Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
17 dec 2020: Berichten van de Bergse Plaat. 17 dec 2020: Berichten van de Bergse Plaat.

Pastoraat
Mw. Janneke de Jonge, Putseweg te Ossendrecht, is al geruime tijd in het Bergse Bravis-ziekenhuis. Ze is ernstig ziek geweest en haar situatie is nog steeds zorgwekkend. De bezoekregeling in het ziekenhuis, m.n. op de IC, is heel streng vanwege corona.
De dochters van Jan en Janneke staan om hun ouders heen. Dochter Marjolein is met haar drie kinderen vanuit Guatemala overgekomen. We mogen bidden om en hopen op herstel. En om wijsheid voor de medici die Janneke verzorgen. En om vertrouwen voor de fam. De Jonge - Blanksma. Een kaartje doet natuurlijk altijd goed: 6e etage Bravis, kamer F 17, Boerhaaveplein 1, 4624 VT  Bergen op Zoom.   
Datzelfde gebed mag er ook zijn voor hen die op een andere manier te maken hebben met zorgen.
Onze cantor-organist dhr. Karel Smagge is op 8 december verhuisd vanuit Roosendaal naar Rijswijk ZH, dichtbij zijn partner Dorry Zaaijer. We zijn hem zeer dankbaar voor het vele wat hij in muzikaal opzicht heeft gedaan en betekend voor onze Gemeente. We hopen op (ooit) een moment van afscheid in één van onze toekomstige kerkdiensten!
Zijn adres is: Onderwatershof app. 323 , van Vredenburchweg 26, 2282 SH  Rijswijk.
We wensen Karel voor de komende tijd heel graag vrede en alle goeds.
En we denken natuurlijk ook aan mw. J.M. van der Plasse-Meijer die al enkele maanden in de buurt van haar dochter woont.  Gegevens: Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA Leidschendam. Afd. Oranjestein, kamer 2.44 

In mijn kopij
bij Protestantse Gemeente Bergen op Zoom kunt u lezen over de geboorte van Bawan Esmaeili op 19 november. De familie Esmaeili staat ingeschreven bij de PG Bergen op Zoom, maar is met onze Gemeente verbonden. Een heel hartelijke gelukwens aan Aso, Delnyia en Jiwan met de komst van deze dochter en zus! Ik heb haar mogen bewonderen: een heel mooi en lief kindje! En gelukkige ouders en broer.

Kerstdiensten
De avond van 24 december wordt bijzonder! Niet één of twee kerstnachtdiensten, maar een bijzondere tocht door ons kerkgebouw, naar buiten toe, langs verschillende thema’s: Verwondering, Vrede, Verstilling en Verbinding. Dit vindt plaats in verschillende rondes. Het geheel is een opzet vanuit de PG Waalre. Vanuit die Gemeente schrijft men hierover het volgende:
Dit jaar zullen we niet ‘gewoon’ Kerst kunnen vieren. Er is geen ruimte voor overvolle kerken. En de bijeenkomsten die we wél organiseren zullen maar door een klein aantal mensen kunnen worden bezocht. Eind oktober ging een predikant in Dortmund in het ARD programma ‘Wort am Sonntag’
op deze nieuwe en voor iedereen unieke situatie in. Hoe moest dat nu met Kerst, zonder Kerstmarkten, zonder concerten, zonder goed-gevulde kerken? Zijn conclusie: we zullen dit jaar moeten improviseren en andere vormen vinden. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat we daarmee dichter bij het Kerstverhaal komen dan ooit tevoren. Want het begin, de geboorte van Jezus, verliep méér dan improviserend, op zoek naar een plek die zich in eerste instantie niet liet vinden, met mensen die op kraambezoek komen die niets anders waren dan vreemden….
Wat mooi dat er in onze eigen Gemeente een actieve activiteitencommissie is die dit idee met enthousiasme begroet en bendes werk verzet om dit te realiseren! U leest hierover elders in deze rubriek. En, zoals we intussen al gewend zijn: tijdige aanmelding vooraf is nodig.
Op vrijdagmorgen 25 december, Eerste Kerstdag, zijn er twee kerkdiensten. En wel om half tien en om elf uur. Dan kunnen we in elk geval met meer mensen dan dertig onze kerstdienst vieren. Ook hier is inschrijving vooraf nodig. 

Elke zondag
worden vanuit onze kerkdienst de bloemen van de liturgische tafel bezorgd bij iemand of een gezin als groet en/of bemoediging. De kerkenraad heeft besloten dat voortaan tijdens de dienst wordt gevraagd wie de bloemen wil wegbrengen naar de genoemde personen/persoon. Ook u of jij kunt die wegbrenger zijn. Het is fijn als u hieraan wilt meewerken!       

De zeven zussen
is een serie veelgelezen romans van Lucinda Riley. Zeven zussen heb ík nooit gehad, wel één lieve zus. Zeven tantes plus partners had ik wel! Mijn moeder had vier zussen en mijn vader drie. De partners van al die tantes zijn al lang overleden. En op de late zaterdag 5 december overleed in Nieuwe Niedorp (NH) ook mijn allerlaatste tante, vele jaren na mijn ouders, in de hoge leeftijd van negentig jaar. 
Soms vind ik het aardig om iets uit mijn persoonlijke levenssfeer met u te delen. Vandaar dat ik dit hier noem, in de beslotenheid van de maand december. Al die tantes en ooms komen nog even in mijn herinnering...
Ik merk hieraan ook dat ik ‘wat ouder’ word. Maar: nog steeds vol energie en vol liefde voor het werk dat ik dagelijks mag doen! 
 
Tenslotte…
Ik heb een paar vrije dagen vanaf maandagmiddag 4 januari t/m woensdagmiddag 6 januari. Collega Willem Vermeulen is zo nodig paraat.
Bijna aan het einde van dit bijzondere en regelmatig ingewikkelde jaar 2020 wens ik jou en u graag heel mooie en gezegende feestdagen. En natuurlijk ook: Vrede en alle goeds voor 2021, mede namens mijn vrouw Marjan. 
En graag dank ik heel hartelijk de vele vrijwilligers in de PG Woensdrecht en de PG Bergen op Zoom met wie ik in het aflopend kalenderjaar mocht samenwerken. Verwonderd en dankbaar zie ik wat zij aan werk verzetten voor de kerk èn voor de Heer der Kerk. Soms in de ‘schijnwerpers’, meestal achter de schermen. Geweldig! Vuurwerk mag dit jaar niet, maar vuur voor de goede zaak van de kerk (kerkvuur) heb ik gezien. En dat mag wat mij betreft blijven. Ook in 2021.
Een hartelijke groet aan jou en u.
W. Lolkema
.
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Boekenmarkt
datum en tijdstip 29-06-2024 om 10:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO Moldavië
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw


Toelichting op de ZWO collecte 
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
 
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.