Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Woensdrecht
 
 
Uit het kerkblad van 1 okt 2020. Uit het kerkblad van 1 okt 2020.
Wij gedenken met respect
ons gemeentelid dhr. L.M.A. (Bert) van Vrouwerff in Hoogerheide. Hij overleed op dinsdag 25 augustus, kort na zijn 76e verjaardag. Zijn uitvaart vond plaats in besloten kring. Dhr. Van Vrouwerff was één van ons, belijdend lid van onze Gemeente. En zo mogen wij hem ons herinneren: als organist (in het verleden) en als mede-gelovige. Mag hij rusten in vrede. Zijn vrouw en de mensen om haar heen wensen we veel sterkte toe.  

Pastoraat
Op dinsdag 15 september kwam mw. J.M. van der Plasse (Ossendrecht) lelijk te vallen. Ze is de dag daarna geopereerd in het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal. Dhr. Wolter Smit, inmiddels oud-ouderling, heeft haar daar bezocht. En ikzelf ook. De revalidatie zal naar verwachting enkele maanden in beslag nemen. Daarom heeft haar dochter Els, wonend in Leidschendam, kunnen regelen dat haar moeder dààr kan revalideren. Zodoende is mw. Van der Plasse op 23 september verhuisd naar: Woonzorgcentrum Prinsenhof, Gr. Juliana van Stolberglaan 1, 2263 AA  Leidschendam, afdeling Oranjestein, Kamer 2.44. We wensen haar en de mensen om haar heen heel veel sterkte en geduld toe. En kracht van onze God. Een kaartje van u of jou is vast zeer welkom!
Op donderdag 17 september maakte onze organist Karel Smagge (Woensdrecht) een ernstige val. Ook hij is voor behandeling opgenomen in Bravis-Roosendaal, kamer 4B-22. Hem en zijn partner mw. Dorry Zaaijer (Leidschendam) wensen we veel sterkte.
De gezondheid van dhr. Henk Griffioen (Mariahove k. 46, Ossendrecht) gaat langzaamaan verder achteruit. Als ik hem bezoek ervaar ik vrede, berusting en vertrouwen. Die vrede wensen we ook graag hem, zijn vrouw en kinderen toe.  

Kerkdiensten
Op zondag 4 oktober hoop ik weer uw voorganger te zijn. We zijn bezig om uit te denken hoe we in deze coronatijd op die zondag het Avondmaal kunnen vieren. Vermoedelijk zal dat wel lukken, zij het op een iets andere manier dan gebruikelijk. Met ons allen in een kring, vrij dicht bij elkaar, kan wel voor mensen uit één huishouden, maar verder echt niet. Dus er wordt aan gewerkt. U, je bent hartelijk welkom! Intussen zijn we dankbaar voor ‘solo-zangers’: één, twee of drie per zondag. Wat fijn dat gemeenteleden zich hiervoor beschikbaar stellen! Mocht u ook vrij behoorlijk kunnen zingen en ook weleens willen meewerken aan een kerkdienst, meldt u zich dan bij mij aan! Of bij dhr. Wolter Smit, tel. 673069. Het gaat niet om een optreden als zanger(-es) maar om samen gemeente zijn; en om wekelijks de liturgie kunnen vieren, in deze lastige tijd. Die we toch beleven als (PKN-jaarthema) Het Goede Leven!
Om alvast te noteren: op donderdagavond 8 oktober houden we weer een meelees-avond in de Oude Pastorie in Ossendrecht, aanvang 19.45 uur. We richten ons op de kerkdienst van zondag 18 oktober. Het aantal deelnemers is, vanwege corona, beperkt. Wilt u zich vóór 8 oktober bij mij (tel. 314466) of bij mw. Gerda Kap (tel. 613198) aanmelden? Aanmelding via E-mail is ook welkom.

Gesprekskringen
In ‘mijn’ andere Gemeente, PG Bergen op Zoom, hoop ik wat groepenwerk te kunnen starten. U, jij bent daar ook welkom! Allereerst in de Ontmoetingskerk, Bolwerk-Zuid 134, Bergen op Zoom.
En bij voldoende belangstelling ook in de Oude Pastorie in Ossendrecht.
+ Vanaf dinsdag 13 oktober, aanvang 20 uur: een aantal avonden over het boek ‘De zin van het leven’, een boeiend boek van journalist Fokke Obbema over dit thema. Aanmelding: vóór vrijdag 9 oktober bij mij.
+ Vanaf dinsdag 3 november, aanvang 20 uur: de start van een gemeentegroeigroep. Een pastorale gespreksgroep die maandelijks bijeen komt. Met als centraal element: een pastoraal bijbelgesprek.
(dus net iets anders als een bijbelstudie.) Aanmelding vóór 29 oktober bij mij.
Ik verstuur hierover binnenkort uitgebreidere informatie via nieuws@pkgw.nl; hebt u geen computer, dan kent u vast wel iemand die u via haar/zijn PC wil laten meelezen. 

Ten slotte
Een hartelijke groet aan jou en u, vrede en alle goeds.
W. Lolkema. 

 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Film: As it is in Heaven
datum en tijdstip 18-04-2024 om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 21-04-2024 om 9:45 uur
Filmdienst: Kees Colpaart

Collecten:
1. ZWO
2. Pastoraat en Eredienst
3. Onderhoud kerkgebouwmeer details

In Gods Naam, theatervoorstelling
datum en tijdstip 24-04-2024 om 20:00 uur
meer details

Inleveren kopij Rond de Kerken.
datum en tijdstip 26-04-2024 om uiterlijk om 20:00 uur
meer details

 
Eredienst:
Elke zondag om 9:45 uur
Laatst bekende uitzending
Volg ons op facebook

Adres Kerkgebouw:
[tevens postadres]
Dorpsstraat 10
4641 HW Ossendrecht
scriba@pkgw.nl
tel.nr.: kerk 0164-67 29 91

Algemeen bankrekeningnummer:
NL09 INGB 0005 6285 74
 
Privacyverklaring
Klik hier voor onze privacyverklaring
 
Auto ophaaldienst:
Wie graag naar de kerk wil, maar niet meer makkelijk loopt of fietst of geen auto rijdt, kan bellen met Hans den Daas, tel. 0164-769087. 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.