Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Een bericht van de voorzitter Een bericht van de voorzitter
Het jaar 2019 is weer verledentijd; voor velen een mooi jaar, maar voor anderen wellicht een jaar vol verdriet met zorgen en verlies. Laten we vooral blijven omzien naar de mensen die het zwaar hebben en hen aandacht en wellicht troost geven.
Mag ik u allen namens de kerkenraad veel heil en zegen toewensen voor het jaar 2020? Een oude wens, al tijden in gebruik, maar nog steeds een wens die allesomvattend is.
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een vol jaar met onze predikant Dominee Lolkema, die een verbintenis in 2018 met onze kerkgemeenschap aanging.
Fijn om een herder te hebben die nu bekend is bij velen in onze gemeente.
Dominee ging in 18 diensten voor met nog enkele bijzondere diensten.
De invulling door gastpredikanten is goed verlopen zo ook de organisten.
Mooie diensten hebben we gehad met nog vers in het geheugen de dienst verzorgd door de jeugd die verfrissend en bijzonder goed voorbereid was.
Maar ook de kerstnacht was een dienst waarin veel gezongen werd met een liturgie die traditioneel, maar ook verfrissend was.
Meer dan 100 bezoekers in deze dienst hetgeen borg stond voor een geweldige sfeer tijdens en erna onder het genot van een hapje en Glühwein.
Laten we er naar uitzien om ook in 2020 de vieringen met elkaar als gemeente in de kerk te vieren waarbij gasten meer dan welkom zijn.
Met een warme groet,
Uw voorzitter Hans den Daas
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Kerk In Actie, giro 777;
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouw

Deze zondag is de collecte voor Kerk in Actie giro 777. We hebben allemaal de beelden gezien, de verslagen gelezen. Het hoge water in Limburg wat uiteindelijk maar 2 dagen geduurd heeft. Het leed, de ontreddering, alles onder de modder, nat of geheel kwijt. We kunnen ons medeleven laten zien in de collecte. Deze wordt van harte bij u aanbevolen.
Ook kunt u uw bijdrage storten op de bankrekening van de diaconie : NL78INGB0001124689. Wilt u erbij vermelden dat het voor Kerk in Actie giro 777 is ?
Juist omdat het leed nu niet in een ver weg land is, maar bij wijze van spreken om de hoek.
 
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 08-08-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 11-08-2021 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 15-08-2021 om 9:45 uur
De liturgie van de kerkdienst vindt u door op deze link te klikken.

Collecten:
1. ZWO Hulp Christenen Pakistan
2. Pastoraat en Eredienst
3. Kosten klein onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.