Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Goed nieuws en minder goed nieuws….. Goed nieuws en minder goed nieuws…..
Het goede nieuws is dat we goedkeuring hebben middels een solvabiliteitverklaring om een dominee te beroepen voor 50 %.
Maar als we naar het predikantenbord kijken hebben we vele dominees gehad die voor 100 % in dienst waren en betaald werden.  
Inderdaad de vrijwillige bijdragen lopen de laatste jaren terug deels door een vertrek uit de burgerlijke gemeente en deels door het overlijden. We teren in op ons gespaarde kapitaal.
Uiteindelijk mogen we voor 5 jaar een predikant voor 50 % in dienst nemen. Vijf jaar lijkt best een lange tijd ,…..maar die tijd is zo om en dan?
De kerkenraad zal zich moeten bezinnen om hogere inkomsten binnen te krijgen, het gaat om de toekomst van onze kerk.
Na de mooie dienst geleid door Ds. Ina Koeman met 82 kerkbezoekers realiseer je je opnieuw, dat we onze  kerk en gemeenschap moeten behouden, een kerkgemeenschap die leeft en bruist en waar je de voorganger ziet genieten van de mooie zang en stille aandacht.
Beroepingscommissie
Nu we een predikant gaan zoeken willen we de gemeente graag horen hoe de profielschets van deze predikant zou moeten zijn. Hiertoe zal binnenkort een gemeenteavond worden belegd.
Daarnaast is er een verzoek zich aan te melden om zitting te nemen in de beroepingscommissie die aan de hand van de profielschets een predikant zal voordragen.
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 08-03-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 22-03-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 05-04-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

In Gods Naam, theatervoorstelling
datum en tijdstip 24-04-2024 om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.