Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Goed nieuws en minder goed nieuws….. Goed nieuws en minder goed nieuws…..
Het goede nieuws is dat we goedkeuring hebben middels een solvabiliteitverklaring om een dominee te beroepen voor 50 %.
Maar als we naar het predikantenbord kijken hebben we vele dominees gehad die voor 100 % in dienst waren en betaald werden.  
Inderdaad de vrijwillige bijdragen lopen de laatste jaren terug deels door een vertrek uit de burgerlijke gemeente en deels door het overlijden. We teren in op ons gespaarde kapitaal.
Uiteindelijk mogen we voor 5 jaar een predikant voor 50 % in dienst nemen. Vijf jaar lijkt best een lange tijd ,…..maar die tijd is zo om en dan?
De kerkenraad zal zich moeten bezinnen om hogere inkomsten binnen te krijgen, het gaat om de toekomst van onze kerk.
Na de mooie dienst geleid door Ds. Ina Koeman met 82 kerkbezoekers realiseer je je opnieuw, dat we onze  kerk en gemeenschap moeten behouden, een kerkgemeenschap die leeft en bruist en waar je de voorganger ziet genieten van de mooie zang en stille aandacht.
Beroepingscommissie
Nu we een predikant gaan zoeken willen we de gemeente graag horen hoe de profielschets van deze predikant zou moeten zijn. Hiertoe zal binnenkort een gemeenteavond worden belegd.
Daarnaast is er een verzoek zich aan te melden om zitting te nemen in de beroepingscommissie die aan de hand van de profielschets een predikant zal voordragen.
 
 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. JOP
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Boekenmarkt
datum en tijdstip 29-06-2024 om 10:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 30-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Kees Colpaart
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO Moldavië
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouw


Toelichting op de ZWO collecte 
Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië
In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.
Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.
 
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.