Voorafgaand aan het bijbelgesprek bespreken we telkens wat we in de afgelopen weken hebben meegemaakt, althans voorzover we dat willen delen.  We sluiten af met een gebedsmoment. Het nu lopend jaarthema is: Durf Daniël te zijn!
In principe is de GGG een huiskring, bij iemand thuis dus. Maar we beginnen in de Ontmoetingskerk Bergen op Zoom. En wel op dinsdagavond 3 november om 20.00 uur. 
Deze eerste avond is geheel vrijblijvend. U maakt kennis met de GGG en kunt vervolgens beslissen of u wilt deelnemen.
U / je kunt zich voor deze eerste avond aanmelden bij mij aanmelden tot en met woensdag 28 oktober. Dit kan (bij voorkeur) via E-mail: w.lolkema@gmail.comTelefonische aanmelding kan ook: 0164 - 31 44 66. (niet van 18 t/m 24 oktober).
W. Lolkema.

 Bonhoeffer - Een Goed Verhaal

We praten een ochtend over een preek van Dietrich Bonhoeffer, de bekende predikant-theoloog die op 9 april 1945 op bevel van Adolf Hitler van het leven werd beroofd. En wel op vrijdagmorgen 13 november om tien uur in de Ontmoetingskerk. Wilt u zich uiterlijk op maandag 9 november bij mij aanmelden als u aan de ochtend wilt deelnemen? Via E-mail: w.lolkema@gmail.com Of telefonisch: 0164 31 44 66.  Welkom! 
W. Lolkema.
 
 
Kerkdienst zondag 10 mei 2020. Kerkdienst zondag 10 mei 2020.

Aanstaande zondagmorgen kunt u / je meeluisteren met de ‘kindvriendelijke’ kerkdienst vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De dienst is vast ook leuk voor ‘grote’ mensen! We beginnen om ELF uur. www.kerkomroep.nl
Er is al een hele poos geen ‘gewone’ kindernevendienst geweest. En daarom houden we a.s. zondag een kindergesprek via ZOOM. Via de computer, dus! Hier doen een paar gezinnen / kinderen aan mee. Je / u kunt meeluisteren via kerkomroep.nl

Klokken van Troost en Hoop.
Zeven keer hebben ze op de woensdagavond geluid, de klokken van Troost en Hoop. Een aantal keren gevolgd door een kort Avondgebed vanuit de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom. De Nederlandse Raad van Kerken is er nu mee gestopt. En wij volgen de Raad daarin. We hopen dat u HOOP hebt geput uit het geluid van de klokken!
En we gaan nu op vrijdagmorgen 15 mei verder met ‘De Bergse Fruitmand, een (muzikaal)
Experiment’, van tien tot twaalf uur. U kunt meeluisteren via www.kerkomroep.nl en inbellen via tel.nr. 0164 – 236165. Zie verder Rond de Kerken van 7 mei, pagina 3.

Op de thee…bij de dominee.
Van verschillende gemeenteleden hoor ik dat zij het onderling contact rondom onze kerkdiensten missen. Dat kan ik me goed voorstellen en ik wil er graag op ‘inspelen’.
U (je) kunt met mij bijpraten aanstaande donderdag 14 mei van 15.00 tot 16.15 uur. Ik kom naar de Oude Pastorie in Ossendrecht, u ook en jij of u kunt een kwartiertje of twintig minuten bijpraten. Kopje thee of koffie erbij, koekje… anderhalve meter afstand minimaal, uiteraard. Bij droog en zonnig weer zitten we in de kerktuin.
Ik kan er ivm de maatregelen helààs geen groepsontmoeting van maken…
Lijkt het u / jou wat? Dan hoor of lees ik het graag van tevoren van u vóór a.s. donderdag.
Een mailtje lijkt me het handigst: w.lolkema@gmail.com Bellen mag ook: 0164 31 44 66.
Schrijf of zeg erbij welk tijdstip uw voorkeur heeft!
Jammer voor onze gemeenteleden in België… maar telefonisch contact kan ook.
W. Lolkema.


 
 
Rond de Kerken 23jan20 Rond de Kerken 23jan20
Diversen
+ Op maandagavond 3 februari houden we weer een meeleesavond.  We beginnen om 19.45 uur in de Oude Pastorie. Het leesrooster voor zondag 9 februari vermeldt o.a. Matthéüs 5: 13 t/m 16. Neemt u zelf een Bijbel mee? Niet elke vertaling is goed, maar wel elke vertaling (of hertaling) is heel erg welkom!
+ En verder kunt u (je) in mijn kopij bij PG Bergen op Zoom lezen over mijn a.s. intrede in deze Gemeente op zondagmorgen 2 februari. Het wordt een bijzondere dag voor mijn vrouw Marjan en mij. En voor onze kinderen die elders wonen.

Thirty-seven degrees, sir -
zei de man achter de bar in de Namibische woestijn op 11 januari aan het begin van de middag, toen ik hem vroeg hoe warm het was. 37 graden. Te lang op blote voeten in het zand lopen leverde gegarandeerd blaren op. Wat een week was dat, van 6 t/m 12 januari! We deden mee met een camping-safari.
Marjan en ik hielden drie weken vakantie in Zuid-Afrika en Namibië. Samen met onze dochter Maike, schoonzoon Jeroen en kleindochter Marie. En samen met onze zoon Pieter die met zijn vriendin Madina in Pretoria woont en werkt. Tijdens onze dagen in Namibië waren onze kinderen en kleindochter een aantal dagen in Durban.
Onze dochter woonde en werkte in het verleden twee keer een half jaar in Pretoria. Eerst als vrijwilligster via Kerk in Actie en later voor haar afstuderen. En mijn schoonmoeder van bijna 94 heeft inmiddels 85(!) jaar lang een correspondentievriendin in ZA. 
Pieter en Madina waren een geweldige gastheer en gastvrouw voor ons. Het is prachtig om te zien hoe zij na anderhalf jaar thuis zijn in hun woonplaats en in die samenleving.
Na een eerdere uitgebreide rondreis door Zuid-Afrika in 2007 hebben we nu opnieuw van alles gezien. Teveel om op te noemen. Een wildpark, een tocht door de woestijn, een begeleide wandeling door de wijken Berea en Hillbrow in Johannesburg: wijken met enorme sociale en economische problemen, waar een hulporganisatie probeert licht te scheppen in de diepe duisternis van de mensen. Nog altijd is er een grote verdeeldheid in de Zuid-Afrikaanse samenleving…
We brachten met ons zessen (en de kleine Marie op bed) de Oudejaarsavond door. En we woonden twee Afrikaanstalige kerkdiensten bij in de Oostkerk, waar onze dochter ‘gewoon’ weer kennissen tegen het lijf liep en Afrikaans begon te praten.
We zijn sinds vrijdag de 17e weer thuis! En we zijn weer klaar om hier de dingen te doen die we mogen doen.
Ten slotte
Een hartelijke groet.
W. Lolkema
 
Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema. Verbintenis- en intrededienst ds. W. Lolkema.
Op zondag 11 november a.s. zal tijdens een bijzondere dienst ds. W. Lolkema intrede doen als 45ste predikant van onze gemeente. Aanvang van deze dienst is zoals gebruikelijk om 9:45 uur in ons eigen kerkgebouw te Ossendrecht. De Dienst van de Verbintenis (voorafgaand  aan de intrede) zal worden geleid door ds. J.H. van der Sterre uit Dordrecht. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om het echtpaar Lolkema te begroeten onder het genot van een kop koffie en wat lekkers.
Ds. Lolkema is vanaf 1 november 2018 in dienst van onze gemeente in een deeltijdfunctie. De komende maanden zal hij zich vooral bezighouden met kennismakingsbezoeken. Naast pastorale aandacht voor zieken en ouderen zal hij tevens kennismaken met de leden van de kerkenraad, vrijwilligers en andere gemeenteleden.
Zijn werkdagen zijn maandag en donderdag de gehele dag en vrijdagmiddag als hij op de zondag niet voorgaat in de eredienst van de Protestantse Gemeente Woensdrecht.
Voorlopig blijven ds. en mevr. Lolkema wonen in de pastorie van de Ontmoetingsgemeente te Krabbendijke: Drie minuten 16, 4413 GG Krabbendijke. In het voorjaar van 2019 hopen zij naar Bergen op Zoom te verhuizen. Ds. Lolkema is te bereiken onder tel.nr. 0113-60 32 73 en 06-17 246 410.
 
 
Onze nieuwe predikant. Onze nieuwe predikant.
Blij en dankbaar deelt de kerkenraad u mee dat ds. Wim Lolkema uit Krabbendijke het beroep naar onze gemeente heeft aangenomen. Een verheugende mededeling zo aan het begin van het nieuwe seizoen. In de persoon van ds. Lolkema menen wij een predikant te hebben gevonden die onze gemeente kan inspireren en bemoedigen.
Op 15 augustus j.l. hebben ds. en mevr. Lolkema zich voorgesteld aan onze gemeente. Alle aanwezigen waren het unaniem eens dat deze predikant past bij onze gemeente, waarna de kerkenraad op 23 augustus een beroep heeft uitgebracht.
Tijdens de kennismakingsavond hebben ds. en mevr. Lolkema een warm welkom gevoeld in onze gemeente. Zij hebben zich een goed beeld kunnen vormen van onze gemeente en het werk dat er ligt met het gevolg dat ds. Lolkema het beroep heeft aangenomen.
De verbintenisdienst van onze nieuwe predikant is voorlopig bepaald op zondag 11 november a.s. Hierover wordt u uiteraard nog nader geïnformeerd. In dankbaarheid en vertrouwen zien we ernaar uit dat ds. Lolkema straks onze gemeente geïnspireerd en betrokken mag gaan dienen. Met de komst van ds. Lolkema sluiten we een vacante periode af van ruim een jaar. Een hartelijk woord van dank aan de beroepingscommissie en consulent is hier zeker op zijn plaats. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen en bidden dat wij samen, als gemeente en de nieuwe predikant, een goede tijd zullen tegemoet mogen gaan.
Nu onze consulent ds. Ten Kate met emeritaat is, wordt deze taak tot de komst van Ds. Lolkema waargenomen door Ds. C. Biemond. Indien u dringend pastorale zorg nodig heeft, kunt met haar contact opnemen via tel.nr. 0164-85 85 14.
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Boekenmarkt
datum en tijdstip 29-06-2024 om 10:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO Moldavië
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw


Toelichting op de ZWO collecte 
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
 
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.