Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Opbrengst collecten derde kwartaal 2020 Opbrengst collecten derde kwartaal 2020
 
Diaconie 778,96
Bloemenfonds  146,32
Werelddiaconaat KIA 50,55
ZWO 463,33
Pastoraat en eredienst 1303,15
Jeugdwerk 78,55
Klein onderhoud kerkgebouw (3e collecte) 111,90
De coronapandemie heeft onze kerkgang in 2020 behoorlijk ontregeld. Vanaf half maart tot half juni waren er geen fysieke kerkdiensten of alleen online diensten. Vanaf half juni zijn de kerkdiensten hervat, maar met een beperkt aantal kerkgangers. Het zal duidelijk zijn dat dit ook zijn weerslag op de collecteopbrengsten heeft gehad. De totale opbrengst van de eerste drie kwartalen in 2020 is op €  2.932,76 uitgekomen. Dat is ruim 50% minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Er waren wel minder kosten voor gastpredikanten en organisten, maar van half juni verzorgen we weer iedere week een kerkdienst met een predikant en een organist. Gelukkig hebben een behoorlijk aantal gemeenteleden gereageerd op de oproep om collecten via de bank te voldoen, waarmee we een gedeelte van de terugval hebben kunnen compenseren. De opbrengst via de bank was op 30 september € 1.055,- en dat is een mooi bedrag. Als bij de overmaking via de bank niet werd aangeven hoe het geld moest worden verdeeld, dan is dit in gelijke delen over diaconie en Pastoraat en Eredienst verdeeld. In het derde kwartaal hebben we de uitgangscollecte (3e collecte) opnieuw ingevoerd, met als bestemming “Klein onderhoud kerkgebouw”. Hartelijk dank voor al uw bijdragen, namens het CvK, de diaconie en de ZWO. Als u liever geen kerkdiensten wilt bijwonen en ons volgt via Kerkdienst Gemist of Facebook en u wilt bijdragen aan de collecten, dan kunt een bedrag overmaken naar bankrekening NL09 INGB 0005 6285 74 o.v.v. collecten. Bij voorbaat dank.
 De kerkrentmeesters.

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  Wim van Geest
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Binnenlands Diakonaat
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 07-06-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 09-06-2024 om 9:45 uur
Filmdienst:  André Oostdijk
Klik hier voor de liturgie van deze zondag

Collecten:
1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.